Ana Sayfa / Yönetmelik ve Mevzuat / OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI

OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ GENEL TALİMATLARI

1- İşyerinde uyulması gereken kurallar, çalışanların iş güvenliğini sağlamayı, yangınları, can ve mal kaybını önlemeyi amaçlamaktadır. Tüm çalışanlar kendisinin ve çalışma arkadaşlarının can güvenliğini tehlikeye sokmamak için bu kurallara uyacaktır.
2- Çalışma sahasındaki tüm iş güvenliği ikaz levhalarına ve işaretlerine riayet edilecektir.
3- Kurallara uymayanlar ikaz edilecek, tehlikeli durumlar bir üst amire bildirilecektir.
4- Çalışanlar, çalıştıkları yerin her zaman düzenli, temiz ve tehlikesiz durumda olmasından sorumlu olacaktır.
5- Göz için tehlikeli olabilen işlerde koruyucu gözlük ve yüz siperleri kullanılacaktır.
6- 1,5 metre ve daha yüksek yerlerde yapılacak çalışmalarda emniyet kemeri kullanılacaktır.
7- Görev başında iş kazasına uğrayan durumunu işyeri sağlık ünitesine ve amirine bildirecektir.
8- Çalışma sahasında bulunan tüm çalışanlar baret, eldiven ve emniyet ayakkabısı kullanacaktır.
9- 80 ile 90 desibel gürültülü yerlerde yapılan çalışmalarda kulak tıkacı, 90 desibeli aşan yerlerde kulaklık kullanılacaktır.
10-Tüm makine, cihaz ve donanımlar sorumluları tarafından çalıştırılacak, yetkilileri tarafından muhafazaları çıkarılacak, gereken bakım ve onarımları tamamlandıktan sonra koruyucuları takılacaktır.
11-Çalışır durumdaki iş makinesi ve cihazlar terk edilmeyecektir.
12-Çalışanlar çalışma sahasında herhangi bir iş kazasına şahit oldukları zaman, derhal ilkyardım görevlisinden veya sağlık elemanından ilkyardım isteyecektir.
13-Yüksek yerlerde çalışanlar, çalıştıkları yerin altından diğer çalışanların geçmesini önleyecek şekilde gerekli barikat ve ikaz işaretlerini de koyacaktır.
14-Merdiven kullanarak yüksek yerlerde çalışma yapanlar ellerinde ve ceplerinde alet ve malzeme bulundurmayacaktır.
15-Merdivenlerden iniş ve çıkışlar birer birer yapılacaktır. İnen inmeden veya çıkan çıkmadan, başka kimse(ler) merdiven altında veya üstünde bulunmayacaktır.
16-Yüksek yerlerde çalışanlar el aletleri ve takımlarını, platform veya iskeleler üzerine güvenlikli bir şekilde yerleştirecektir.
17-Yüksek yerlerden geçirilen kablolar yaya ve araç hareketlerine engel olmayacaktır.
18-Yüksekte yapılan işlerde, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak hava koşullarında yapılacaktır.
19-Taşlama sonucunda oluşan kıvılcımların yanma tehlikesi yaratmaması için etrafta gerekli önlemler alınacaktır.
20-Taşlama işleminden önce, cihaz kısa bir süre çalıştırılacak, çalışanlar taşın ilk hareketinde taşın karşısında durmayacaktır.
21-Tezgah anormal sesler çıkarıyor veya titreşim yapıyorsa hemen durdurulmalı ve kontrol edilecektir.
22-Koruyucu muhafazası olmayan sabit veya seyyar taşlama motorları kullanılmayacak.
23-El aletleri ve takımlar daima dikkatli olarak, her takım yerli yerinde ve amacına uygun işlerde kullanılacaktır.
24-El takımları kullanılmadan önce daima genel bir kontrolden geçirilmeli, bozuk, kırık, çatlak v.s. olanlar kullanılmayacaktır.
25-El aletleri ve takımları, takım sandığı içinde veya çantalarda taşınacak, elde ve ceplerde taşınmayacaktır.
26-Elektrikle çalışan ekipman veya elektrik hatlarında herhangi bir bakım ve onarım yapılmadan önce, hangi makine veya cihaza elektrik enerjisi verileceği kontrol edilecektir.
27-Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkilileri tarafından kontrol edilecek, topraklaması arızalı, motoru kıvılcımlı, priz fiş, anahtar bağlantıları bozuk olanlar kesin olarak kullanılmayacaktır.
28-İnşaat işlerinin gündüz yapılması esastır. Gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu olduğu hallerde, çalışma sahası aydınlatılacak ve iş güvenliği sağlanacaktır.
29-Platform veya yüksek yerlerde çalışanlar malzemelerini veya takımlarını, aşağıdan-yukarıya veya yukarıdan-aşağıya atmayacaktır.
30-Kaldırılan yük, çalışanların üzerinden geçirilmeyecektir.
31-Yük kaldırma veya indirme işlemi, vinç hareket halindeyken yapılmayacaktır.
32-Kaldırılmakta veya indirilmekte olan yükün altında kimsenin bulunmaması sağlanacaktır.
33-Yük askıda iken kesinlikle sallanmayacaktır.
34-Kaldırılan ve indirilen yükün üzerinde insan bulunmayacaktır.
35-İşyeri içinde ve yakınında bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir, göl gibi yerlere katiyen girilmemesi, buralarda çalışılması gerekiyorsa güvenlik tedbirlerinin alınmadan çalışmalara başlanılmayacaktır.
36-İşyerinde; çalışma sahasında misafir, hemşehri ve akraba kabul edilmeyecektir.
37-Sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır.
38-İş makinelerinin operatörleri (G) sınıfı ehliyete sahip olacaklardır.
39-İş yerinde azami hız 20 km/h’dir ve güzergah boyunca hız 70 km/h’dir.
40-İş ile ilgili potansiyel tehlikeler tespit edildiğinde üst amire bilgi verilecektir.
41-Yükleyiciler veya diğer hareketli ekipmanlar çalışırken en az 20 metre uzakta bulunulacaktır.
42-Patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin, depolama ve kullanımlarında gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.
43-İşe yeni giriş yapacak olan personel göreve başlatılmadan önce iş başı eğitimi (eğitim katılım belgesi düzenlenecektir) verildikten sonra işe başlatılacaktır.

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir