ÖĞRENCİ KURULU

Madde 97:

Öğrenci kurulu, okulun 1-8 inci sınıf öğrencileri tarafından 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4 ve 5 inci sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1 – 8 inci sınıf şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder.

Okul öğrenci kurulu rehber öğretmeninin veya öğrenci başkanının çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim-öğretim ortamının daha duruma getirilmesi, verimin artırılması, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi çalışmalara yer verilir.

Eylül 2003 tarih ve 2552 sayılı Tebliğler Dergisinde 04 Ağustos 2003 tarih 229 karar sayısı ile yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 97. maddesi uyarınca Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda öğrenci kurulu oluşturulmuştur. Öğretmenler toplantısında Öğrenci Kurulu rehber öğretmenliğine oy birliği ile 2-B sınıf öğretmeni Mehmet ÖCAL seçilmiştir.

Öğrenci Kurulu Rehber Öğretmeni Mehmet ÖCAL tarafından her sınıfın öğrenci temsilcisi yine o sınıf öğrencilerinin oy birliği ile seçilmiş olup ilk toplantıları yapılarak, öğrenci kurulu başkanı ve ikinci başkanı seçilmiş, hazırlanan yıllık çalışma programı ekte sunulmuştur.

ÖĞRENCİ KURULUNUN GÖREVLERİ

BAŞKANIN GÖREVLERİ:

1. Öğrenci yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

2. Öğrencilerin her türlü dileklerini dinler, bu dileklerin yerine getirilmesinde ve cevaplandırılmasında rehber öğretmenin fikirlerini de alarak ilgililerin dikkatine sunar.

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ:

1. Başkanın olmadığı zamanlarda yönetim kuruluna başkanlık eder.

2. Bütün çalışmalarda başkanın en büyük yardımcısıdır.

3. Başkanın vereceği görevleri yerine getirir.

ÖĞRENCİ KURULUNUN AMAÇLARI:

1.Öğrencilerin okul ve bölgeye uyumlarını sağlayacak önlemlerin alınmasına yardımcı olmak.

2.Etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak.

3.Öğrencilerin sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm yolları bulmak.

4.Okuldaki eğitici kol başkanları ile iş birliği yaparak okul ve eğitim bölgesinde yapılacak spor ve kültürel yarışmaların, yöresel ve milli günlerin kutlanmasına vb. sosyal etkinliklerin yapılmasına yardımcı olmak.

5.Okulun eğitim – öğretim ve yönetim kuruluşlarıyla, öğrenciler arasında iş birliği oluşturmak.

6.Öğrencileri hayatın gerektirdiği iş bölümüne ve beraberliğine hazırlamak.

7.Öğrencilerin hayata hazırlanmalarını ve daha iyi yetişmelerini sağlamak.

8.Öğrencilerde milli birlik ve beraberliğin gelişmesine yardımcı olmak.

9.Öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirici çalışmalar yapmak ve bunların sergilenmelerinde yardımcı olmak.

10.Öğretmen – öğrenci ilişkilerini ve öğrencilerin kendi aralarındaki arkadaşlık duygularını geliştirmelerine yardımcı olmak, bunun için çalışmalar yapmak.

11.Öğrenci istek ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunları okulun ilgili yönetim birimlerine iletmek.

12.Milli Eğitim Bakanlığı ödül ve disiplin yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerden beklenen davranışların öğrencilere kazandırılmasına yardımcı olmak.

2003 – 2004 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİ KURULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

EKİM

1.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi.

2.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması

3.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması.

4.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

5.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

6.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

7.Eğitici sosyal kol faaliyetlerinin amacına uygun işlenebilmesi için yapılabilecek etkinlik ve çalışmaların ele alınması.

8.Cumhuriyet İlköğretim Okulu Öğrenci Kurulu Köşesinin oluşturulması.

9.Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin ele alınması.

KASIM

1.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi.

2.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması.

3.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması.

4.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

5.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

6.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

7.Okul disiplini ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

8.10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası çerçevesinde yapılabilecek etkinlik ve çalışmaların ele alınması.

9.24 Kasım Öğretmenler Günü yapılacak çalışmaların ele alınması.

10.Sınıf kitaplıklarının oluşturulması ve kullanılması konusunda konuşulması.

ARALIK

1.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi.

2.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması.

3.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması.

4.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

5.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

6.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

7.Okul disiplini ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

8.Öğrencilerin İlçe kütüphanesinden yararlanabilme konusunun konuşulması ve bilgilendirilmesi.

9.Kitap okumanın yararları üzerinde konuşulması.

10.İnsan Hakları Haftasında yapılabilecek etkinliklerin konuşulması.

OCAK

1.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi.

2.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması.

3.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması.

4.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

5.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

6.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

7.Okul disiplini ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

8.Enerji tasarrufunun öneminin tüm öğrencilere kavratılması ve bu hafta ile ilgili yapılabilecek çalışmaların konuşulması.

9.Tatili en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğimizin konuşulması.

10.1. yarıyılın genel bir değerlendirmesinin yapılması

ŞUBAT

1.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi.

2.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması.

3.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması.

4.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

5.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

6.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

7.Okul disiplini ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

8.Velilerin okul ve öğretmenle ilişkilerinin önemi üzerinde konuşulması.

9.Eğitsel sosyal kol çalışmalarının amacına uygun işlenebilmesi için yapılabileceklerin konuşulması.

10.Öğrencilerin bu yıl girecekleri sınavlar hakkında bilgilendirilmesi.

11.Bilim ve Teknoloji Haftası çerçevesinde bilgisayar ve internetten yararlanma konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

MART 

1.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi.

2.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması.

3.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması.

4.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

5.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

6.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

7.Okul disiplini ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

8.Öğrencilerin zararlı alışkanlıklar hakkında bilgilendirilmesi ve bu zararlı alışkanlıklardan korunma yollarının konuşulması.

9.Orman Haftası çerçevesinde okulda yapılabilecek çalışma ve etkinlikler üzerinde konuşulması.

10.Kitap okuma ve araştırma yapmanın önemi üzerinde konuşulması.

NİSAN

1.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi

2.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması.

3.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması.

4.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

5.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

6.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

7.Okul disiplini ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

8.Turizmin ve turistin yurt ekonomisi açısından önemi üzerinde durulması, hafta boyunca yapılabilecek çalışma ve etkinlikler üzerinde konuşulması.

9.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yapılabilecek etkinlik ve çalışmalar üzerinde konuşulması.

1.Sağlık Haftası süresince sağlıklı yaşam için gerekli şartların neler olduğu konusu üzerinde konuşulması.

MAYIS

1.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi.

2.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması.

3.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması.

4.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

5.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

6.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi

7.Okul disiplini ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

8.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri için yapılabilecek etkinlikler ve çalışmalar üzerinde konuşulması.

HAZİRAN

1.Öğrenci sorunlarının dinlenmesi.

2.Öğrenci sorunlarına çözüm yollarının konuşulması.

3.Öğrenci – öğretmen ilişkilerinin konuşulması

4.Öğrenci kılık ve kıyafetleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

5.Okul ve sınıf temizliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

6.Okul ders araç ve gereçlerini kullanımı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

7.Okul disiplini ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

8.Öğrencilerde çevre bilincinin oluşabilmesi için yapılabilecek etkinlik ve çalışmalar üzerinde durulması.

9.Yıl sonu sergi çalışmaları için yapılabileceklerin konuşulması.

10.Yıl sonu tatilini en iyi nasıl değerlendirileceği hakkında konuşulması, bilgilendirilmesi.

11.2003 – 2004 eğitim ve öğretim yılının öğrenci kurulu çalışmaları bakımından genel bir değerlendirmesinin yapılması.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir