Anasayfa / Ders Notları / 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Soru ve Cevaplar

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Soru ve Cevaplar

MİLLİ MÜCADELE SORU VE CEVAPLARI

1-Atatürk’ün annesini kısaca tanıtın.

**Zübeyde  Hanım  Anadolu’dan  Selanik’e göç eden bir Türkmen ailesinin kızıdır. Dinine çok bağlı, okuma yazma bilen biriydi. 1923 yılında İzmir de hayata veda etti.

2- Atatürk’ün babasını kısaca tanıtın.

**Ali Rıza Bey  Osmanlı Gümrük Muhafaza Teşkilâtı’nda bir memur, kereste tüccarı.  Falih Rıfkı Atay’ın aktardığına göre, 1830’larda Selanik’e Söke’den göç  etmiştir. İleri görüşlü biridir. 1888 yılında hayata veda etti.

3- Atatürk’ün gittiği okulları sırasına göre yazın.

1-Mahalle Mektebi (Selanik)                      2-     Şemsi Efendi Okulu (Selanik)

3- Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)        4-    Selanik Askeri  Rüştiyesi  ( Selanik)

5- Manastır Askeri İdadisi  (Manastır Şehri Makedonya)

6- Harp Okulu  (İstanbul)                            7-     Harp Akademisi  (İstanbul)

4- Atatürk , Kemal adını hangi okula giderken nasıl aldı?

**Atatürk , Kemal ismini Selanik Askeri  Rüştiyesi’ne  giderken matematik öğretmeni verdi.

5- Atatürk’e niçin Kemal adını verdiler?

**Mustafa çok çalışkan bir öğrenci olduğundan “Bilgi ve erdem bakımından olgunluk ve eksiksizlik” anlamına gelen Kemal ismini verildi.  Genç Mustafa, o günden sonra Mustafa Kemal olmuştu.

6- Atatürk’ün kişilik özelliklerini yazın.

**Zeki –   ileri görüşlü  – planlı  –  vatansever  –   idealist  – sabırlı  –   disiplinli –  açık sözlü – çok yönlü – mantıklı   –  eğitimci   –  iyi yönetici

Lozan Barış Antlaşması Türk Heyeti

Lozan Barış Antlaşması Türk Heyeti

7-Mustafa Kemal’in katıldığı ilk savaş hangisidir?

**Atatürk’ün katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı’dır.

8- Trablusgarp Savaşı kimle ( hangi devletle) yapıldı?

**Trablusgarp Savaşı  Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır.

9- Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşına gönüllü katılması onun hangi kişilik özelliğini gösterir?

** Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşına gönüllü katılması onun vatanseverliğini gösterir.

10-Trablusgarp  ve Bingazi hangi anlaşmayla İtalya’ya bırakıldı?

** Osmanlı-İtalya arasında  imzalanan Uşi anlaşmasıyla Trablusgarp ve Bingazi, İtalyan hükumete bırakıldı.

11- 1.Dünya Savaşı ne zaman başladı, kaç yıl  sürdü?

**1.Dünya Savaşı 1914 yılında başladı, 4 yıl sürdü.

12- 1. Dünya Savaşının sebebi nedir?

**Avrupa ülkeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar, silahlanma çalışmaları ve Fransız ihtilalinin milliyetçilik etkileri 1. Dünya Savaşına neden oldu.

13- İtilaf devletleri grubunda hangi ülkeler yer aldı?

** İtilaf devletleri grubunda :İngiltere- Fransa – Rusya – İtalya – Yunanistan ve daha bir çok ülke yer aldı.

14-İttifak devletleri grubunda hangi ülkeler yer aldı?

** İttifak devletleri grubunda: Almanya- Macaristan – Avusturya – Bulgaristan – Osmanlı Devleti  yer aldı.

15- Mustafa Kemal   1. Dünya Savaşında hangi cephede savaştı?

** Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşında ; Kafkas, Çanakkale ve Suriye-Filistin cephelerinde savaşmıştır.

16-İngiltere ve Fransa’nın  boğazları geçmek istemesinin  nedeni nedir?ataturk-ogretmen-8

** İngiltere ve Fransa amacı Rusya’ya yardım göndermektir.

17- 1.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti itilaf devletleriyle  hangi anlaşmayı imzaladı?

**1.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti  itilaf devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzaladı.

18- Mondros  Ateşkes Anlaşması  nerede, ne zaman imzalandı?

** Mondros  Ateşkes Anlaşması , Limni adasının Mondros Limanı’nda 30 Ekim 1918’de imzalandı.

19 – Mondros Ateşkes anlaşmasının önemli maddelerinedir?

1-Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak,  2-Osmanlı savaş gemileri derhal teslim edilecek,

3-Ordu dağıtılacak, Silahlar toplanacak ,

4- Ulaşım ve haberleşme itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak,

5- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

20 – İtilaf Devletleri  İstanbul  hükümetinin  imzaladığı  hangi anlaşmayla ülkemizi paylaşıp, işgal ettiler?

** İtilaf Devletleri   Sevr Anlaşması ile ülkemizi işgal ettiler.

21- Milli mücadeleyi başlatmak üzere Atatürk ne zaman İstanbul’dan  Samsun’a doğru hareket etti?

** Milli mücadeleyi başlatmak üzere Atatürk 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a hareket etti.

22- Atatürk ne zaman Samsun’a ayak bastı?

** Atatürk 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a ayak bastı.

23- Kurtuluş Savaşının başlangıcı olarak hangi olay ve tarih kabul edilir?

**- Kurtuluş Savaşının başlangıcı olarak 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı kabul edilir.

24-Atatürk Samsun’dan nereye gitti?

** Atatürk Samsun’dan sonra  Amasya’ ya gitti.

25- Amasya  Genelgesi  neden önemlidir?

Amasya Genelgesi aşağıdaki maddelerden dolayı önemli

 • İlk defa kurtuluş savaşının gerekçesi , yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
 • İlk defa millet egemenliğine dayanan yönetimden bahsedilmiştir.
 • İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
 • İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir.
 • İlk defa Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir.

26- Amasya  Genelgesinden  sonra hangi kongreler yapıldı?

**   Amasya  Genelgesinden  sonra  Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı.

27- TBMM  ne zaman kuruldu?

**TBMM’si  23 Nisan 1920’de kuruldu.

28- İlk TBMM’ si başkanı kimdir?

** İlk TBMM’ si başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür.

29- Kurtuluş Savaşı hangi cephelerde yapıldı?

** Kurtuluş Savaşı  Doğu Cephesi.  Güney  Cephesi  ve Batı Cephesinde yapıldı.

30- Doğu Cephesinde kimle savaştık ,ordumuza  kim komutanlık yaptı?

**- Doğu Cephesinde Kazım KARABEKİR komutasında  Ermeniler ‘le savaştık.

31- Güney cephesinde kimle savaştık?

** Güney cephesinde  Fransızlar’la savaştık.

32- Güney cephesini hangi  illerimiz oluşturmaktadır?

** Güney cephesini  Maraş , Urfa , Antep oluşturmaktadır.

33- Güney cephesinde düşmana karşı vatanı savunan birliklerin adı nedir?

** Güney cephesinde düşmana karşı vatanı savunan birlikler Kuvai Milliye Birlikleridir.

34- ‘’Gazi, Kahraman, Şanlı ‘’ unvanları  alan illerimiz hangileri ?

**Antep- gazi  ,  Maraş – kahraman   , Urfa –şanlı  unvanı aldı.

35- Batı cephesinde   hangi ülkeyle savaştık?

** Batı cephesinde   Yunanlılar ile savaştık.

36- Batı Cephesinde hangi savaşları yaptık?

**    1. İnönü Savaşı ,  2. İnönü Savaşı, Eskişehir – Kütahya Savaşı   

    Sakarya Savaşı,  Büyük Taarruz

37- 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşını kim yönetti?

**1. İnönü ve 2. İnönü Savaşını  İsmet İNÖNÜ yönetti.

38- Atatürk Batı Cephesinde hangi savaşlara komutanlık yaptı?

**Atatürk Batı Cephesinde Eskişehir – Kütahya Savaşı sırasında tehlikeyi  gördü. Bunun üzerine millette oluşan kaygıyı gidermek için ordunun başına geçti.    Sakarya Savaşı,  Büyük Taarruz Savaşına komutanlık yaptı.

39- Atatürk hangi Savaşta ‘’ gazi ve mareşallik’’ rütbesini aldı?

** Atatürk    Sakarya Savaşı’nda ‘’ gazi ve mareşallik’’ rütbesini aldı.

40-  Kurtuluş Savaşı hangi savaşın zaferle tamamlanmasıyla son buldu?

**-  Kurtuluş Savaşı Atatürk’ün yönettiği ,  Büyük Taarruz Savaşı ile  zaferle son buldu.

41- İzmir ne zaman düşman işgalinden kurtuldu?

**- İzmir  düşman işgalinden 9 Eylül 1922’ de kurtuldu.

42- Kurtuluş Savaşı hangi anlaşmayla son buldu?

** Kurtuluş Savaşı Lozan Barış Anlaşmasıyla son buldu.

 

43- Lozan Barış Anlaşması ne zaman, nerede imzalandı?

** Lozan Barış Anlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalandı.

44-Lozan Barış Anlaşmasının bizim için önemi nedir?

** Osmanlı Devleti  hukuken sona ermiştir. Yeni kurulan Türk devletinin bağımsızlığını bütün dünya devletleri tanımıştır.

45- Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

**- Cumhuriyet 29 Ekim 1923’ te ilan edildi.

46- Atatürk  ‘’Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.’’ Sözünü hangi savaşta söylemiştir?

** Atatürk  ‘’Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.’’ Sözünü Çanakkale Savaşında söylemiştir.

47- Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” emrini hangi savaşta  vermiştir?

** Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” emrini  Başkomutanlık  Meydan Savaş’ında vermiştir.

48 – Mudanya Ateşkes Anlaşması nerede ve ne zaman imzalandı?

**Mudanya Ateşkes Antlaşması  Kurtuluş Savaşı’nın sonunda imzalanan ateşkes antlaşmasıdır.

Bursa’nın Mudanya  ilçesinde  11 Ekim 1922’de imzalandı.

49 – Mudanya Ateşkes Anlaşmasının önemi nedir?

** Mondros Ateşkes Antlaşması geçerliliğini yitirdi.   TBMM siyasi bir zafer kazanmış oldu. 

Milli mücadelenin savaş dönemi sona erdi.

50- Atatürk  ‘’Hattı müdafaa  yoktur, sathı müdafaa vardır.’’ Sözünü hangi savaşta söylemiştir?

      **  Atatürk bu sözü  Sakarya Savaşında söyledi. Bu söz, işgal altındaki ülkemizin, sadece bir kısmında oluşturulan bir savunma hattının yeterli olmayacağını, bütün vatanı içine alan bir savunma ile gerçek anlamda savunma yapılabileceğini ifade eder.

Kaynak: egitimhane-asolak33

Hakkında Sosyal Bilgiler

8 yorum

 1. güzel ve faydalı bir site

 2. Elifnehir KARADAŞ

  Çok güzel belinay teşekkür ederim

 3. Guzeldi
  Ve biraz heyecanli

 4. Evet arkadaşlar çok güzel teşekkür ediyorum hepinize

 5. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

  sosyal bilgiler

 6. thank you me english

 7. çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...