İNKILAP TARİHİ 3.ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR BİLGİ

3.ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

BİLGİMATİK

*       Saltanatın kaldırılmasında Lozan Barış Görüşmelerine hem İstanbul Hükümetinin hem de TBMM’nin çağırılması etkili olmuştur.

*       Saltanatın 1 Kasım 1922’da kaldırılması ile Milli Egemenlik anlayışı güçlenmiştir.

*       Kurtuluş Savaşında zaferimiz ve bağımsızlığımız Lozan Barış Antlaşması ile tescil edilmiştir.

*       Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşmasına Türk heyetine İsmet paşa başkanlık yapmıştır.

*       Kapitülasyonlar Lozan’da kesin olarak kaldırılmıştır.

*       Musul sorunun çözümü Lozan’da sonraya bırakılmıştır.

*       Lozan Barış Antlaşması TAM BAĞIMSIZLIK ilkesi doğrultusunda yapılmıştır.

*       Lozan Barış Antlaşması ile birçok kazanım elde edilmiştir.

*       17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresinde bağımsız ve ulusal ekonominin kurulması için yapılacak çalışmaları belirlemek için toplandı.

*       Türkiye İktisat Kongresi’nde “Misak-ı İktisadi” (Ekonomi) yemini kabul edilmiştir.

*       Ankara’nın 13 Ekim 1923’te başkent seçilmesinde Anadolu’nun ortasında yer alması hem askeri güvenlik hem de siyasi olarak her yere hizmet götürmek için jeopolitik konumumun uygun olması etkili olmuştur.

*       Cumhuriyet’in ilan edilmesinde Saltanatın kaldırılması ardından oluşan devlet başkanlığı sorunu, devletin yönetim şeklinin belli olmaması ve hükümet bunalımı etkili olmuştur.

*       Halifeliği kaldırılmasında TBMM tarafından halife seçilen Abdülmecid’in çevresinde rejim düşmanlarının toplanması, Halifeliğin cumhuriyet ile bağdaşmaması ve yapılacak yeniliklerin önünde engel oluşturması etkili olmuştur.

*       3 Mart 1924’te çıkartılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış, eğitim devlet denetimine alınarak eğitim öğretimde birlik sağlanmıştır.

*       İlk siyasi partimizi Mustafa Kemal tarafından kurulan Halk Fırkasıdır. Cumhuriyetin ilanın ardından adı Cumhuriyet Halk Fırkası olmuştur.

*       Atatürk çok partili hayata geçişi çok önemsiyordu. Bu amaçla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ama Şeyh Sait İsyanının arkasından hükümet tarafından kapatılmıştır.

*       Ülkemizin üçüncü partisi Fethi Okyar tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır. Parti içinde rejim düşmanlarının sızdığı gören Fethi Bey partisini kapatmıştır.

*       Hem Terakkiperver hem de Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması Türk toplumunun çok partili hayata geçişe hazır olmadığını gösterir.

*       Kılık kıyafet inkılâbının nedeni Türk toplumunu çağdaş bir görüntüye kavuşturmak, giyim kuşamda birliği sağlamak, milli birlik ve beraberliği güçlendirmekti.

*       Takvim, saat, rakam ve ölçülerde değişikliğin amacı ülke içinde birliği ve diğer ülkelerle uyum sağlamaktı.

*       Türk Medeni Kanunu ile Türk kadınına evlenme, boşanma, miras, velayet, miras velayet vb. konularında pek çok hak verildi.

*       Şeyh Sait İsyanı, Musul’u almak isteyen İngilizlerin desteği ile çıkmıştır ve doğrudan rejime yönelik bir isyandır.

*       Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinden yolcu ve yük taşıma hakkı Türkler ve Türk bayrağı taşan gemilere verilmiştir.

*       Nutuk, 1919-1927 yılları arasını anlatır. Nutuk’un pek çok dile çevrilmesi EVRENSEL bir eser olduğunu gösterir.

*       1 Kasım 1928’de çıkarılan Harf İnkılabı ile okuma yazma kolaylaşmış ve okuryazar oranı artmıştır.

*         Harf İnkılâbının arkasından halka okuma yazma öğretmek için Millet Mektepleri açılmıştır.

*       Milli kültürümüzü aydınlatmak için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurulmuştur.

*       Kubilay Olayı rejime yönelik bir isyandır.

*       Ankara’nın imar planı Alman Mimar Hermann Jansen tarafından yapılmıştır.

*       1933’te yapılan üniversite reformunun amacı; araştıran, sorgulayan, tahlil eden, değerlendiren, bilimsel değerleri rehber edinen, bir üniversite kurmaktı.

*       Cumhuriyetin ilk yıllarından aşı üretmek için Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü kurulmuştur.

*       Atatürk Orman Çiftliğinin kurulma amacı çiftçilere örnek olmak, ziraat okulu öğrencilerine staj yapacak ortam sağlamaktı.

*       Atatürk’ün Cumhuriyet’in onuncu yılında yaptığı Onuncu Yıl Nutku adlı konuşmasında, yapılan inkılâplara değinmiş, geleceğe yönelik hedefler göstermiş ve Türk milletinin özelliklerinden bahsetmiştir.

*       Türk Kadınına dünyadaki birçok ülkeden önce siyasi hakları verilmiştir. 1930 Belediye Başkanlığına seçilme, 1933 Muhtarlık seçme ve seçilme ve 1934’te Milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

*       Soyadı Kanunu ile Türk Milletinin milli kimlik ve beraberlik kazandırmak ve çağdaşlaşmaktı.

Kaynak: Metin ÖZDAMARLAR

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.