Devletçilik İlkesi Yapılan İnkılaplar, Anahtar Kelimeler

devletçilikDEVLETÇİLİK

Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalara Devletçilik denir

Dar anlamda devletçilik devletin ekonomiye müdahalesini öngören sistemdir.

Ekonomi ile ilgili olan tek ilkedir.

  1927’de çıkarılan Teşvik_iSanayi Kanunu halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için başarılı olmamış bu durum devletçilik ilkesinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir.

1929’da yaşanan Dünya Ekonomik Krizi’nden en az zararla çıkabilmek için devletçilik ilkesi uygulanmıştır.

Amacı büyük yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesini sağlamaktır.Ayrıca özel sektör yatırımlarına da yer verir.Bu yönüyle devletçilik ilkesi karma ekonomi şeklinde uygulanmıştır.

 Toplum yararını ön planda tuttuğu için  Devletçilik ilkesi Halkçılık ilkesinin doğal sonucudur.

Anahtar Kelimeler:

Devletin yatırım yapması

Ekonomi

Özel sektörün yapamaması

Devletin bankalar kurması

Kamulaştırma

Karma Ekonomi

Yapılan İnkılaplar :

 beş yıllık kalkınma planlarının yapılması

Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılması

İş Bankası Sümerbank ve Etibank’ın kurulması

Yabancı işletmelerin satın alınması

Çeşitli fabrikaların açılması

Türk Toplumuna faydalar

Planlı ekonomiye geçilmiştir.

Özel sektörün yapamadığı kuruluşlar devlet eliyle yapılmıştır.

Ekonomik yatırımların eşit dağılımına çalışılmıştır

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

1 Tanecik Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir