Etiket Arşivi

Büyük Taarruz Özet

Büyük Taarruz Özet

Büyük Taarruz(?) Başkumandan(Dumlupınar) Meydan Muharebesi  Büyük Taarruz Özet Öte yandan Gazi’nin başkomutanlık süresi dolmak üzereydi, TBMM ona duyduğu güveni göstermek için ‘Başkomutanlık’ yetkisi süresiz olarak uzattı. * Büyük Taarruz için, Sakarya Zaferi’nden sonra bir yıl beklenmesini nasıl açıklarsınız? Ordumuzun asker sayısı ve silah-cephane açısından taarruz edecek güçte olmaması, askerlerimize taarruz eğitimlerinin verilmesi gerekiyordu. Büyük Taarruz Özet Kış da yaklaşmakta idi. …

Daha Fazla Oku
osmanli haritasi

Doğu ve Güney Cephesi

DOĞU CEPHESİ Osmanlı devletinde Ermeniler uzun süre varlık içinde ve milleti sadıka (sadık millet) olarak yaşamışlardır. Hiçbir ayrım veya haksızlığa maruz kalmadan devlet memuru hatta Nazır dahi olmuşlardır. Ermeniler de diğer milletler gibi Fransız ihtilalinden etkilenerek 1877-78 Osmanlı Rus harbinden sonra çeşitli olaylar ve isyanlar çıkarmışlardır. Ermenilerin Osmanlı devletinde bir sorun olarak görüldüğü ilk antlaşma Berlin Antlaşması olmuş ve bu …

Daha Fazla Oku

Kurtuluş Savaşında Askeri Başarının Ardından Gelen Siyasi Zaferler

Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. *** Kuvay-ı Milliye Birliklerinin Faydaları; Vermiş oldukları mücadele ve yürüttükleri faaliyetler ile ///*Düşman ilerleyişini yavaşlatmışlardır.(Ama durduramamışlardır) *Düşmana zaiyat verdirmişlerdir. *Düzenli Ordunun kurulması için zaman kazandırmışlardır. *Türk halkının bağımsızlık ruhunu canlı tutmuştur. *Güney cephesinin kurtuluşunda etkili olmuştur. * TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmışlardır./// milli mücadelede önemli bir yere sahip olmuşlar …

Daha Fazla Oku

1 inönü savaşı sonuçları nelerdir

1.İNÖNÜ ZAFERİ(SAVAŞI): Düzenli ordu ile kazanılan ilk zaferdir. Albay İsmet Bey’in rütbesi generalliğe yükseltilmiştir. 1.İnönü Zaferinden sonra şu olaylar meydana gelmiştir: **Londra Konferansı toplanmıştır.İtilaf devletleri Sevr Antlaşmasın maddelerini değiştirerek Türklere kabul ettirebilmek için bu konferansı toplamışlardır.Konferansa İstanbul Hükümeti ile birlikte TBMM Hükümeti de çağırılmıştır.Amaçları iki hükümet arasındaki anlaşmazlıktan yararlanıp Sevri kabul ettirmekti.Ancak İtilaf devletlerinin bu düşünceleri gerçekleşmemiştir. TBMM Hükümet bu …

Daha Fazla Oku

BÜYÜK TAARRUZ VE SONUÇLARI

BÜYÜK TAARRUZ VE SONUÇLARI : Sakarya Meydan Muharebesinden sonra Yunanlılar, ellerinde kalan mevzileri kuvvetlendirmeye ve uzun bir savunma savaşına hazırlanmaya başladılar. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa da Yunanlılara karşı hemen taarruz etme düşüncesinde değildi. Çünkü ordu yeterince hazır değildi. Ordunun hazırlanması için güney ve doğu cephelerinden pek çok birlik gizlilik içinde batıya kaydırılmış, dışarıdan mümkün olduğu ölçüde malzeme alınmış, askerlerin eğitimine …

Daha Fazla Oku

Kütahya – Eskişehir Savaşları

10-24 Temmuz 1921) Yunan ordusunun; İnönü Savaşları’nın intikamını almak, Ankara’ya kadar ola- yerleri işgal etmek ve Yunan ordusunun İtilaf Devletleri’nin desteğini yeniden kaza–– mak istemesi üzerine Yunanlılar tekrar saldırıya geçtiler. Savaşın Sonuçları Yunanlıların saldırıları sonucu Afyon, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir işgal edildi. Türk orduları Sakarya nehrinin doğusuna çekilmek zorunda kaldılar. Ceç- hedeki bu başarısızlık TBMM’de sert tartışmalara neden oldu. Bazı …

Daha Fazla Oku

VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR

VE MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR M.Kemal’in Samsun’a Gönderilmesi(19Mayıs1919 *Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında M.Kemal Suriye’de Yıldırım Orduları Grup Komutanıydı. Samsun ve çevresinde Rum ve Türk çeteleri arasında çatışmalar oluyordu.İtilaf Devletleri bu durumun önlenmesini aksi taktirde 7.maddeye dayanarak işgal edileceğini belirttiler Neden M.Kemal? 1-Hiç bir başarısızlıgı yoktu. 2-Padişah kendisi için M.Kemal’i tehlikeli görüyordu. M.Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak geniş yetkilerle Samsun’a gönderildi. Havza …

Daha Fazla Oku