Okulda tutulması gereken evraklar

Okul Yönetiminin Tutması Gereken Defter, Çizelge ve Dosyalar
Okul yönetiminin tutması gereken defter, çizelge ve dosyalar ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ekinde bulunan
İlköğretim Kurumlarında Tutulacak Defter Çizelge ve Dosyalar bölümünde yer almaktadır. Burada yer alan defter,
çizelge ve dosyalar okulun personel sayısına, öğrenci durumuna göre değişebilmektedir.
Bu bağlamda ilköğretim kurumlarında tutulacak defter, çizelge ve dosyalar şunlardır:
Defterler:
• Sınıf ders defteri ve yoklama fişi (Yoklama fişinin ilköğretimin 1-5. sınıflarında tutulması zorunlu değildir. Bunun
yerine ders defterindeki yoklama çizelgesi bölümü doldurulur.)
• Nöbet defteri
• Öğretmen devam-devamsızlık defteri
• Öğretmen ve personel izin defteri
• Zimmet defteri
• Sınıf geçme defteri (e-Okul ortamında hazırlanmaktadır. Bilgisayar çıktısı alınarak bir nüshası okulda saklanır.)
• Diploma defteri (e-Okul ortamında hazırlanmaktadır. Bilgisayar çıktısı alınarak bir nüshası okulda saklanır.)
• Öğretmenler kurulu karar defterleri
• Zümre ve şube öğretmenler kurulu karar defteri
• Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu karar defteri
• Sınıf kitaplık defteri
• Ana sınıfı karar defteri
• Ana sınıfı işletme defteri
Anasınıfı bulunan okullarda bu defterlerin bulunması zorunludur.
• Avans defteri
• Beslenme ve ambar defteri (YİBO’lar için tutulmaktadır.)
• Ödenek defteri
• Gelen-giden evrak kayıt defteri
• Taşınır mal listeleri
• Taşınır işlem fişi,
• Taşınır sayım ve döküm cetveli,
• Sayım tutanakları,
MEBBİS üzerinden işlem yapılmaktadır.
• Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli
Çizelge ve Dosyalar:
• Öğretmen not çizelgesi,
• Not cetveli,
• Brifing dosyası,

Personel şahıs dosyaları,
• Aylık, ücret ve eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,
• Harcama evrakı (Asıl ve örnekleri)
• Okula gelen ve giden yazılar dosyası (Desimal sisteme göre)
• Gizli yazılar dosyası,
• Sivil savunma dosyası,
• Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası,
• Sosyal etkinlikler dosyası,
• Milli bayramlar, belirli gün ve haftalar dosyası,
• Şube, zümre öğretmenler ve öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası,
• Taşımalı eğitim dosyası,
• Veli toplantı dosyası,
• Norm kadro uygulama dosyası,
• Genelge dosyası,
• Teftiş dosyası
Öğretmenin Tutması Gereken Defter, Çizelge ve Dosyalar
Yukarıda isimleri belirtilen defter, çizelge ve dosyalar içerisinde öğretmenin tutması gerekenler şunlardır;
• Sınıf ders defteri ve yoklama fişi
• Öğretmenler kurulu kararları tutanağı örneği
• Zümre ve şube öğretmenler kurulu toplantı ve karar tutanakları
• Veli toplantısı toplantı ve karar tutanakları
• Öğretmen not çizelgesi
• Not cetveli (Belirli tarihler içerisinde öğretmen tarafından sisteme girilir. Bu veriler sınıf geçme ve diploma
defterlerine kaynak oluşturur.)
• Çevre incelemesi dosyası
• Milli bayramlar, belirli gün ve haftalar dosyası
• Kitaplık defteri (Öğrencilerin günlük/haftalık okuma listelerini içeren kitaplık defterini kütüphanecilik kulübünde
görevli öğrenciler tutabilir.)
• Ana sınıfı karar defteri
• Ana sınıfı işletme defteri
Anasınıfı bulunan okullarda bu defterlerin bulunması zorunludur.
Ayrıca yukarıdaki defterlerden ayrı olarak Öğrenci gelişim defteri ( Öğretmenin her öğrencisi için ayrı bir sayfa
ayırarak tutacağı bu defter kendisinden sonra görev yapacak öğretmenlere öğrencilerin gelişim düzeyleri, ailevi
durumları vs. hakkında detaylı bilgi verebilir, ders içi performans değerlendirmelerine de veri oluşturabilir.)

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

bursluluk sinavi

2023 Bursluluk Sınavı Başvurlarını Nasıl Yapabilirim

2023 BURSLULUK SINAVI 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik …

1 Tanecik Yorum

  1. karne gününe çok yaklaştık ve dersler boş geçiyo son bir hafta yolama alınmıyo diye duydum doğrumu…. :?:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir