Yeni programların Değerlendirmesi:

Yapılan bütün zümre toplantılarında varılan ortak görüş; yeni programların eskiye göre uygulamasının daha kolay olduğu, öğrenciyi daha aktif hale getirdiği ve uzun vadede eğitimin kalitesini daha da arttıracağı olmuştur. Yeni program ile ilgili önceki dönemde yapılan değerlendirmeler sonucunda görülen eksikliklerin yeni eğitim öğretim yılında giderildiğinin görülmesi, öğretmen ve yöneticileri son derece memnun etmiştir. Öğretmen ve yöneticilerin fikirlerinin ciddiye alınması kendilerini değerli hissetmelerini sağlamış ve özgüvenlerinin artmasına sebep olmuştur, bundan sonraki çalışmaların daha ciddiyetle yapılmasını sağlayacaktır.

Ancak;

Ders kitaplarının baskı kalitesinin düşük olduğu, kitapların kullanılmadan dağılmaya başladığı, etkinlikler için araç gereçlerin olmadığı, ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan bilgilendirmelerin eksik olduğu, sınıfların kalabalık olduğu, sınıflarda kitapların muhafaza edilme olanaklarının bulunmadığı, öğrencilerin ağır çantalara mahkûm edildiği, çoğu öğretmenin programın mantığı hakkında yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olmadığı gibi sorunların halen devam ettiği görüşleri ön plana çıkmıştır.

Öneri:

Bunun için;

Ders ve çalışma kitapların küçük fasiküller halinde basılmasının (dergi şeklinde) hem öğrencilerin yükünü hafifleteceği hem de öğretmene uygulamada kolaylıklar sağlayacağı,

Ders kitaplarında öngörülen etkinliklerin yapılabilmesi için araç gereç desteğinin sağlanması gerektiği öğretmenlerin ortak görüşü olmuştur. Bu bağlamda araç gereç desteği sağlanması etkinliklerin kavranması bakımında büyük önem arz ettiği,

Ölçme değerlendirme konusunda öğretmenlerin daha ehil eğiticiler tarafında eğitilmesi gerektiği ve bunun daha sık aralıklarla yapılması gerektiği,

Kalabalık sınıfların yeni programları uygulama da büyük sıkıntılar yaşattığı, bu sorunun giderilmesi durumunda öğretmenlerin etkinlikleri uygulamada büyük başarılar elde edeceği,

Yeni programların başarılı bir şekilde yürütülmeleri için çok kapsamlı ve uygulamaya yönelik öğretmen eğitimlerine gereksinim olduğu öğretmen ve yöneticilerin ortak kanısı olmuştur.

Haziran ve Eylül aylarında yapılan mesleki çalışmalar döneminde tv izlenmesi ve değerlendirmesi öğretmenlere fazla bir katkı sağlamamaktadır. Çünkü öğretmenlerin çoğu bu tv dersleri ile ilgili değerlendirme raporlarını internetten bulup okul müdürlerine sunmaktadırlar. Bunun yerine okul zümre çalışmalarının yapılması daha uygundur.

Hizmetiçi eğitim etkinliklerinin özellikle sene başı ve sene sonu (Eylül-Haziran) günlerine denk getirilmesi hizmetiçi eğitime katılımı arttıracaktır. Bu da eğitimin kalitesine etki edecektir.

Sonuç:

Yapılan çalışmalar öğretmenler arasında çok olumlu karşılanmış olup bu tür çalışmaların sıklıkla yapılmasının eğitim kalitesini arttıracağı, il genelinde öğretim birliği sağladığı, öğretmenler arasında deneyim paylaşımı ve işbirliği yapma imkânı sağladığı, il zümre kararlarının uygulanabilir kararlar olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca zümre toplantılarını, internette hazırlanan ve herkesin kullanımına sunulan zümre toplantı tutanaklarından kurtarmış, geniş katılımlı ve müzakereler sonucu oluşturulmuş zümre kararlarının tutanak altına alınmasını sağlamıştır. Yani zümrelerin ilin kendi olanakları ve öğretmenlerin kendi iradeleriyle oluşturulmasını sağlamıştır. Bu tür çalışmaların sıklıkla yapılması gerektiği öğretmen ve yöneticilerin ortak görüşü olmuştur.

Yeni programların artık oturmaya başladığı, eğitim-öğretimin oluşturulan yeni yapıya uyum sağladığı ve bundan sonra yapılandırıcı mantığın işlerlik kazanarak kalitenin artacağı sonucu tüm eğitim camiasında kabul görmüştür. 28/09/2007

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir