toplantı tutanağı
Toplantı Tutanağı

İlkokul 2.Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………………. İLKOKULU

 1. DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU KARARLARI

            Toplantı No      : 2019/2020-2

            Toplantı Yeri   : …………………………………………………

Toplantı Tarihi: 24.02.2020

Toplantı Saati  : 14:30    

Palu İlkokulu II. Dönem Öğretmenler Kurulu, Okul Müdürü ………………….. başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan öğretmenlerin katılımıyla gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmış ve şu kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

 1. Yoklama yapıldı; toplantıda aylıksız izinde bulunan sınıf öğretmeni ………………… ile raporlu olan Sözleşmeli Özel Eğitim Öğretmeni ………………… dışında bütün öğretmenlerin hazır olduğu görüldü. Kurul yazmanlığına Sınıf öğretmeni ………….. seçildi.
 1. Eklenmek istenen gündem maddelerinin olup olmadığı soruldu. Eklenmek istenen gündem maddelerinin olmadığı görüldü; gündem maddelerini görüşülmesine geçildi
 1. Öğretmen değişimi nedeniyle; ………….’nun 4/B Sınıf Öğretmeni olarak görevlendirilmesine; komisyon ve görevlendirmelerde Sınıf Öğretmeni …………… yerine, Sınıf Öğretmeni ………………’nun görevlendirilmesine karar verildi.
 1. Bir önceki toplantıda alınan karaların uygulandığı, uygulamada eksiklik olmadığı tespit edildi.

 2. Okulumuzun 2019-2023 dönemlerini kapsayan stratejik planı hazırlanarak onay için ………… İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilerek onaylandığı ve okulumuzun web sitesinde yayınlandığı, bir nüshasının öğretmenler odasına bırakılarak öğretmenlerimiz tarafından dönem boyunca takibinin yapılması kararlaştırıldı.
 3. Dönem okul başarısının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına, sınıf seviyesinin altında olan öğrencilere yönelik ek çalışmalar yapılmasına, devam takip işlemlerinin titizlikle yürütülmesine, devamsız öğrencilerin okul idaresine bildirilmesine, sınıf defterine zamanında işlenmesine, sınıf defterlerinin ders bitiminde müdür yardımcısı odasına bırakılması ve sabah sınıf temsilcisi öğrenci tarafından alınması kararları alındı.

 4. İstenen başarı düzeyine ulaşmamış öğrenciler için 2. dönemde bireyselleştirilmiş eğitim planlarının yapılmasına, özelikle 1. Sınıflarda okumaya geçmeyen öğrenciler için ek tedbirler alınması kararları alındı.

 5. Bilim Sanat Merkezi sınavına girecek olan öğrenciler için ve diğer merkezi sınavlar için (öğrenci ve velilerin zamanında bilgilendirilmesine; Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar ve sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımın sağlanması için öğrencilerin teşvik edilmesi ve gerekli özenin gösterilmesi kararı alındı. Okulda bu tür faaliyetlere ağırlık verilmesi, Mayıs ayı içerisinde anasınıfı yılsonu gösterisi ile 1. Sınıf okuma bayramının yapılmasına; okuma bayramı, anneler günü, mezuniyet törenleri ve okulda yapılacak diğer faaliyetlerin iyi organize edilmesi, bu tür programlara veli katılımının sağlanması kararlaştırıldı.
 6. Dönemde sosyal kültürel etkinliklerin daha fazla olduğu, bu faaliyetlere aktif katılımın olması gerektiği, öğrencilerin sosyal kültürel etkinliklere, yarışmalara katılımlarının özendirilmesi ve; Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi ve Sosyal Etkinlik çalışmalarında yapılan planlara uyulmasına, dönem sonunda sosyal etkinlikler çalışma raporlarının okul idaresine zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesine; Yapılacak okul gezileri için “Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin” ilgili maddelerini incelenmesi, gerekli izinler ile gerekli belgelerin zamanında hazırlanmasına karar verildi.
 7. Zümre toplantılarının, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” ilgli maddeleri dikkate alınarak yapılmasına; Dönem okul zümre toplantılarının 25.02.2020 Salı günü, okul zümre başkanları toplantısının 26.02.2020 Çarşamba günü yapılmasına; Okul, İlçe ile İl zümre toplantı tutanaklarının birer örneğinin 28.02.2020 tarihine kadar zümre başkanları tarafından okul idaresine teslim edilmesi kararları alındı. İlçe zümre toplantılarının 27.02.2020 Perşembe günü yapılacağı yeri ve saati zümre başkanlarına tebliğ edildi.
 1. Dönem okul geneli 1. veli toplantısının 2-6 Mart tarihleri arasında yapılmasına; 2. Veli toplantısının nisan ve mayıs ayları içinde yapılmasına ve toplantı tutanaklarının, toplantının yapıldığı iş gününün takip eden günde okul idaresine teslim edilmesi kararlaştırıldı.
 1. “Uygulama Bahçesi Projesi” için gerekli çalışmaların mart ayı ile birlikte başlatılacağı ve yılsonunda çıkarılacak olan Okul Bülteni ile Velilerimiz Okuyor Projesi için komisyonların kurulması kararları alındı.

           OKUL BÜLTENİ KOMİSYONU

 1. …………. –    Komisyon Başkanı

VELİLERİMİZ OKUYOR PROJESİ KOMİSYONU

 1. …………………..  –    Komisyon Başkanı

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında yapılacak olan iş ve işlemlerde, 6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği gereği işyerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında en etkin şekilde yürütülmesi ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, sınıflarda öğretmenler tarafından gerekli tedbirlerin alınması, risk oluşturabilecek durumların okul idaresine bildirilmesi kararı alındı.

 2. İlimizde 24.01.2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeni ile yapılacak olan Psikososyal çalışmalar için okul idaresi, sınıf öğretmenleri ve Rehberlik Öğretmeni …………………. tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından psiko-sosyal destek hizmetleri, psiko-eğitim programının uygulanması kararı alındı.
 3. Öğretmenlerin; öğrenci sağlığı, beslenme, güvenlik, okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlanması hususunda öğrencilere gerekli rehberliği yapmalarına karar verildi.
 4. Okul Müdürü …: “Öğretme-öğrenme sürecinde hedeflere ulaşılması, planlanan çalışmalar ile gerçekleştirilen faaliyetlerin birbirleriyle uyumluluğunun tespit edilip eksikliklerin giderilmesine ışık tutulması, öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki problemlerde yardım ve rehberlikte bulunulması amacıyla üst yönetime görüş sunmak denetimin asıl görevi olup, bu görevin yerine getirilmesinde en önemli sorumluluk da okul müdürüne düşmektedir. Bu nedenle dönem içerisinde ders denetimleri yapılacaktır.” dedi.

Eğitim-öğretim ile diğer çalışma ve uygulamalarda, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, verimliliği artırmak, mevzuata uygunluğu sağlamak, eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek amacıyla denetim ve rehberlik çalışmalarının, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Değerlendirme Ölçütleri başlıklı 54. Maddesi uyarınca bu dönemde yapılacağına karar verildi.

 1. 24/01/2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle 03/02/2020 tarihinde bitecek ara tatil uzatılarak okulların açılması 24/02/2020 tarihine ertelenmiştir. Bu nedenle 03-21/02/2020 tarihleri arasında yapılamayan dersler için, ………..İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21.01.2020 tarih ve 3892254 sayılı yazısı ile gönderilen telafi eğitimi programının uygulanmasına karar verildi.
 2. Eba

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.