ogretmenler kurulu toplantisi

2.Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri YENİ

Gündem Maddeleri :

1) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
2) Bakanlık emirleri, mevzuat değişiklikleri, ilgili mevzuat, MEBBİS, e-Okul, EBA, kullanımı,
3) Stratejik planlama, eğitimde toplam kalite yönetimi ile okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarına ilişkin iş ve işlemler açısından 1.dönemin değerlendirilmesi, 2.dönemde yapılacak faaliyetler,
4) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık açısından 1.dönemin değerlendirilmesi,
5) Sınıflarda bulunan öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin tespit edilmesi, gelişimlerini sağlayıcı ders içi ve ders dışı faaliyetler, öğretmen-okul müdürü-veli iş birliği ile gelişimlerini artıracak çalışmalar,
6) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar, okul müdürü ve öğretmen-veli işbirliği ile yapılacak başarıyı arttırıcı çalışmalar,
7) Ders defterlerinin zamanında işlenmesi,
8) İdarenin verdiği görevler,

Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Öğretmenler Kurulu Toplantısı

9) 1.dönemde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalara katılım oranı ve öğrencilerin katılımını arttırıcı çalışmalar,
10) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar,
11) Zümre toplantıları,
12) Okul rehberlik hizmetleri,
13) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmalarının 1.dönem açısından değerlendirilmesi,
14) 1.dönem tamamlanmış proje çalışmaları ile 2.dönem planlanan projeler, “Samsun Maarif Hareketi” kapsamında ilçemizde ve okulumuzda yapılan proje ve ders içi erkinlikler,
15) Erasmus+ personel hareketliliği için hazırlanacak projede yer alacak proje ekibinin seçilmesi ve okulumuzda uygulanan e-Twinning projeleri,
16) Kardeş okul uygulamaları,
17) Değerler eğitimi çalışmalarının değerlendirilmesi
18) Okul aile birliği ve veli toplantıları
19) Okul çevre ilişkileri ve geliştirici faaliyetler,
20) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları,
21) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılması,
22) Çocuk haklarına ilişkin uygulamalar,
23) Denetim ve rehberlik çalışmaları,
24) Dilek ve temenniler,
25) Kapanış.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir