Soru-Yanıt Yöntemi

Soru- yanıt yöntemi sözel etkileşim yöntemidir. Bu yöntem öğrenciyi eleştirel öğrenme becerilerini geliştirir. Bu yöntem sınıfta değişik yollarla kullanılır. En genel kullanımı, öğretmenler sorular sorar ve öğrenciler yanıt verir.
Bu yöntemin üstün yönleri; öğrencilerin düşünmeleri, dinleme becerileri ve öğrenmeleri değerlendirilebilir. Aynı zamanda öğrencilerin anımsama, akıl yürütme, değerlendirme ve yaratıcılık gibi düşünme tipleri değerlendirilir. Öğretilene geri bildirim sağlar. Öğrencinin zorlandığı alanlar ortaya çıkarılır ve düzey belirlenir. Öğrenci güdülenir.
Bilişsel düzeyde değerlendirme olanağı sağlar.
Sınırlı yönleri ise yavaş işler. Soru hazırlamak zor ve uzmanlık gerektirir. Yanlış yanıtlar güven kaybına neden olur.
Soru – yanıt yönteminin daha etkili kullanılması için;
• Anahtar sorular planlanmalıdır. Her bir alt amaç için üst düzey bir soru hazırlanmalıdır.
• Sorular açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır.
• Sorular öğrencilerin kapasitelerine göre, düzeyine uygun sorular hazırlanmalıdır.
• Çeşitli düzeyde sorulardan yararlanılmalıdır. (Hatırlama düzeyi soruları, üst düzey sorular gibi…). Ezber- hatırlama sorularından daha az yararlanılmalıdır.
• Yanıtı içinde barındıran ve evet hayırlı sorulardan kaçınılmalıdır.
• Sorunun yanıtını almak için belli süre beklenilmeli, öğrencilerin aynı anda cevap vermesi engellenmelidir.
• Doğru yanıt vurgulanmalıdır.
• Yanıtı bilinmeyen soruları bölümlere ayırıp ipuçları verilmelidir.

One thought on “Eğitimde Soru-Yanıt Yöntemi bilgi”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir