laiklik

Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

laiklik
Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

LAİKLİK

Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, dar anlamda din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmasıdır

Laiklikte devlet, dini inançlar karşısında tarafsızdır. Devletin görevi din ve inanç özgürlüğünü sağlamak, halkın inancını yaşamasına fırsat vermektir

Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir.Bütün yurttaşların vicdan,ibadet ve din hürriyeti demektir.

laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

Anahtar Kelimeler:

Din ve devlet işlerinin ayrı olması                   Akıl ve mantık                    İlim, Bilim, Fen

Din ve vicdan özgürlüğü                                  İnanç ve ibadet özgürlüğü

laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

Yapılan İnkılaplar :

Saltanatın Kaldırılması

Halifeliğin Kaldırılması

Tevhidi Tedrisat Kanunu

Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması

Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılması

Kılık-Kıyafet Kanunu

Medeni Kanun

1928’de “Devletin dini İslamdır.” Maddesinin anayasadan çıkarılması

1937’de Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

Türk Toplumuna faydaları

Din ve mezhep ayrımı yapmadığı için toplumsal birliği sağlamıştır.

Akla ve bilime dayanan uygulamaları kabul ettiği için çağdaşlaşmayı sağlamıştır.

Dini duyguların kullanılarak halkın kandırılmasını engellemiştir.

Farklı dinlere özgürlük tanıdığı için iç işlerimize karışılmasını engellemiştir.

Hukuksal alanda birlik sağlanmıştır.

laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

İNKILAPÇILIK

    İnkılâp, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirme atılımıdır.

 İnkılâpçılık ise, toplumdaki kurumları geliştirmeye ve değiştirmeye açık tutmaktır. Çağın gerisinde kalmamak için dünyadaki değişmeleri yakından takip etmektir.

İnkılapçılık sadece inkılapları savunmak değil, inkılapları geliştirmeyi çağın  gereğine uydurmayı da gerektirmektedir.

İnkılaplar eskimiş kurumları kaldırarak yeni çağdaş kurumlar kurmak ve çağın gerisinde kalmamak için yapılmaktadır.

laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

Anahtar Kelimeler:

Uygarlık              İnkılap              Çağdaşlaşma                    Yenilik                        Batılılaşma

Süreklilik            Muasır (çağdaş) medeniyet                        Durağan olmama

Türk Toplumuna faydaları

Aklın ve bilimin öncülüğünde yenileşme ve gelişme sağlanmıştır

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmaya başlanmıştır

Atatürkçü Düşünce sistemine dinamik bir yapı kazandırarak çağdaşlaşmayı sürekli hale getirmiştir

Not:  Siyasal ve hukuki alanlardaki inkılaplar devlet yapısının

           Sosyal ve kültürel alanlardaki inkılaplar da toplumun çağdaşlaşmasını sağlamıştır.

laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir