Stratejik Planlama
Yukarıda sayılanların ışığında okullar çevreyi etkileme ve çevreden etkilenme sürecinde değişimi ve dönüşümü
yakalamak adına hangi araçları kullanacaklardır? Bu bağlamda kamu yönetiminde stratejik planlama kavramı karşımıza
çıkmaktadır.
Okullarda yapılacak olan iş ve işlemler yasal düzenlemeler ile belirlenmiştir. Ancak her okulun içsel ve çevresel
şartları farklı olduğundan okulun bu şartlara göre mevcut durumunu ortaya koyarak geleceğe yönelmesi gerekmektedir.
Stratejik planların kurum kültürü ve kurum kimliği oluşumuna, gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacağı
beklenmektedir.

Okulların hazırlayacakları stratejik planlarda;
• Neredeyiz? sorusuna cevap aramak üzere kurum içi ve dışı etkenlerin incelenmesine yönelik durum analizinin
genel çerçevesi belirlenmeli
• Nereye gitmek istiyoruz? sorusu çerçevesinde okul/kurum için misyon, vizyon, değerlerler, tema, amaç,
hedef ve stratejilerin belirlenmesi
• Gitmek istediğimiz yere nasıl ve nelerle ulaşabiliriz? sorusu kapsamında uygulama stratejisi
• Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorusuna yönelik olarak izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
sistematiği yer almalıdır.
Stratejik Planlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Okul/kurumun yönetici ve çalışanlarıyla çeşitli aşamalarda planlama süreciyle ilgili toplantılar düzenlenip
gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.
• Okullarda stratejik planlama ekibi oluşturulmalı, ekipte yer alacak üye sayısı okul/kurumun tür ve özelliğine
göre belirlenmelidir.
• Stratejik planlama ekibi süreçle ilgili olarak her aşamada il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ARGE biriminden
eğitim ve danışmanlık hizmeti almalıdır.
• Ekip üyelerinin belirlenmesinde esas olarak kişilerin etkileme ve etkilenme, bilgi ve ilgileri dikkate alınmalı,
oluşturulan grupta tüm paydaşların temsil edilmesi sağlanmalıdır.
• Okul/kurumlarda stratejik planlama ekibi oluşturulurken Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE) üyeleri arasından
seçilmelidi

Stratejik plan için durum analizi yapılmalıdır.
• Misyon ve vizyon oluşturulmalıdır.
• İlke ve değerlerin neler olacağına karar verilmelidir.
• Stratejik amaç ve hedefler belirlenmelidir.
• Hedeflere götürecek faaliyet ve projeler belirlenmelidir.
• Proje ve faaliyetlere göre plan bütçesi oluşturulmalıdır.
• Planın izleme ve değerlendirme süreci belirlenmelidir.
• Hazırlanan taslak plan, okul /kurumun tüm paydaşların görüşüne sunulmalıdır.
• Bildirilen görüşler doğrultusunda plan taslağına son şekli verilmelidir.
• Stratejik plan ilçe MEM tarafından onaylanmalıdır.
• Tek öğretmenli okullarda da yerel şartlara göre okul stratejik planı yapılmalıdır.
• Okul stratejik plan hazırlama sürecinde http://sgb.meb.gov.tr/str_yon_planlama_v2/stratejik_planlama.html
İnternet adresinde bulunan “Eğitimde Stratejik Planlama Kitabı ve Okul/Kurumlar İçin Stratejik Plan Hazırlama
Rehberi“ kaynak olarak kullanılmalıdır.
• Plan gelişmelere göre gerektiğinde revize edilebilecek nitelikte olmalıdır.

Kaynak: meb Hoşgeldin aday öğretmenim kitapçığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir