Ana Sayfa / Ders Notları / Öğretmenlikte ki kariyer sisteminde Anayasa Mahkemesinin kararı

Öğretmenlikte ki kariyer sisteminde Anayasa Mahkemesinin kararı

Öğretmenlik mesleğini, “öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen” şeklinde düzenleyen 5204 sayılı yasaya ilişkin bugün önemli bir karar verildi. Anayasa Mahkemesi, yükselme kriterlerinden birisi olan “hizmet içi eğitim” ibarelerinin iptaline karar verdi. Kararın henüz tam metni açıklanmadı. Ancak, AA’nın haberine göre; Anayasa Mahkemesi iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

NADOLU AJANSININ HABERİ

Anayasa Mahkemesi, öğretmenlik mesleğini, “öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen” gibi üç kariyer basamağına ayıran 5204 sayılı yasanın bazı maddelerini iptal etti.

CHP, 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. ve 2. maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle, söz konusu maddelerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme, söz konusu yasanın bazı maddelerini ve tümcelerini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasanın 43. maddesinin 2. ve 5. fıkralarında yer alan “hizmet içi eğitim” ibarelerini iptal etti.

Mahkeme, aynı maddenin 6. fıkrasında yer alan, “…sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi…”, “…alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem…”, “…branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları…” ve “…ile diğer hususlar…” ibarelerinin de iptaline karar verdi.

Yüksek mahkeme, iptali istenen hükümlere ilişkin yürürlüğün durdurulması taleplerini ise reddetti.

Anayasa Mahkemesi, iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

ÖZET OLARAK

1Kararın özellikle “hizmet içi eğitime” yönelik bölümü oldukça önemlidir. Anadolu Ajansının servis ettiği haberde yer almamakla birlikte, Yüksek Mahkemenin “hizmet içi eğitim”in Kariyer basamaklarında yükselmede bir kıstas olarak değerlendirilmesinin Anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir.

2- Kanunda bazı bölümlerin yönetmelik ile düzenlenmesi öngörülmüştü. Anayasa Mahkemesi, en az çalışma süresi, kıdem, sayılar gibi hususların yönetmelikle düzenlenmesini Anayasaya uygun bulmamıştır.
Ayrıca “ile diğer hususlar” ibaresini de iptal etmiştir. Bu ibarenin iptali idareye kanun koyucu tarafından belirlenmiş kriterlere ek kriter eklenmesi imkanını ortadan kaldırmıştır.

3- Karara ilişkin bilgi henüz sadece AA tarafından geçilmiştir. Karar henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. AA’nın verdiği bilgi doğru ise karar Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak 1 yıl sonra yürürlüğe girecek…

4- Bu kararın, bugüne kadar uzman öğretmenlik unvanı alan öğretmenleri etkileyen bir yönü bulunmamaktadır. Zaten Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümemektedir.

5- Kararın “hizmet içi eğitim”e ilişkin bölümü nettir ve burada yeni bir düzenleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. “Hizmet içi eğitim”, artık kariyer öğretmenliğe yükselmede bir kıstas olarak kullanılamayacaktır.

Ancak, kanun koyucunun bazı hususları belirleme yetkisini yönetmeliğe bıraktığı bölümün iptaline ilişkin kısımda, yeni bir düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, önümüzdeki süreçte 5204 sayılı Kanunda bir değişiklik yapılacak ve tahminlerimize göre yönetmeliğe bırakılması uygun görülmeyen bölümler kanuna eklenecektir.

6- CHP, kariyer öğretmenlere ek özel hizmet tazminatı verilmesini düzenleyen 2. maddenin de iptalini istemişti. Anacak. Yüksek Mahkeme, yukarıda metni verilen maddenin iptal istemini reddetmiştir.

memurlar.net

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir