ANASAYFA / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Okul Aile Birliği Toplantısı Evrakları

1-SENE BAŞI AİLE BİRLİĞİNCE VELİYE GENEL KURUL ÜST YAZISI T.C. S……….. KAYMAKAMLIĞI K………. L……… Anaokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliği Başkanlığı     Sayı   : 2020/165.01/01                                                                                            15.10.2020 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı   Sayın Veli;   S…….. K……. Anaokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliği Genel Kurulunun toplanması ve yeni üye seçiminin yapılması için Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun 15.10.2020 …

Daha Fazla Oku

Okul Aile Birliğinde Harcamalar Nasıl Yapılır

Okul aile birliği yönetmeliğinin harcamalar belli koşullara bağlanmış. Birlik gelirlerini okulun eğitim-öğretim harcamaları ile yoksul öğrencilerin ihtiyacı giderilmesine harcanması  esastır. Okul için gerekli malzemeler okul yönetiminin yazılı isteği üzerine alınır. Tüm harcamalar birlik yönetim kurulunun kararı ile alınır. Bankadaki para birlik başkanı ile muhasip üye tarafından çekilir. Yapılan harcamalar ve toplanan bağışlar ay sonunda okul yönetime yazılı olarak bildirilir.

Daha Fazla Oku

Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu

Okul aile birliği yönetmeliğinin 14 maddesi denetleme kurulu üzerinde durulmuş. Denetleme kurulu okul aile birliği genel kurulunca yılda bir kez seçilir. Üyeler öğretmenler kurulunun seçmiş olduğu 2 asıl 2 yedek üye veliler arasından 1 asıl 1 yedek üye seçilir. Denetleme kurulu başkanı en fazla 3 defa seçilir. Denetleme kurulu 1 eğitim öğretim yılında 2 defa yönetim kurulu denetler.Raporlarını yönetim kuruluna …

Daha Fazla Oku