Kurtuluş Savaşında Askeri Başarının Ardından Gelen Siyasi Zaferler

Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.

*** Kuvay-ı Milliye Birliklerinin Faydaları; Vermiş oldukları mücadele ve yürüttükleri faaliyetler ile ///*Düşman ilerleyişini

yavaşlatmışlardır.(Ama durduramamışlardır) *Düşmana zaiyat verdirmişlerdir. *Düzenli Ordunun kurulması için zaman kazandırmışlardır. *Türk halkının bağımsızlık ruhunu canlı tutmuştur. *Güney cephesinin kurtuluşunda etkili olmuştur. * TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmışlardır./// milli mücadelede önemli bir yere sahip olmuşlar ve milli mücadelenin ruhu olmuşlardır…/// düzenli orduya geçilme ve milli mücadelenin örgütlenmesi sürecinde zaman kazandırmışlar ve düzenli ordunun kemik kadrosunu oluşturmuşlardır.

***Kuvay-ı Milliye Birliklerinin zararlı yönleri: Olumsuz özellikleri ile ///*Düzensiz birlikler oldukları için düşmanı tamamen yurttan atma yeteneğine sahip değillerdi. *İhtiyaçlarını halktan karşılıyorlardı, bazen zorla yardım topluyorlardı. *TBMM’nin isteklerine kimi zaman karşı gelmişlerdir. *Başlarına buyruk hareket etmişlerdir.

***Önemli(Düzenli Orduya geçişi hızlandıran olay) Sivas Kongresi’nde Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa atanmış, tüm Kuvay-ı Milliye birlikleri birleşerek Yunan ordusuyla Gediz Muharebesi’nde karşılaşılmış ve bazı Kuvay-ı Milliye liderlerinin emirlere uymamaları ve başlarına buyruk hareket etmeleri (askeri disiplinden yoksun olmaları nedeniyle) ile bu savaş kaybedilmiştir.serv-baris-anlasmasi

*** Dikkat Gediz Muharebesi’ndeki bu olumsuz durum Düzenli Ordu’yu kurmanın gerekliliğini ortaya koymuş ve bir emirle tüm Kuvay-ı Milliye birlikleri birleştirilip eğitimden geçirilerek Düzenli Ordu kurulmuştur…

Kazanım 6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

*** Aklının bir köşesine yaz, her askeri başarı devamında siyasi başarıyı getirir… Örneğin Doğu Cephesi’ndeki başarımızdan sonra Gümrü Anlaşması’nın imzalanması…

***I.İNÖNÜ SAVAŞI***

*** Batı Cephesi’ndeki savaşlarımız yunanlılarla olmuştur. Batı Cephesi’ndeki tüm savaşlarda yunanlıların amacı Ankara’ya ilerlemek, TBMM’yi dağıtmak ve Sevr’i Türk milletine zorla kabul ettirmektir.

*** I. İnönü Savaşı’nda yunanlılara karşı yeni kurulan düzenli orduyla mücadele ettik. Düzenli ordumuz düşmandan asker sayısı ve teçhizat olarak zayıf durumda olmasına rağmen düşman saldırısını durdurmayı başardı. (Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askeri başarısı)ayaklanamalar

Dikkat:::: I. İnönü Savaşı’nın sonuçları bizim için MİLAT’tır.

*Moskova Antlaşması (Uluslar arası)

stiklal Marşı (Ulusal)

*Londra Konferansı (Uluslar arası)

*Afganistan’la Dostluk Antlaşması (Uluslar arası)

*Teşkilat-ı Esasi (1921 Anayasası) (Ulusal)

NOT: I. İnönü Savaşı sonucunda düzenli orduya ve TBMM’ye olan güven artmış, asker kaçakları azalmış, milli mücadeleye katılım ve destek artmıştır. Bunlar ulusal sonuçlardır.

!!! MOSKOVA ANTLAŞMASI !!!

* I. İnönü Savaşı’ndaki başarımızdan sonra Sovyet Rusya’yla görüşmeler yapılmış ve bu antlaşma imzalanmıştır.

* Yapılan antlaşma ile iki devletten birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacak ( Bu madde ile Rusya Sevr’i tanımıyor )

* Batum Gürcistan’a verilmek şartıyla Kars Ardahan ve Iğdır TBMM’ye bırakılacak. ( Misak-ı Milli’den ilk taviz Batum. )

* Rusya TBMM’yi tanımıştır böylece ilk defa bir Avrupa devleti, batılı büyük bir devlet TBMM’yi tanımıştır.

* Doğu sınırlarımızın güvenliği sağlanmış ve artık tüm dikkatimiz batı cephesine çevrilmiştir. Ayrıca Sovyet Rusya’dan silah ve cephane alınarak batı cephesi güçlendirilmiştir.

osmanlı-devleti-himayesi

!!! LONDRA KONFERANSI !!!

* I. İnönü Savaşı’ndaki başarımız sonucunda, İtilaf devletleri Sevr’i biraz değiştirerek TBMM’ye kabul ettirmek için bu konferansı planlamıştır.

* Osmanlı Hükümetini doğrudan çağıran İtilaflar TBMM’yi dolaylı yoldan davet etmiş ve muhatap olarak Osmanlı’yı almışlardır.

* Bunun üzerine M. Kemal doğrudan davet edilmezsek bu konferansa katılmayacağımızı bildirmiştir. Bu gelişmeden sonra İtilaf devletleri TBMM’yi doğrudan davet etmişlerdir. Dikkat: Böylece TBMM’nin varlığını resmen tanımışlardır. TBMM adına bu konferansa Bekir Sami Bey gönderilmiştir.

*ÖNEMLİ* İtilaf devletleri iki tarafı da davet ederek Osmanlı ile TBMM arasında çıkacak anlaşmazlıklardan yararlanarak (ikilik çıkararak) kendi çıkarlarına uygun bir anlaşma yapmayı planlamışlardır. ( Unutma, Osmanlı adına söz alan Sadrazam Tevfik Paşa ‘ Ben sözü Türk milletinin tek ve gerçek temsilcisi olan Türk Başdelegesi’ne bırakıyorum’ diyerek sözü Bekir Sami Bey’e bırakmıştır. Böylece İtilaf devletlerinin ikilik çıkarma planı suya düşmüştür.)Englandd

***** Konferanstan herhangi bir sonuç çıkmayacağını bilmesine rağmen TBMM’nin konferansa katılmasının nedeni Misakı Milli kararlarını ve TBMM’nin ve Türk halkının haklı davasını (milli mücadelenin haklılığını) dünya kamuoyuna duyurabilmektir.

Ayrıca İtilaf devletlerinin Türkler barışa yanaşmıyor şeklindeki kara propagandaları engellemektir.(Barış yanlısı olduğunu dünyaya göstermek istemiştir TBMM)

AFGANİSTAN’LA DOSTLUK ANLAŞMASI:

* Bu antlaşma gereğince Türkiye Afganistan’a kültür eğitim ve askeri alanda yardımlarda bulunacak. İki taraf birbirlerine destek olacak.

* Bu antlaşmayla ilk defa Müslüman bir ülke (bir İslam ülkesi) TBMM’yi ve Misakı Milli’yi tanımıştır.

NOT:::: I. İnönü Savaşı ile II. İnönü Savaşı arasında milletin ve ordunun moralini yükseltmek için bağımsız ülkelerde olduğu gibi bağımsızlığımızın simgesi olarak M. Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nı milli marş olarak TBMM’de 12 Mart 1921’de kabul ettik…

NOT:::: 1921 Anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye kabul edilmiş ve İstanbul hükümeti ile padişah yok sayılmıştır. ( Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir )

avrupa

  1. İNÖNÜ SAVAŞI: 

* Batı Cephesi’ndeki tüm savaşlarda olduğu gibi yunanlıların amacı Ankara’ya ilerlemek, TBMM’yi dağıtmak ve Sevr’i Türk milletine zorla kabul ettirmektir.

* Galip gelen taraf biz olduk ve düzenli orduya ve TBMM’ye olan güven arttı, asker kaçakları azaldı, milli mücadeleye katılım ve destek arttı. Bunlar ulusal sonuçlardır.

* İtalyanlar işgal ettikleri Antalya ve Konya’daki bazı birliklerini çekmeye başladı. Fransa ise barış görüşmeleri için zemin aramaya başladı.

***** ‘’ Siz orada yalnızca düşmanı değil milletin makus(kötü) talihini de yendiniz’’ M. Kemal Atatürk’ün bu zaferden sonra İsmet İnönü’ye çektiği telgrafı

 ***ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞLARI***

(Kurtuluş Savaşı’nda yenildiğimiz tek savaş)

* Batı Cephesi’ndeki tüm savaşlarda olduğu gibi yunanlıların genel amacı Ankara’ya ilerlemek, TBMM’yi dağıtmak ve Sevr’i Türk milletine zorla kabul ettirmektir.

* Ordumuz yunan birliklerine yenilerek Sakarya ırmağının doğusuna çekilmek zorunda kalmış ve yunanlılar Eskişehir, Kütahya ve Afyon’u ele geçirmişler Ankara’ya 90 km’ye kadar yaklaşmışlardır…

DİKKAT!!! Bu yenilginin ardından -TBMM’nin Kayseri’ye taşınması –Düzenli ordudan vazgeçilip tekrar Kuvay-ı Milliye’ye geçilmesi fikirleri tartışılsa da kabul görmemiştir.

BAŞKOMUTANLIK YASASI VE M. KEMAL’İN MECLİSİN TÜM YETKİLERİNİ ÜSTÜNE ALARAK BAŞKOMUTAN OLMASIYLA SONUÇLANMIŞTIR.cumhuriyetçilik

*** Savaşa Rağmen Maarif(Eğitim) Kongresi***

Kurtuluş Savaşı’nın en buhranlı dönemlerinde ( Eskişehir-Kütahya savaşlarında yenildiğimiz, düşmanın yanı başımıza kadar sokulduğu bir dönemde ) daha önceden yapılması planlanan Maarif(Eğitim) Kongresi’nin iptal edilmesini isteyenlere M. Kemal şöyle demiştir: ‘ Cahillikle yapılacak savaş düşmanla olan savaştan daha az mühim değildir.’

  1. Kemal’in bu sözü ve kongrenin düzenlenmesini sağlaması onun eğitime ne kadar çok önem verdiğini gösterir.

 

‘ Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ‘ M. Kemal ATATÜRK

 

Salih KAPLAN

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir