meb öğretmen yer değiştirme

İlkokul Tüm Sınıflar Yeni Müfredat Programı Öğretmen Değerlendirmesi

DOĞANTARLA İLKOKULU

TASLAK MÜFREDAT DEĞERLENDİRME RAPORU

 

MATEMATİK
1.SINIF
TESPİT ÖNERİ
   Kazanımlar aynı. Farklı olarak ‘Geometriye Giriş’ konusu eklenmiş. Örüntü konusu sadece geometrik örüntü olarak alınmış, örüntü ve sayı örüntüleri de Geometriye giriş konusu içine alınmış.

 

Ders kitaplarına daha çok pekiştirici etkinlik ve örnek koyulabilir .Matematik kitaplarından konu anlatımı çıkarılmalı ve onun yerine daha fazla etkinlik verilmeli.

Ayrıca anasınıfına gitmemiş çocukların olduğu düşünerek kazanımlar azaltılmalı. Daha fazla etkinlik yer almalı. Rakamların yazımına fazla zaman ayrılmalı.

2.SINIF
TESPİT ÖNERİ
Matematik Dersi Öğretim Programı; Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme, Veri olmak üzere dört öğrenme alanı olarak tasarlanmıştır.

Sayılar ve işlemler öğrenme alanına tek ve çift sayılar eklenmiş.Kesirler konusuna ek olarak pay,payda,kesir çizgisi kavramları eklenmiş.

Ölçme öğrenme alanına uzunlukları ölçme konusunda metre(m)santimetre(cm)sembollerine yer verilmiş.Zamanı ölçme konusunda çeyrek saatler eklenmiş.

 

1-      Yapılan müfredat güncellenmesi incelendiğinde pek bir değişim olmadığı görülmektedir. Ancak günümüzde kullandığımız ders ve çalışma kitapları etkinlikler açısından çok yetersiz kalmaktadır. Yeni hazırlanacak kitaplarda alıştırma ve örneklere çokça yer verilmelidir.

2-      Ders kitaplarında bolca boyama , kes- yapıştır vb eğlenceli etkinliklere yer verilmelidir.

 

 

3.SINIF
TESPİT ÖNERİ
Kazanımlar aynı. Farklı olarak ‘Cebire Giriş’ konusu eklenmiş. Geometride beşgen, altıgen, sekizgen eklenmiş.

 

Ders kitaplarında kazanımlara yönelik daha fazla etkinlik verilmeli. Kazanımları sadece okul ortamında değil günlük hayatta kazanılmasına yönelik faaliyetler eklenmeli.
4.SINIF
TESPİT ÖNERİ
OKazanımlar aynı. Farklı olarak ‘Cebire Giriş’ konusu eklenmiş. “Romen Rakamları” konusu 4.sınıf kazanımlarına eklenmiş. Çarpma, bölme ve örüntü ile Oilgili kazanımlarda değişiklikler yapılmış. Daha ayrıntılı ve açıklayıcı kazanımlar eklenmiş. Öğrenciler açısından çok faydalı olacağına inanıyorum.

 

Matematik kitaplarında görsel etkinliklere

daha fazla yer verilebilir. Konuların yoğunluğu açısından Matematik dersinin ders saati sayısının arttırılmasının faydalı olacağına inanıyorum.

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
TESPİT ÖNERİ
Aynı kazanımlar iki farklı alan başlığı altında toplanması çok isabetli bir karar olmuş. Alt öğrenme alanları eklenmiş. Değerlerin yaşayarak öğrenilmesi hedeflenmiş.

Fiziksel etkinlik kartlarına yönlendirmesi de uygun olmuş.

Sadece materyal kullanımı gereken oyunlarda araç gereç bulmak her okulda zor. Okullar bu tür materyallerle desteklenmeli
GÖRSEL  SANATLAR
TESPİT ÖNERİ
Kazanımlar öğrenme alanlarına ayrılmış. Öğrenme alanları ve kazanımlar değişmiş. Kazanımlar daha net ve açıklayıcı -Sınıflara göre öğretmen kılavuzu ve öğrencilerin seviyesine uygun olan ve uygulamalar içeren ders kitabının hazırlanması

– Öğrencilerin sorgulama yoluyla öğrenmeleri üzerine yoğunlaşmak, görsel sanat çalışmasını oluşturma sürecinde fikir üretmeleri, uygulama ve değerlendirme yapmaları sağlamak için  Görsel Sanatlar ders saatinin 2’ye çıkarılması ve bu derslerin blok şeklinde işlenmesi

MÜZİK
TESPİT ÖNERİ
Öğrenme alanları aynı. Kazanımlar da aynı ama kazanımlar için daha açıklayıcı ifadeler kullanılmış. Kazanımlar daha detaylı ele alınmış.” Mü.4.D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirir.

Mü.4.D.4. Öğrenilen müzikler aracılığıyla millî ve manevi bilinç kazanır.

Vatanseverlik değeri ile ilgili bilinç kazandırılır. ”örneğinde olduğu gibi. Ben çok beğendim. Öğrenciler açısından faydalı olacağına inanıyorum.

Müzik ders kitabında bulunan şarkılar için öğretmenlere bir CD veya bir flash bellek dağıtılabilir. Müzik  dersi için etkinlik kitabı dağıtılabilir.

kaynak:egitimhane

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir