ATATÜRK’ÜN LAİKLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

“Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Vicdan özgürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklannın en önemlilerinden tanınmalıdır.”

(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 192.)

“Müslümanlık, aslında en geniş anlamıyla hoşgörülü ve çağdaş bir dindir.”

(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 329.)

“Bizim dinimiz, akla en uygun ve en doğaI bir dindir. Ve ancak bu nedenledir ki son din olmuştur…” (Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 329.)

“Dinimiz, milletimize değersiz, miskin ve aşağı olmayı tavsiye etmez. Aksine, Allah da peygamber de insanların ve milletlerin değer ve şerefini korumalannı emrediyor…“

(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 330.)

“… Bazı kimseler asri olmayı kâfir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onlann bu zannıdır. Bu yanlış yorumu yapanlann maksadı, islamlann kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir?”

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s. 132.)

“Muhterem Sanatkârlar, Aziz Arkadaşlar! Bizi yanlış yola sevk eden habisler bilirsiniz ki genellikle din perdesine bürünmüşler, saf ve nezih halkımızı hep şeriat sözleriyle aidata gelmişlerdir… ”

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s. 131.)

“Din, bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir, özgürdür. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz din işlerini millet ve devlet işleri ile karıştırmamaya çalışıyor, amaca ve eyleme dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz ve buna asla meydan vermeyeceğiz.”

(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 327.)

Kaynak : Metin ÖZDAMARLAR

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

1 Tanecik Yorum

  1. sıkıntıdan patlıyom ha

    hayatım boyunca bu kadar güzel bir site görmedim :D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir