3,3 Milyara Ulaştı
Uluslarası TelekomünikasyonBirliği’nin (UTB) Mayıs ayında yayımladığı rapora göre, 2007 sonunda dünyada cep telefonu kullananların sayısı %49’luk bir artış göstererek 3,3 milyara yükseldi.
Afrika son iki yılda en hızlı büyümeyi gösteren kıta oldu. İlk cep telefonlarını alanların üçte ikisi de gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Rapora göre bu göstergeler, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş
ülkelere yetiştiğini yansıtıyor. Afrika’da 2005 ile 2007 arasındaki yıllık cep telefonu edinme oranındaki artış %39’du. Asya’da aynı dönemde bu alandaki artış oranı %28’di. Aynı dönemde Hindistan’da 154 milyon ve Çin’de de 143 milyon kişi cep telefonu sahibi oldu. Dünya’daki yıllık ortalama büyüme oranıysa %22. Cep telefonlarının geleneksel sabit hatları geride bıraktığını söyleyen rapora göre Afrika’daki bütün yeni telefon hatları hesaba katıldığında, cep telefonu hatları %90’lık bir oranla önde. Rapora göre, cep telefonu
kullanımındaki sürekli gelişmeye karşılık sabit hatlarda büyüme gözlenmiyor. Sabit hatların son birkaç yılda dünyadaki artış hızı %20’nin altındayken, 2005-2007 yılları arasındaki artış %1’in bile altında.
Gelişmekte olan ülkeler cep telefonu kullanımında büyük adımlar atarken, bilgi teknolojileri ve genişbant İnternet bağlantısı kullanımındaysa hala geri kalıyorlar. Dünya nüfusunun %16’sını oluşturan yüksek gelir
gurubundaki ülkelerin, genişbant İnternet kullanımlarındaki artış %66. Öten yandan dünya nüfusunun %38’ini oluşturan gelişmekte olan ülkelerin genişbant İnternet kullanımındaki artış yalnızca %1.
UTB’ye göre bazı ülkelerde İnternet kullanımında dikkat çekici gelişmeler de oldu. Özellikle Şili, Senegal ve
Türkiye’de İnternet kullanıcılarının neredeyse tamamının yüksek hızlı kullanımına geçtiği açıklandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir