Anasayfa / Yönetmelik ve Mevzuat / Bayrak Töreni Yönergesi Özet

Bayrak Töreni Yönergesi Özet

Törenlerde Görev Ve Sorumluluklar ( Md 5 )

 

–          Bayrak törenleri, okul/kurum müdürünün denetim ve gözetiminde

*  Müdür Yardımcısı

*  Beden Eğitimi Öğretmeni

*  Müzik Öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür.

Birleştirilmiş sınıflı okullarda bayrak töreni müdür yetkili öğretmen tarafından yapılır.

 

a)      Törenlere;

–          Okul/kurum müdürü

–          Müdür Başyardımcısı

–          Müdür Yardımcıları

–          Öğretmenler

–          Öğrenciler

–          Tören alanında bulunan diğer görevliler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda katılırlar.

 

b)      Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir.

 

c)      Okul müdürlüklerince bayrak törenleri için

–          Bayrak Kanunu ile

–          Bayrak Tüzüğünde belirtilen özelliklere uygun Bayrak bulundurulur.

 

Bayraklar;

     * yıpranmış

* rengi solmamış

* temiz ve ütülenmiş olur.

 

Tören alanında direğe çekilecek Bayrağın büyüklüğü, direk boyuna uygun orantıda olmalıdır. Gerektiğinde ses yayın cihazı da kurulur.

 

 

 

ç )  Törenlerde komutlar

–          Beden Eğitimi öğretmeni

–          Veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir.

 

d)     İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

 

e)      Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bir şekilde direğe çekilir.

 

Tek Bayrak Direği Bulunan Okul/Kurumlarda Bayrak Töreni ( Md 6 )

 

(1)   Bayrak töreni şu şekilde gerçekleşir:

a)      Öğrenciler ve diğer görevliler tören için yerini almadan bir süre önce direkte çekili bulunan Bayrak, cephesi Bayrağa dönük olarak duran iki öğrenci ve Bayrağı indirecek bir öğrenci tarafından hazır ol duruşta başla selamlandıktan sonra, nöbetçi öğretmen eşliğinde yavaş yavaş indirilir.

 

b)      İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “hazır ol” komutu ile birlikte varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

 

c)      Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından hızlı bir direğe çekilir.

 

ç)   Bayrağı çeken öğrenci, çekme işi tamamlandıktan sonra ipi sabitleyip    direkten iki adım geriye uzaklaşarak ön cephesi Bayrağa dönük olarak hazır ol duruşunda İstiklal Marşı’na katılır.

 

d)     Beden Eğitimi veya görevli öğretmenin “rahat” komutu ile tören tamamlanır.

 

(2)   Törenlerde Bayrağın çekilme, indirilme ve taşınmasında son sınıftaki kız ve erkek öğrenciler sırayla görevlendirilir.

 

(3)   Okul/kurumlarda bayrak direği bulunması ve tören yapılabilmesi durumunda ayrıca seyyar direkli Bayrak kullanılmaz.

 

 

İki Bayrak Direği Bulunan Okullarda Bayrak Töreni ( Md 7 )

 

Okul binasının önünde iki bayrak direğinin bulunması durumunda; 6. maddenin hükümleri uygulanır. Binanın cephesine veya Atatürk Büstü’ne göre sağ direkteki Bayrak sürekli çekili olarak bulundurulur.

 

 

Seyyar Direkli Bayrak İle Yapılan Bayrak Töreni ( Md 8 )

 

Sabit bayrak direği veya direklerin bulunduğu tören alanında hava şartlarının uygun olmaması veya alanın yetersizliği durumunda bayrak törenleri; salon ve koridor gibi kapalı mekanların uygun olan bir alanında seyyar direkli Bayrak ile şu şekilde yapılır:

 

a)      Bayrak, açılmış şekilde; ortadaki öğrencinin taşıma askısına takılı bulunur. Taşıyan öğrencinin sağ ve solunda birer öğrenci ile bu öğrencilerin sağ başındaki nöbetçi öğretmenden oluşan bayrak taşıma grubu, tören alanını görecek ve komutu duyacak bir konumda hazır bekler.

 

b)      Töreni yöneten beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin, “hazır ol” komutu ile hazır ol duruşuna geçen gruplar, tören için getirilen Bayrağı başlarıyla ve gözleriyle takip eder. Bayrağı taşıyan öğrenci, grupların ön cephesinde gruba dönük şekilde yerini alır, diğer iki öğrenci ise seyyar direkli Bayrağın sağına ve soluna iki adım yana açılarak yüzü Bayrağa dönük hazır ol duruşuna geçer. Bayrak taşıma grubunun sağ başındaki öğretmen, törene katılan grubun önünde, cephesi Bayrağa dönük hazır ol duruşuna geçerken İstiklal Marşı’nı yönetecek öğretmen de yerini alır.

