Anasayfa / Genel / Öğretmenlerin mazeret izni nasıl alır?

Öğretmenlerin mazeret izni nasıl alır?

Mazeret izinleri, verilmesi zorunlu olan ve amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri olmak üzere iki türlüdür. Bu
izinler memurun yıllık iznini kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın aşağıda belirtilen hâllere bağlı olarak verilir.
a) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri
Kadın memura doğum öncesinde 8 hafta ve doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile
aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.

Ancak doktorun yazılı onayı olmak kaydıyla, memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir.
Bu durumda, memurun doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.
Ayrıca, doğum yapan kadın memura, doğum sonrası izni bittikten sonra ve günde bir buçuk saat olmak üzere
çocuğu bir yaşına gelene kadar süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.
Öğretmenler açısından bu izin, eğitim-öğretimin aksatılmaması amacıyla okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine
eğitim ve öğretim saatleri dışında, diğer öğretmenlere ise çocuk emzirme durumları göz önünde bulundurularak
derslerinin günün belli saatlerine konulması suretiyle kullandırılır.
Ayrıca öğretmene;
• Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâlinde isteği üzerine beş gün,
• Anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine beş gün,
• Erkek öğretmene ise eşinin doğum yapması durumunda isteği üzerine üç gün izin verilir.
Anne, baba, eş, çocuk veya kardeşin ölümü nedeniyle alınacak izinlerde, durum okul yönetimine sözlü olarak
iletilerek izne çıkılır. Ancak daha sonrasında izin gerekçesinin belgesi okul yönetimine verilir. Öğretmen müdür yetkili
ise belgeyi bir resmî yazı ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne verir.
b) Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri
Verilmesi zorunlu olan izinlerin dışında, öğretmenlere mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça
olarak on gün izin verilebilir. Ancak bu izin, amirin takdirine bağlı olduğu için, amir uygun görürse bu izni verecektir.
İznin verilip verilmemesi konusunda amir ile tartışılmamalıdır.

Kaynak: Hoşgeldin Öğretmenim Rehber Kitabı http://iogm.meb.gov.tr/

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Sosyal Bilgiler Tarihçesi

Sosyal bilgiler alanının ilk başlangıcı 19. XIX yüzyılda ve daha sonra 20. XVIII yüzyılda büyüdü. ...