Yönetmelik ve Mevzuat

Bu bölümde yönetmelik ve mevzuatlara ayrıca kariyer sınavları hakkında bilgiler bu bölümde yer almaktadır

yetiştirme kursu

İdarecilerin Yetiştirme Kursunda Görev Alması ve Ek Ders

İdarecilerin Yetiştirme Kursunda Görev Alması Yetiştirme kurslarının ilk defa açılacak olması sonucu kafalarda cevaplanmasını bekleyen bir çok soru işareti bulunmaktadır. Bir konuda bildiğimiz kadar bir açıklamada bulunmak istedim. Hafta sonu açılacak olan kurslarda kurs müdürü olarak müdür yardımcısı yada müdür  2 saat ek ders alabilir. Fakat bu 2 saat ek dersin %100 zamlı ek derslerden olup olmayacağı konusunda tam bir …

Daha Fazla Oku

Yeni Hafta Sonu Kurs Taslak Yönetmeliği

MEB HAFTA SONU KURSLARI İÇİN TASLAK YÖNERGEYİ YAYINLADI: Dershaneler kapatıldıktan sonra yetiştirme kursları önem kazanacak. Meb geçtiğimiz günlerde hazırladığı taslak yönergeyi görüşe açtı. Herkes görüşünü mail olarak iletebiliyor. Taslak yönergeden anlaşıldığı üzere kurslar her bir dersten 36-72 saat arasında kurs açılabilecek ve kurslarda görev yapacak öğretmenler Eylül ayının sonuna kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek, Kurslar öğretmenler açısından da …

Daha Fazla Oku

TEOG Sınavında görev alan ve almayan öğretmenlerin ek ders ücretleri

Teog sınavında görev almayan öğretmenlerin ekdersleri normal olarak ödenecek. Görev alan öğretmenler ise her bir oturum için 5 saat görev alacaklar. Bu konu hakkında valiliğe gönderilen bir yazıyı paylaşıyorum. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Çorum Valiliğine gönderdiği resmi yazıda ; “1-Sorumluluk sınavında görevlendirilen öğretmenlerin bu görevleri karşılığında 5 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları,  2-Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarında görev alan yönetici ve …

Daha Fazla Oku

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ

Amaç: Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, gerekli denetim hizmetlerini yapmaktır.       Kapsam Ve Dayanak: 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu …

Daha Fazla Oku

Kanun Hükmünde Kararname Ders Çalışma Notu Özet

652 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME   Amaç: Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Daha Fazla Oku

4735 İhale Sözleşmesi Kanunu Özeti

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU   v  İlkeler –          Bu kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. –          Bu kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. –          Taraflar, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. v  …

Daha Fazla Oku

Bayrak Töreni Yönergesi Özet

Törenlerde Görev Ve Sorumluluklar ( Md 5 )   –          Bayrak törenleri, okul/kurum müdürünün denetim ve gözetiminde *  Müdür Yardımcısı *  Beden Eğitimi Öğretmeni *  Müzik Öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür. Birleştirilmiş sınıflı okullarda bayrak töreni müdür yetkili öğretmen tarafından yapılır.   a)      Törenlere; –          Okul/kurum müdürü –          Müdür Başyardımcısı –          Müdür Yardımcıları –          Öğretmenler –          Öğrenciler –          …

Daha Fazla Oku

Protokolde Kıyafet Frak, Smokin ve Jaketatay Ne Zaman Giyilir.

Protokol ve devlet geleneği gereği bazı durumlarda özel kıyafetler giyilir.Devlet işlerinde koyu kıyafet, frak, smokin ve jeketatay giyilir. Frak: Devlet başkanları onuran verilen yemeklerde, güven mektubunun verilmesinde, törenlerde, milli bayramlarda, gala, opera, balelerde giyilebilinir. Smokin: Akşam yemeklerinde gece toplantıların da giyilir. Jaketatay: Bir çeşit tören kıyafetidir.Gündüz  törenlerinde devlet başkanı kabullerinde, parlamento açılışında giyilir. Bu giyseler rozet takılmaz.Smokin ve jaketataya sahip …

Daha Fazla Oku

Yazılı sonuçlarının duyurulmasında kurallar

Sonuçların duyurulmasında öğretmenlerin dikkat etmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Gününde teslim edilen proje ve performans yazılı notlarının 10 iş günü içinde okunması gerekmektedir. Yazılı kağıtlarının incelenmesi için öğrencilere teslim edilmesi gerekmektedir. Yazılı kağıtları bir yıl saklanır proje ve performanslar ise öğrencilere teslim edilir ve bir yıl saklanılması istenilir.Güzel projeler okulun yada sınıfın uygun yerlerine asılır.

Daha Fazla Oku