 

c)      İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “hazır ol” komutu ile birlikte varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

 

ç)   İstiklal Marşı’nın bitiminde seyyar direkli Bayrak, getirilişindeki düzen ve  saygı ile tören alanından götürülürken hazır ol duruşunda bekleyen gruplar, Bayrağı başlarıyla ve gözleriyle takip eder. Bayrağın tören alanından çıkması ve “rahat” komutu ile tören tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Kasım’da Yapılacak Bayrak Töreni ( Md 9 )

 

(1)   Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü yapılacak törende Bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile direğin sağ ve solunda Bayrağa dönük olarak bulunan diğer iki öğrenci, Bayrak indirilmeden önce hazır ol duruşunda Bayrağı selamlar.

 

(2)   Törene katılanlar saat 9:05’te siren, komut veya boru sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. Varsa boru “Ti” işareti verilir.

 

(3)   Saygı duruşunun bitimi ile başlayan İstiklal Marşı eşliğinde direkte çekili bulunan Bayrak, İstiklal Marşı süresince ağır ağır yarıya kadar indirilir. İstiklal Marşı’nın bitimi, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “rahat” komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

 

(4)   Tören yapmak üzere ikinci direkte de çekili Bayrak varsa, diğer Bayrak ile birlikte aynı anda ağır ağır yarıya kadar indirilir.

 

(5)   Tam gün öğretim yapan okul/kurumlarda; hafta tatili başında ve dini bayramların bir gün öncesine rastlayan 10 Kasım’da, gün batımından önce bayrak töreni yapılması gerekiyorsa yarıya indirilen Bayrak/Bayraklar yerinde bırakılır ve tören seyyar direkli Bayrak ile yapılır.

 

(6)   Saygı duruşu ile birlikte meşaleler yakılır. Müdür veya müdür yardımcısının denetim ve gözetiminde, ikişer kişilik öğrenci grupları tarafından tören süresince Atatürk Büstü’nün sağ ve sol yanında saygı nöbeti tutulur.

(7)   Okullarda saygı nöbeti; biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki öğrenci tarafından tutulur.

 

(8)   10 Kasım’da ulusal yas nedeniyle İstiklal Marşı eşliğinde direğin yarısına kadar indirilen Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

 

(9)   Bayrağın yarıya indirileceği diğer haller ve zamanlarda da bu maddenin 8. Fıkra hükmü uygulanır.

 

(10)          Saygı duruşu süresi, 10 Kasım’da iki dakika, diğer törenlerde ise bir dakikadır.

 

(11)          Bayrağın sürekli çekili olmadığı yerlerde iki dakikalık saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı eşliğinde Bayrak, hızlı bir şekilde direğe çekilir ve İstiklal Marşı’nın ikinci kıtasının söylenmesi süresince ağır ağır yarıya indirilir. İstiklal Marşı’nın bitimi ve tören yöneticisinin “rahat” komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

 

Törenlerde Kullanılacak Bayrağın Katlanması Ve Saklanması ( Md 10 )

 

Çeşitli nedenlerle yıpranan, solan, yırtılan, ipi veya makarası kopan ve eskiyen Bayrakların değiştirilmesi için okul müdürünün odasında camlı bir dolap içerisinde beyaz örtüye sarılı Bayrak/Bayraklar bulundurulur.

Bayrak, Türk Bayrağı Tüzüğünde belirtilen şekliyle (EK-5) önce eni yönünde ikiye, sonra tekrar ikiye, beyaz renkli kısım içte kalacak şekilde uçum ve uçkur kısmı ortada birleştirildikten sonra ikiye katlanır. Katlanmış Bayrağın her iki yüzünden de ay ve yıldızın hiçbir kısmı görünmez.

 

Bayrak, çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekli durumlar ile ipin veya makaranın kopmasına sebep olabilecek rüzgar, fırtına vb durumlarda kurum amirinin bilgisi dahilinde geçici olarak indirilebilir.

 

Belirli gün ve haftalardaki bayrak töreni, bu Yönergedeki hükümlere göre yapılır.

 

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde bayrak törenleri, diğer mevzuat hükümlerince okul müdürünün alacağı tedbirlerle gerçekleştirilir.

Kaynak:eğitimhane

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

TKYS yıl sonu işlemleri

TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim raporlarında herhangi fark oluşmamış, muhasebe ile harcama ...