1-SENE BAŞI AİLE BİRLİĞİNCE VELİYE GENEL KURUL ÜST YAZISI

T.C.

S……….. KAYMAKAMLIĞI

K………. L……… Anaokulu Müdürlüğü

Okul Aile Birliği Başkanlığı

 

 

Sayı   : 2020/165.01/01                                                                                            15.10.2020

Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı

 

Sayın Veli;

 

S…….. K……. Anaokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliği Genel Kurulunun toplanması ve yeni üye seçiminin yapılması için Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun 15.10.2020 tarih ve 01 sayılı kararı gereği belirlemiş olduğu gündem maddeleri doğrultusunda 23.10.2020 Cuma günü okulumuz bahçesinde saat 10:00’da toplantı yapılacaktır. Anılan tarih, gün ve saatte tüm velilerimizin hazır bulunması hususunda;

Gereğin bilgilerinize rica ederim.

Kez…….. ………..

Okul Aile Birliği Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Teşekkülü (Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir katip seçilmesi)
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
 4. Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanının konuşması
 5. Raporların okunması;
  1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
  2. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
  3. Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrazı
 6. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okulda oluşturulan kurul ve komisyonlara temsilci

seçimlerinin yapılması;

           a.Yönetim Kuruluna; 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi.

 1. Denetleme Kuruluna; üyelerden 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi
 2. Okul Disiplin Kuruluna 1 veli üyenin seçilmesi.
 3. OGYE’ye 1 veli temsilcisinin seçilmesi.
 4. Kulüplere gönüllü veli seçimi;
 5. Sosyal Etkinlikler Kuruluna 2 asil, 2 yedek üye seçimi,
 6. Rehberlik ve Psikoloji Danışma Hizmetleri Yürütme Kuruluna asil ve yedek temsilci seçimi
 7. Okulun ihtiyaçlarını dikkate alarak yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülmesi
 8. Yeni Yönetim Kurulunun bağış toplama ve harcama yapma konularında yetkilendirilmesi
 9. Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi
 10. Sınıf Öğretmenlerinden Öğrencilerin Başarı ve Devamsızlıklarının Alınması, Özel Görüşmeler.
 11. Dilek ve temenniler ve kapanış

 

2-SENE BAŞI AİLE BİRLİĞİNCE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE GENEL KURUL ÜST YAZISI

 

T.C.

S…….. KAYMAKAMLIĞI

K…………….Anaokulu Müdürlüğü

Okul Aile Birliği Başkanlığı

 

 

Sayı   : 2019/165.01/02                                                                                            15.10.2020

Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı

 

K………………. Anaokulu Müdürlüğüne

Sarıçam

S…… K…………. Anaokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliği Genel Kurulunun toplanması ve yeni üye seçiminin yapılması için Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun 15.10.2020 tarih ve 1 sayılı kararı gereği belirlemiş olduğu gündem maddeleri doğrultusunda 23.10.2020 Cuma günü okulumuz bahçesinde saat 10:00’da toplantı yapılacaktır. Anılan tarih, gün ve saatte tüm Okul Personeli ve velilerimizin hazır bulunması hususunda;

Gereğin bilgilerinize rica ederim.

K……………

Okul Aile Birliği Başkanı

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Teşekkülü (Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir katip seçilmesi)
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
 4. Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanının konuşması
 5. Raporların okunması;
  1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
  2. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
  3. Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrazı
 6. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okulda oluşturulan kurul ve komisyonlara temsilci

seçimlerinin yapılması;

 1. Yönetim Kuruluna; 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi.
 2. Denetleme Kuruluna; üyelerden 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi
 3. Okul Disiplin Kuruluna 1 veli üyenin seçilmesi.
 4. OGYE’ye 1 veli temsilcisinin seçilmesi.
 5. Kulüplere gönüllü veli seçimi;
 6. Sosyal Etkinlikler Kuruluna 2 asil, 2 yedek üye seçimi,
 7. Rehberlik ve Psikoloji Danışma Hizmetleri Yürütme Kuruluna asil ve yedek temsilci seçimi
 8. Okulun ihtiyaçlarını dikkate alarak yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülmesi
 9. Yeni Yönetim Kurulunun bağış toplama ve harcama yapma konularında yetkilendirilmesi
 10. Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi
 11. Sınıf Öğretmenlerinden Öğrencilerin Başarı ve Devamsızlıklarının Alınması, Özel Görüşmeler.
 12. Dilek ve temenniler ve kapanış

 

4-VELİLERE OKUL TARAFINDAN TOPLANTISI ÇAĞRI YAZISI

SAYIN ÖĞRENCİ VELİMİZ

 

23.10.2020  CUMA GÜNÜ SAAT 10:00  DA OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİNİN DEVAM-  DEVAMSIZLIK VE OKUL AİLE BİRLİĞİNİN SEÇİMİNİ YAPMAK ÜZERE VELİ TOPLANTISI YAPILACAKTIR.

ANILAN GÜN VE SAAT’TE TOPLANTIYA KATILMANIZI RİCA EDERİM.

 

GÜNDEM

1-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2-Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi,

3-Yoklama,

4-Okul Müdürü  ve Okul Aile Birliği Başkanının Konuşması

5-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporunun Okunması,

6-Raporların İbrası,

7-Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi,

8-Dilek ve Temenniler

9- Ders Öğretmenlerinden Öğrencilerin Başarı ve Devamsızlıklarının Alınması, Özel Görüşmeler.

 

Ay…………

                     K…………………………

                               Okul Müdürü

 

 

5-GÜNDEM MADDELERİ

 

S…………………….. ANAOKULU

OKUL AİLE BİRLİĞİ 2020-2021 SENE BAŞI

VELİ TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Teşekkülü (Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir katip seçilmesi)
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
 4. Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanının konuşması
 5. Raporların okunması;
  1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
  2. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
  3. Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrazı
 6. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okulda oluşturulan kurul ve komisyonlara temsilci

seçimlerinin yapılması;

 1. Yönetim Kuruluna; 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi.
 2. Denetleme Kuruluna; üyelerden 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi
 3. Okul Disiplin Kuruluna 1 veli üyenin seçilmesi.
 4. OGYE’ye 1 veli temsilcisinin seçilmesi.
 5. Kulüplere gönüllü veli seçimi;
 6. Sosyal Etkinlikler Kuruluna 2 asil, 2 yedek üye seçimi,
 7. Rehberlik ve Psikoloji Danışma Hizmetleri Yürütme Kuruluna asil ve yedek temsilci seçimi
 8. Okulun ihtiyaçlarını dikkate alarak yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülmesi
 9. Yeni Yönetim Kurulunun bağış toplama ve harcama yapma konularında yetkilendirilmesi
 10. Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi
 11. Sınıf Öğretmenlerinden Öğrencilerin Başarı ve Devamsızlıklarının Alınması, Özel Görüşmeler.
 12. Dilek ve temenniler ve kapanış

A………..

Okul Müdürü

 

 

7-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

T.C.

S…….KAYMAKAMLIĞI

K. Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığı

 

2020-2021  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

15.10.2020 tarih ve 1 sayılı Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu Kararına İstinaden, 23.10.2020  Cuma günü saat 10:00’da, Okulumuz bahçesinde, MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği uyarınca yeni yönetimin oluşturulması amacı ile okul yönetimi, öğretmenler ve velilerimizin katılımı ile Genel Kurul toplandı. 23.10.2020 tarihli Okul Aile Birliği toplantısı kararı ve aynı tarihli gündem maddelerini Okul Aile Birliği Denetim Kurulu Üyesi M……… tarafından okundu. Okul Müdürü A………, ilgili gündem maddelerine ekleme yapılabileceğini hatırlattı. Gündem maddeleri tek tek değerlendirildi her hangi bir ekleme yapılmadan, gündem aşağıdaki şekilde ve 23.10.2020 tarihli Okul Aile Birliği toplantısı gündem maddeleri doğrultusunda şu şekilde görüşülmeye başlandı:

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Teşekkülü (Açık oyla veli üyeler arasından bir divan başkanı ve bir katip seçilmesi)
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
 4. Okul Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanının konuşması
 5. Raporların okunması;
  1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
  2. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
  3. Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrazı
 6. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında okulda oluşturulan kurul ve komisyonlara temsilci

seçimlerinin yapılması;

 1. Yönetim Kuruluna; 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi.
 2. Denetleme Kuruluna; üyelerden 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi
 3. Okul Disiplin Kuruluna 1 veli üyenin seçilmesi.
 4. OGYE’ye 1 veli temsilcisinin seçilmesi.
 5. Kulüplere gönüllü veli seçimi;
 6. Sosyal Etkinlikler Kuruluna 2 asil, 2 yedek üye seçimi,
 7. Rehberlik ve Psikoloji Danışma Hizmetleri Yürütme Kuruluna asil ve yedek temsilci seçimi
 8. Okulun ihtiyaçlarını dikkate alarak yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülmesi
 9. Yeni Yönetim Kurulunun bağış toplama ve harcama yapma konularında yetkilendirilmesi
 10. Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarısının yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi
 11. Sınıf Öğretmenlerinden Öğrencilerin Başarı ve Devamsızlıklarının Alınması, Özel Görüşmeler.
 12. Dilek ve temenniler ve kapanış

 

 1. Okul Müdürü A……….., iyi niyetleriyle toplantıyı açtı. Okul ve işleyiş hakkında bilgi verdi. Yıl içerisinde yapılan iş ve işlemleri değerlendirdi. Tüm üyelere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Divan Kurulunun başarılı olması dileklerini sundu.
 2. Gündemin 2. maddesi gereği, Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
 3. 3. Divan Teşekkülü: Divan Başkanı olarak ………… seçildi. Sekreter olarak ise ……………….. seçildi.
 4. 4. Okul Müdürü Ve Okul Aile Başk. Konuşması: Okul Müdürü A………… öğrenci velilerini selamlayıp, katılımları için velilere teşekkür etti. . Buraya gelmelerinin velinin öğrencilere değer verdiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Okul Müdürü velilere genel olarak okulun fiziki yapısı, disiplin durumu, ders işlenişi konusunda velileri bilgilendirdi. Yine okul Müdürü okul velilerini zaman zaman okula davet ettiğini, öğrencilerle ilgili velilerle iletişim halinde olduğunu belirtti. Sabahları derse geç gelen öğrencilerin rehber öğretmen ve okul idaresi tarafından velilerin aranarak bilgilendirildiğini belirtti. Öğrenci devamsızlığı yönünden velilerin duyarlı olmaları gerektiğini söyledi. Devamsızlık mektupları adreslere gönderilmekte olup, adreslerin güncel olması gerektiğini belirtti.

Okul Aile Birliği Başkanı K………..; 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının sorunsuz geçmesi temennisiyle tüm velilere teşekkür etti.

Velilerin öğrencileri takip etmesi, kılık kıyafetine dikkat ederek okula göndermeleri gerektiğini söyledi. Bunların takibinin önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerimiz konusunda birinci şartımız Ahlaki açıdan düzgün olmalarıdır. Sorunları birlikte çözmemiz gerekir. Bizler bu okulu farklı bir yere

getirmek istiyoruz. Velilerimizden de bu duyarlılığı bekliyoruz. Okul Müdürü Y………….. velilerin kendisine sormak istediği soruların olup olmadığını sordu. Bir Veli öğrencisinin eve gittiğinde ders çalışmadığını söyledi. Okul Müdürü, çocukların günlük ders tekrarı yapmasının gerektiğini söyledi. Gelmeyen öğrencilerin velilerini günlük arandığını söyledi. Fakat bu konuda velilerin de desteklerini beklediğini söyledi. Bazı velilerimizi yeni görüyoruz bu arkadaşlarımız okulumuza yeni kayıt olan öğrencilerimizin velileri olsa gerek, velilerimizi öğrencileriyle ve okulla devamlı irtibat halinde görmek istiyoruz. Devamlı diyalog içerisinde iseniz; öğrenci başarısının öğrenci-veli- okul öğretmen işbirliği ile arttığını, öğrenci ile ilgili problemleri, gerekse okulumuzla ilgili problemleri bilirsiniz yoksa bilemezsiniz. Eğer öğrencilerimizden iyi bir verim almak istiyorsak, öğrencilerimizi sürekli takip etmek zorundayız. Bunun yolu da öğretmenlerle işbirliğinden geçmektedir. Öğrencilerimizin sadece dersleriyle ilgili değil; okula devam-devamsızlık durumları, davranışları, sağlık problemleri, psikolojik durumları gibi sorunları olmaktadır.  Kaç ana-baba, çocuğunun yukarıda saydığımız problemlerini tam olarak biliyor. Bilhassa okulumuza hiç uğramayan veliler olduklarını görüyoruz ve biliyoruz. Evlerinizde öğrencimizle ilgili çözemediğiniz problemini rehberlik öğretmenimizle paylaşabilirsiniz. Öğrencilerimizi özellikle şiddet içeren konulardan uzak tutalım. Bu Televizyon veya çevremizdeki olaylar olabilir.

Okulda kaliteyi daha da yükseltmeye çalışıldığını, okulun fiziki şartlarının yükseltilmeye çalışıldığını belirtti. Velilerin destekleri ile kalitenin daha da yükseltileceğini belirtti.

Başladığımız günden bugüne kadar büyük gelişmeler sağlandığını belirtti. Bu yapılan gelişmelerin Okul İdaresi, Öğretmenler, Okul Personeli, Veliler ve öğrenciler olarak hep birlikte sağlandığını belirtti. Yapılanların korunması da hep birlikte sağlanacağını belirtti. Bu konuda öğrencilerde sorumluluk ve görev verildiğini belirtti.

Velilerinde okulun malzeme araç ve gereçlerin vb. korunmasında öğrencilere telkinde bulunması gerektiğini belirtti. Okul Bahçesine öğrencilerin daha rahat oturabileceği kamelya  yapıldığını, yine bahçeye öğrencilerin rahat oturabileceği oturma bankları yapıldığını, bunların hep birlikte korunması gerektiğini söyledi.

 

 1. a. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Denetim Kurulu 201 1. Değerlendirme Raporunu Okul Müdürü Y……….. okudu. Raporda Gelir-Gider Defterinde gelir ve giderlerin doğru olarak işlendiğinin tespit edildiğini belirtti. Yapılan mal ve hizmet alımlarının uygun olduğunu denetim kurulunca onaylandığını belirtti. Tespit edilen gelir ve gider oranlarını okudu. Bu oranlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirtti. Gelir-Gider Defterinde, gider olarak kaydedilen evrakların tarih ve tutarlarını okudu. Tüm üyelere teşekkür etti.
 2. Okul Müdürü Y…….. sözü divan başkanına sundu. Divan Bşk., Okul Müdürü H.t Y………….’nun sunduğu 2018-2019 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okudu. Tüm üyelere teşekkür etti. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti. Tüm üyelere, okul çalışanlarına ve Divan katılımcılarına teşekkür etti. Hesap özetinin ibra edilmesini talep etti.
 3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporu kurul üyelerine ibra edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.
 4. Yönetim Kurulu organlarının seçimine geçildi. Divan Başkanı, gündem gereği yeni yönetim ve denetim kurullarının oluşturulmasına geçildiğini belirtti. Okul Müdürü Y…………, 09.02.2012 tarihli Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin ilgili bölümlerini okudu. Yönetim ve denetim kurulları görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Divan Ba………………………., aday olanların isimlerini istedi.

Adaylık için; ……………………………… aday olmak istediklerini belirttiler. Adaylar kendilerini tanıttıktan, sonra oylamaya geçildi. Okul Aile Birliği seçiminin kapalı oy açık sayım olarak yapılması önerildi ve öneri, oy birliği ile kabul edildi. Oylama sonucunda Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu seçiminde: Toplam 102 (Yüz İki) kişi oy kullandı. Alınan oy oranları ve adayların istekleri doğrultusunda şekillenen birlik şeması aşağıda belirtilmiştir:

 

OYLARIN DAĞILIMI

 

SIRA NO ADIN SOYADI OKUL AİLE BİRLİĞİNDEKİ GÖREV TANIMI
1 K. YÖN. KUR. ASIL ÜYE (42 OY)
2 Fa. YÖN. KUR. ASIL ÜYE (32 OY)
3 A.e G…. YÖN. KUR. ASIL ÜYE (27 OY)
4 Ya. YÖN. KUR. ASIL ÜYE (23 OY)
5 E. YÖN. KUR. ASIL ÜYE (21 OY)
6 A. YÖN. KUR. YEDEK ÜYE (17 OY)
7 Na. YÖN. KUR. YEDEK ÜYE (16 OY)
8 Behiye. YÖN. KUR. YEDEK ÜYE (14 OY)
9 . YÖN. KUR. YEDEK ÜYE (13 OY)
10 M. YÖN. KUR. YEDEK ÜYE (11 OY)
11 Se. DENETİM KUR. ASİL ÜYE
12 F. DENETİM KUR. YEDEK ÜYE
13 Saa. OKUL DİSİPLİN KURULU ÜYESİ
14 İbra. OKUL OYGE TEMSİLCİSİ

 

 

a ) Yönetim Kurulu üyeliğine Ke…., Fa…., Ayş………, Ya………….. Es…. seçilmişlerdir.

b ) Denetleme Kurulu: S..a M.  ise yedek üyeliğe seçildiler.

 1. c) Okul Disiplin Kuruluna Saad. seçilmiştir.

d ) OGYE’ye 1 veli temsilcinin seçimi. OGYE ye temsilci olarak İbr. seçildi.

 

7 – Okulun Eğitim Öğretim kalitesinin daha yükseltilmesine yönelik önerilerin görüşülmesi:

Velilerin bilgi istemesi üzerine Okul Müdürü Y. okulla ilgili bilgilendirme yaptı. Okul Müdürü tüm sınıflara korniş ve perde takıldığını, öğrencilerin oturabilmeleri için kamelyanın yapıldığını yine mutfak atölyesi ve servis atölyesinin öğrencilerin uygulama için malzeme eksikliklerinin giderildiğini belirtti. Tüm okulun iç cephe boyasının yapıldığını, okulun tüm sınıf ve diğer kapıların elden geçirilerek tamir edildiğini söyledi. Okul restoran bölümünün iki taraftaki kırık olan ahşap kapıları yeni perforce demir kapılarla değiştirildi. Uygulama servis atölyesine yeni renkli sandalye alınarak güzelleştirildiğini belirtti.

Sağlık sorunu yaşayan öğrencilerin hastaneye gidip muayene olduktan sonra rapor evraklarını daha sonrada özellikle velinin getireceğini ya da velinin okulu arayıp konu ile ilgili müdürü arayıp bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

Veliler beslenme için sorular sordu. Okul Müdürü……… öğrencilerin okulumuzda çıkan kahvaltı ve yemek ile sağlıklı bir şekilde beslenebileceklerini söyledi.

 

 1. Divan Başkanı, tüm üyeleri ve seçilen birlik üyelerini tebrik etti. Okul Müdürü de toplantıya katılımından dolayı genel kurul üyelerine teşekkür etti. Yönetim kurulunun 13.09.2019 Cuma günü Okul Müdürünün odasında, saat 11:00’de toplantı yapılması kararlaştırıldı. Söz almak isteyen olup olmadığını soruldu. Başka söz alan olmayınca toplantı Divan Başkanı tarafından iyi dilek temennileri ile toplantı bitirildi.

DİVAN KURULU

Divan Kurulu Bşk.                                    Yazman                                              Yazman

 

10-GÜNDEM MADDELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLAMALARI

 1. Genel Kurul yapılmadan önce genel kurulun yapılacağı tarih ve gündem maddeleri eski yönetim kurulunca karara bağlanır.
 2. Bu karar okul yönetimine yazılır ve genel kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündemi en az onbeş gün önceden üyelere elden yazılı olarak bildirilmesi, okul ilan panosu ile okulun internet sayfasında duyurulması sağlanır.
 3. Genel kurul toplantısına katılanlara Toplantı Katılım Cetveli imzalatılır ve öğrenci velisi olup

olmadığı kontrol edilir. (Veli: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, öğrencinin annesini/babasını

veya kanuni sorumluluğunu üstlenen kişiyi.ifade eder.(kanuni: mahkeme kararı demek)

 1. toplantı yeter sayısı, yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının dört katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz . hükmü gereğince divan başkanlığı velilerin imzaladığı toplantı katılım cetvelini kontrol eder ve toplantı yeter sayısının olup olmadığını tutanağa bağlar.(öğrenci sayısı yüzden fazla olan okullarda Toplantı yeter sayısı 64, öğrenci sayısı yüzden az olan okullarda 32 dir.)
 2. Toplantı yeter sayısı olmadığı için Genel kurulun toplanamaması durumunda, en geç otuz gün içinde çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.
 3. Gündeme bağlılık esastır. Gündeme alınmayan hiç bir konu görüşülmez.
 4. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.
 5. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri asıl ve yedek olarak liste hâlinde oylanarak yapılır.

 

DENETİM KURULU YIL SONU RAPORU

S…..LU LIONS ANAOKULU

2019 YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETİM KURULU YIL SONU RAPORU

 

Kozanoğlu Lions Anaokulu Okul Aile Birliği Denetim Kurulu olarak, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu faaliyetleri 31/12/2019 tarihinde kurulumuzca incelenmiştir.

Yapılan inceleme sonucuna göre yapılması ve alınması gereken tüm iş ve işlemlerin Yönetim Kurulu kararı alınarak gerçekleştiği görülmüştür. Yapılan işlemlerin hepsinin resmi kayıt altına alındığı, gerek faturaları gerekse ödemelere ait evrakları muhafaza edildiği belirlenmiştir.

Yapılan iş ve işlemler ile ilgili imza altına alınan kararların düzenli şekilde “Karar Defterine” yazılmış olduğu ve eklerinin de dosyalanmış olduğu görüldü.

Yönetim Kuruluna ait Dernek Gelir Gider Defterinin de incelenmesinde; bütün gelirler ile giderlerin deftere işlendiği gözlemlenmiştir. Devir işlemi tarihine kadar olan detayların da toplu şekilde son sayfasına yazılarak imzaya hazır edildiği görülmüştür.

Yönetim Kurulunun yapmış olduğu bütün gelir kabulü ve harcamalara ait veri girişleri, Milli Eğitim bakanlığının TEFBİS sistemine işlenmiş olup, işlemlere ait çıktılar dosyalarında muhafaza edildiği görülmüştür.

Yapılan işlemlerin ödemesi için, Okul Aile Birliğimizin Ziraat Bankası Sarıçam Şubesindeki hesabından para çekimi işinin düzenli şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir. Yapılan harcamalar kadar para çekildiği belirlenmiştir.

Sonuç olarak

31.12.2019 Tarihi İtibarıyla 2018-2019 döneminde Yönetim kurulunun görevi sırasında gelirleri aşağıdaki gibidir.

2018 Yılından 2019 Yılına Devreden Tutar                              =          110,00 TL

2019 Yılı  Okul Net Geliri (Banka Hesabı ve Kasadaki para ) =          110,00 TL

2019 Yılı   Toplam Geliri                                                         =          110,00 TL

 

31.12.2019 Tarihi İtibarıyla 2018-2019 döneminde Yönetim kurulunun görevi sırasında gelirleri aşağıdaki gibidir.

2019 Yılı Toplam Okul Gideri                                                =          0,00 TL

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 31.12.2018 Tarihi İtibarıyla T.C. Ziraat Bankası Sarıçam Şubesindeki  TR75 00…………………..01 İban Numaralı hesabına 2020 yılına  110,00 TL Paranın devrettiği görülmüştür.

 

Kozanoğlu Lions Anaokulu Okul Aile Birliği Denetim Kurulu olarak, Yönetim Kurulu tarafından yapılan çalışmaların hepsinin yerinde ve zamanında yapıldığı belirlenmiştir. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu faaliyetlerinin tam ve düzenli olduğu görülmüştür.

Kozanoğlu Lions Anaokulu Okul Aile Birliği Denetim Kurulu olarak Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı başta olmak üzere tüm üyelerine hizmetleri için teşekkür ederiz.

İş bu rapor tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

 

 

DENETİM KURULU

31.12.2019

 

 

CE………… ……….İSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

2017-2018  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM SONU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

 

Ce……… Lisesi 15.10.2018 Pazartesi günü saat 15.40’de Yönetim Kurulu Başkanı Fa.Başkanlığında toplanan Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu;       2017-2018 Öğretim yılı ve şu ana kadar yapılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılan hizmetleri ve harcamaları görüştü.

Konu ile ilgili söz alan F…. “Arkadaşlar seçildiğimiz tarihten bu güne kadar  2017 Yılından  devreden 6.0  TL. ile birlikte  2017-2018  Yılı 19.10.2018 tarihi itibarıyla Gelirlerimiz toplamı 2.  TL dir.

Giderlerimiz Toplamı  ise 2017-2018  Yılı 19.10.2018 tarihi itibarıyla 20.793,24 TL. Olmuştur.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yönetim kurulunun görevi sırasında gelir ve giderler dökümü aşağıdaki gibidir.

 

19.10.2018 Tarihi İtibarıyla 2017-2018 döneminde Yönetim kurulunun görevi sırasında gelirleri aşağıdaki gibidir.

 

2017 Yılından 2018 Yılına devreden tutar    =        6.7…0 TL

2018 Yılı  Okul Net Geliri                             =     1. TL

 

2018 Yılı   Toplam Geliri                             =    2.TL

 

19.10.2018 Tarihi İtibarıyla 2017-2018 döneminde Yönetim kurulunun görevi sırasında gelirleri aşağıdaki gibidir

 

2018 Yılı Toplam Okul Gideri                       = 2….

 

19.10.2018 Tarihi İtibarıyla T.C. Halkbank Ceyhan Şubesindeki  TR3……………. İban Numaralı hesabında 4…… TL Paramız  mevcuttur.

 

Gelirlerimiz; Muhtelif kurs gelirlerinden, , Hayırsever vatandaşların yapmış oldukları bağışlardan, Okul sınav gelirlerinden,  Öğrenci kayıtları sırasında velilerimizin gönüllü bağışlarından ve okul kantin gelirlerinden elde edilmiştir.

Harcamalarımız ise;

 • Okulumuzun boya, badana ve onarım işlerine,
 • Bilgisayar ve bilgisayar okul programlarının yıllık bakım ücretlerine,
 • Fotokopi ve Baskı makinesi giderleri,
 • Okul sınıf Perde alımları,
 • Yangın söndürme tüplerinin dolum ve yenilenmesine,
 • Bilgisayarlara parça alınmasına,
 • Okulun elektrik tesisatının yenilenmesi ve elektrik arıza giderleri,
 • Okula güvenlik sistemleri yıllık aidat ve eksiklerinin giderilmesine,
 • Okulumuzun kırılan cam v.s. giderleri için,
 • Okul sınıf kapı kollarının değiştirilmesine,
 • Eksik kalan yerlerin PVC yapımına
 • Klima alım ve bakımına,
 • Anadolu okul yayınlarından modül alımına.
 • Okulumuzda kutlanan önemli gün ve haftalarda gelen misafirlere ikramlara.
 • Okulun su tesisatının yenilenmesi ve öğrenci lavabo ve mutfak arıza giderleri,
 • Öğrencilerimizi staja gönderirken otobüs şirketlerine yapılan ödemelerden oluşmaktadır.

 

 

 

Üye                               Yazman                        Sayman               Başkan Yard..              Başkan

………..

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir