ataturk un askerlik hayati 2074
Büyük Tauruz

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

1-5 Şubat 1905 Şam 5.Ordu (Suriye):

Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle merkezi Şam’da bulunan V. Orduya bağlı 30. Süvari Alayı’na atandı. V. Orduda bulunduğu sıralarda Suriye’yi gezerek buradaki yönetim bozukluklarını ve yolsuzlukları yakından gördü, Ayrıca Şam’da çok güvendiği iki arkadaşı ile birlikte Vatan ve Hürriyet adıyla gizli bir cemiyet kurdu. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Bu Olay

1-ilk kez siyasetle ilgilenmeye başladığını gösterir  ve teşkilatçılık özelliği oldğunu gösterir

2- Liderlik özelliğini gösterir kurucu olduğundan

3- Vatansever olduğunu gösterir devlet sorunlarıyla ilgilendiğinden

 NOT:Şam V.ordu İlk görev yeridir. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

1mustafa kemal askerlik hayatı
Mustafa Kemal Askerlik Hayatı

2-13 Eylül 1907(Manastır ve Selanik):

Merkezi Makedonya’daki Manastır şehri olan III. Orduya atandı. Bu ordunun kurmay heyeti Selanik’teydi. Mustafa Kemal kurmay he­yetinde daha başarılı olacağını söyleyerek Selanik’te kaldı.(Burda İttihat ve Terrakicilere katılıyor ancak ordu ve siyasetin birbirine karışmaması gerktiğini düşünerek bu partiden ayrılmıştır) Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

3-15 Nisan 1909(31 mart Olayı):

Atatürk Meşrutiyet karşıtlarının çıkardığı 31 Mart (13 Nisan) olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Selanik’ten gelen Hareket Ordusu’nun Kurmay başkanı olarak görevlendirildi ve  ayaklanmayı başarıyla bas­tırdı.OrduKomutanı Mahmut Şevket Paşa’dır

NOT: M. Kemal’in katıldığı ilk olaydırdır.

4-5 Ekim 1911(Trablusgarb Savaşı):

İtalyanların Trablusgarp’a saldır­ması üzerine gerekli izni alan Mus­tafa Kemal Mısır üzerinden gizlice Libya’ya geçti- Derne, Tobruk ve Bingazi’de yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı büyük başarı ka­zandı. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı sırasında Binbaşılığa terfi etmiştir (27 Kasım 1911).

NOT:Sömürgeci devletlere karşı verdiği ilk savaştır. Ve M,Kemal’in ilk başarısıdır. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

ataturk un askerlik hayati 2074
Mustafa Kemal Askerlik Hayatı

5-8 Ekim 19121.ve 2. Balkan Savaşı:

  1. ve 2. Balkan Savaşları başladı. Atatürk, Bolayır’da(Gelibolu) kurulan kolordunun ha­reket şubesi komutanlığına getirildi. (Çanakkale’yi iyi tanımasını sağlıyor)

Edirne’nin kurtarılmasında etkisi oldu Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

6-27 Ekim 1913(Sofya Ataşeliği):

Mustafa Kemal Sofya Ateşemiliterliği (Askeri Ateşe)ne atandı. Bir yıldan fazla suren bu görevi sırasında rütbesi yarbaylığa yükselmiştir  (1 Mart 1914).

-yabancı devlet adamları ile görüşerek diplomatik yani siyasi alanında kendini geliştirmiştir

Not: M.Kemal bir baloya  Karşıda görüldüğü gibi geleneksel yeniçeri kıyafetiyle gitmiştir.bu onun Kültürüne sahip çıktığını ve milliyetçilik özelliğini gösterir Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

mustafa kemal askerlik hayatı
Mustafa Kemal Askerlik Hayatı Kısaca

7-1. DÜNYA SAVAŞI

a-2 Şubat 1915 Çanakkale cephesi:

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Sava­şı‘na girmesiyle derhal Genelkurmay’a cephede görev almak istediğini bildirdi. Bunun üze­rine Çanakkale Boğazı’nı savun­makla görevli 19. Tümen Komutan­lığı’na atandı. Mustafa Kemal bu görevi sırasında Arıburnu’nda Anafartalar’da, Conkbayırı’nda yaptığı savaşlarla askeri yeteneğini kanıt­lamış ve tanınmıştır.burada Albay rütbesine yükselmiştir.

NOT: M. Kemalin ününün yayıldığı olaydır

NOT: Kurtuluş savaşının lideri olmasına zemin hazırlamıştır

b-14 Ocak 1916(Kafkas cephesi)

Edirne’de bulunan 16. Kolordu Komutanlığına atanmıştır. Fakat 27 Şubat 1916 tarihinde bu ordunun Kafkas Cephesi’ne sevk edilmek üzere Diyar­bakır’a nakledilmesi üzerine Edirne’den ayrılarak Diyarbakır’a gitmiştir. Buradaki görevi sırasında rütbesi Generalliğe yükseltilmiştir. (19 Mart 1916). Ruslardan Muş ve Bitlis’in alınmasını sağlamıştır.) Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

18 Mart 1917(Diyarbakır) Kafkas cephesi)

II.Ordu Komutanlığı’na asaleten atanmıştır

c-1 Kasım 1918(Suriye Cephesi):

Suriye’deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı‘na atandı. Suriye Cephesinde İngilizlerin ilerleyişinin durdurulmasında önemli rol oynadı.

8-13 Kasım 1918 (İstanbul):

Yıldırım Ordularının kaldırılması üzerine İstanbul’a gelip Harbiye Nezareti’nde (Bakanlığında) göreve başladı.

9- Kurtuluş Savaşı  (1919-1922):

Sakarya Meydan Muharebesi:

-İlk kez Başkomutan olarak katılmış

-Savaştan  sonra Gazilik ve Mareşallik ünvanı almıştır.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı: Savaşlarında bizzat Başkomutan olarak görev yapmıştır ve son savaşıdır.) Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı.

Kaynak: Mehmet ÖZDURAK                

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Dersinde Neler Öğreniriz

Sosyal Bilgiler dersi, ● Etkin bir vatandaş olmamıza yardımcı olur. ● Hak ve sorumluluklarımızı öğretir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir