Tiyatro Kulübü Aylık Toplantı Tutanakları

Karar No: 1

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 03/10/2012 

Gündem Maddeleri: 

1- Genel kurul yapılacak.

2- Öğrenci Kulübü Temsilcisi seçimle belirlenecek.

3- Tiyatro Kulübü çalışma takvimi için öneriler oluşturulacak.

4- Kulüp panosu hazırlanarak tiyatro ile ilgili bilgilendirmeler panoya asılacak.

5- Çalışmaların paylaşılması için çalışma grupları oluşturulacak.

6- Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları: 

1-                 Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-                 Öğrenci Kulübü Temsilcisi seçimle görevlendirildi. Tiyatro Kulübü Öğrenci Kulübü Temsilcisi olarak okulumuz 8/A Sınıfı öğrencisi ………………… seçilmiştir.

3-               Tiyatro Kulübü çalışma takvimi için öneriler alındı ve çalışma takviminin en kısa zamanda

Öğrenci Kulübü Temsilcisi ve diğer öğrenciler tarafından oluşturulmasına karar verildi.

4-   Kulüp panosu hazır olduğu fakat düzenlenmesine ve tiyatro ile ilgili bilgilendirmelerin panoya asılması gerektiği belirtildi.

5-      Çalışmaların paylaşılması için çalışma grupları oluşturuldu.

6-      Başarılı çalışmalar yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi. 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……….. İLKOKULU VE ……………..ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI 

Karar No: 2

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 17/10/2012 

Gündem Maddeleri:

1-      Genel kurul yapılacak.

2-      Tiyatro Kulübünün Dünya Tiyatrolar Günü ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili yapılabilecek çalışmaları.

3-      Tiyatro ile ilgili bilgilendirmelerin panoya asılması.

4-      Pano 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü için düzenlenecek.

5-      Toplum Hizmeti çalışmaları belirlenecek.

6-      Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

1-      Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-      Tiyatro Kulübünün Dünya Tiyatrolar Günü, Şehitleri Anma Günü ve sene sonu yapılabilecek

Okul Gecesi ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

3-      Tiyatro ile ilgili bilgilendirmelerin  panoya asılması gerektiği belirtildi.

4-      Panoya 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ile ilgili yazı, şiir ve güzel sözler asıldı.

5-      Toplum Hizmeti çalışmaları belirlenerek veli izin dilekçesi hazırlandı. Toplum hizmeti çalışmalarının rapor haline getirilmesi için çizelgeler düzenlendi.

6-      Başarılı çalışmalar yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………….İLKOKULU VE ……………. ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI

Karar No: 3

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 31/10/2012

Gündem Maddeleri:

1-      Genel kurul yapılacak.

2-      Yapılan faaliyetler değerlendirilecek.

3-      10  Kasım Atatürk’ü Anma Günü için oratoryo düzenlenecek.

4-      Panoya etkinliklerimizle ilgili bilgi ve resimlerin asılacak.

5-      2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle şiirler, yazılar ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

6-      Toplum hizmeti çalışmaları.

7-      Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

1-      Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-      Tiyatro Kulübü olarak belirli gün ve haftalarla ile ilgili çalışmaların yapıldığı fakat çalışmaların daha da genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

3-      10  Kasım Atatürk’ü Anma Günü için oratoryo düzenlenecek.

4-      Panoya etkinliklerimizle ilgili bilgi ve resimlerin asılması gerektiği belirtildi.

5-      Panonun 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle şiirler, yazılar ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi gerektiği söylendi.

6-      Panonun  “24 Kasım Öğretmenler Günü” için düzenlenmesi gerektiği söylendi.

7-      Toplum hizmeti çalışmalarının rapor haline getirilmesi için çizelgeler düzenlendi. Bu çizelgeler öğrencilerin yaptıkları ve yapacakları çalışmaları rapor haline getirilmesi için dağıtıldı.

8-      Başarılı çalışmalar yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………….. İLKOKULU VE ……………. ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI

arar No: 4

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 14/11/2012 

Gündem Maddeleri:

1-      Genel kurul yapılacak.

2-      Panoya etkinliklerimizle ilgili bilgi ve resimlerin asılacak.

3-      Pano  “24 Kasım Öğretmenler Günü” için düzenlenecek.

4-      24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili oratoryo hazırlanması.

5-      Toplum Hizmeti çalışmaları yapılacak.

6-      Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

1-      Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-      Panodaki çalışmaların sürekli güncellenmesi gerektiği belirtildi. Panoya etkinliklerimizle ilgili bilgi ve resimlerin asılması gerektiği belirtildi.

3-      Panoya  “24 Kasım Öğretmenler Günü” ile ilgili yazı, resim, şiir ve özlü sözlerin hazırlanarak asılması gerektiği belirtildi.

4-      24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili oratoryo hazırlandı ve görev dağılımı yapıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili tiyatro çalışması için görev dağılımı yapıldı.

5-      Öğrencilerin toplum hizmeti çalışmalarını mutlaka yapmaları gerektiği ve raporların düzenli bir şekilde kontrol edilip; küçük sınıflardaki öğrencilere de bu konuda yardımcı olunması gerektiği söylendi.

6-      Çalışmaların dikkatli bir şekilde yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………… İLKOKULU VE …………….. ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞ 

Karar No: 5

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 28/11/2012 

Gündem Maddeleri:

1-      Genel kurul yapılacak.

2-      Kulüp faaliyetlerinin gözden geçirilmesi,

3-      “Mevlana Haftası” konularının kulüp panosunda işlenmesi,

4-      25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu ile ilgili yazı, resim ve şiirlerin kulüp panosunda sergilenmesi,

5-      Toplum Hizmeti çalışmaları yapılacak.

6-      Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları: 

1-      Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-      Kulüp faaliyetleri gözden geçirildi. Çalışmaların dikkatli bir şekilde disiplinli bir şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

3-      “2-9 Aralık Mevlana Haftası” konulu yazı, resim, şiir ve özlü sözlerin kulüp panosunda sergilenmesine karar verildi.

4-      25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu ile ilgili yazı, resim ve şiirlerin kulüp panosunda sergilenmesine karar verildi.

5-      Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporlarının kontrol edildi. Alt sınıflardaki öğrencilere yardımcı olunması gerektiği söylendi.

6-      Başarılı çalışmalar yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……………. İLKOKULU VE ……………ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI 

Karar No: 6

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 12/12/2012 

Gündem Maddeleri:

1-      Genel kurul yapılacak.

2-      Kulüp faaliyetlerinin gözden geçirilmesi,

3-      “Tiyatronun Faydaları” konulu yazıların panoya asılması,

4-       “Çocukluk ve Oyun” konulu çalışmaların panoya asılması,

5-      Oyunların hazırlıklarına başlanması,

6-      Toplum Hizmeti çalışmaları yapılacak.

7-      Dilek ve temenniler. 

Gündem Kararları:

1-      Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-      Kulüp faaliyetleri gözden geçirildi. Çalışmaların daha dikkatli ve istekli bir şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.

3-      “Tiyatronun Faydaları” konulu yazıların panoya asılması gerektiği vurgulandı.

4-      Çocukluk ve Oyun” konulu yazı, resim ve şiir gibi çalışmaların hazırlanarak panoya asılması gerektiği söylendi.

5-      “Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” ve “Dünya Tiyatrolar Günü” için oynanacak oyunun hazırlanması gerektiği ve program çalışması yapılması gerektiği söylendi. Çalışmaların Öğrenci Kulübü Temsilcisi tarafından organize edileceği ve danışman öğretmenlerin gözetiminde yapılacağı belirtildi.

6-      Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporları kontrol edildi. Alt sınıflardaki öğrencilere yardımcı olunması gerektiği söylendi.

7-      Başarılı çalışmalar yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………….. İLKOKULU VE …………….. ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Karar No: 7

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 26/12/2012

Gündem Maddeleri:

1-   Genel kurul yapılacak.

2-   Çocukluk ve Oyun” konulu çalışmaların panoya asılması,

3-    Oyunların hazırlıklarına başlanması,

4-    Toplum Hizmeti çalışmaları yapılacak.

5-    Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları: 

1-   Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-    “Çocukluk ve Oyun” konulu yazı, resim ve şiir gibi çalışmaların hazırlanarak panoya asılması gerektiği söylendi.

3-   “Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” ve “Dünya Tiyatrolar Günü” için oynanacak skeç ve oyunların hazırlanma aşamasında olduğu belirtildi. 2. Dönem çalışmaların hemen başlayacağı belirtildi. Çalışmaların danışman öğretmenin gözetiminde ve öğrenci kulübü temsilcisi tarafından organize edileceği belirtildi.

4-   Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporları kontrol edildi. Alt sınıflardaki öğrencilere yardımcı olunması gerektiği söylendi.

5-   Çalışmaların başarılı bir şekilde yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………… İLKOKULU VE …………….ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI

Karar No: 8

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 09/01/2012

Gündem Maddeleri:

1-       Genel kurul yapılacak.

2-      “Tiyatro ve Çocuk” konulu çalışmaların panoya asılması,

3-       “Çocukluk ve Oyun” konulu çalışmaların panoya asılması,

4-       Oyunların hazırlıklarına başlanması,

5-       Toplum Hizmeti çalışmaları yapılacak.

6-       Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

  1. 1.        -Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.
  2. 2.        “Tiyatro ve Çocuk” konulu yazı, resim ve şiir gibi çalışmaların hazırlanarak panoya asılması gerektiği vurgulandı.
  3. 3.        Çocukluk ve Oyun” konulu yazı, resim ve şiir gibi çalışmaların hazırlanarak panoya asılması gerektiği söylendi.

4-        “Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” ve “Dünya Tiyatrolar Günü” için oynanacak skeç ve oyunlarla ilgili araştırmalar yapıldı. 2. Dönem çalışmaların hemen başlayacağı, danışman öğretmenlerin gözetiminde Öğrenci Kulübü Temsilcisi tarafından organize edileceği belirtildi.

5-      Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporlarının kontrol edildi. Toplum hizmeti çalışmalarının yapılması raporların doldurulması konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Alt sınıflardaki öğrencilere yardımcı olundu.

6-      Çalışmaların dikkatli ve düzenli yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………………… İLKOKULU VE ……………… ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞ 

Karar No: 9

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 23/01/2013

Gündem Maddeleri:

1-       Genel kurul yapılacak.

2-      2. Dönem faaliyetlerinin görüşülmesi.

3-       Tiyatro çalışmalarına devam edilmesi.

4-      8 Şubat Gaziantep’e “Gazi” Unvanının verilmesi” konulu duvar gazetesi hazırlanması, konuyla ilgili film veya slaytların izletilmesi.

5-       Toplum Hizmeti çalışmaları.

6-       Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

1-      Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-      1. Dönem kulüp çalışmalarında bazı aksamaların olduğu ve üyeleri aktif rol sergilemediği belirtildi. Kulüp üyelerinin 2. Dönem yapılacak bütün çalışmalara; gönüllü olarak, zamanında, daha dikkatli ve düzenli bir şekilde katılmaları gerektiği vurgulandı.

3-      8 Şubat Gaziantep’e “Gazi” Unvanının verilmesi” konulu duvar gazetesi hazırlanması, konuyla ilgili film veya slaytların izletilmesine karar verildi.

4-       “Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” ve “Dünya Tiyatrolar Günü” için oynanacak skeç ve oyunların hazırlanma aşamasında olduğu belirtildi. 2. Dönem çalışmaların hemen başlayacağı, danışman öğretmenlerin gözetiminde Öğrenci Kulübü Temsilcisi tarafından organize edileceği belirtildi.

5-      Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporlarının kontrol edildi. Alt sınıflardaki öğrencilere yardımcı olunması gerektiği söylendi.

6-      2. Dönem başarılı çalışmalar yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………… İLKOKULU VE ADAKLI ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI 

Karar No: 10

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 20/02/2013

 

Gündem Maddeleri:

1-       Genel kurul yapılacak.

2-      Tiyatro bilincinin artırılması için panoya afişler asılması,

3-       Tiyatro çalışmalarına devam edilmesi.

4-      Toplum Hizmeti çalışmaları.

5-       Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

1-      Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-       Tiyatro bilincinin artırılması için panoya afişler asılması gerektiği vurgulandı.

3-       “Şehitleri Anma Günü” ile ilgili olarak hazırlanan “Vatan Sağolsun” adlı tiyatro oyunu ile ilgili çalışmalar yapıldı.

4-      Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporlarının kontrol edildi.

5-      Çalışmaların başarılı bir şekilde yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

 

 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……….. İLKOKULU VE …………. ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI 

Karar No: 11

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 13/03/2013

Gündem Maddeleri:

1-       Genel kurul yapılacak.

2-      Tiyatro çalışmalarına devam edilmesi.

3-      Toplum Hizmeti çalışmaları.

4-       Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

1-      Genel kurul toplantısı 3/A Sınıfı’nda yapıldı.

2-       “Şehitleri Anma Günü” ile ilgili olarak hazırlanan “Vatan Sağ olsun” adlı tiyatro oyunu ile ilgili çalışmalar yapıldı. “Şehitleri Anma Günü” ile ilgili olarak hazırlanan oratoryo çalışması yapıldı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili olarak hazırlanan “Bir Kumrusun Sen” adlı tiyatro oyunu ile ilgili çalışmalar yapıldı.

3-      Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporlarının kontrol edildi.

4-      Çalışmaların başarılı bir şekilde yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………. İLKOKULU VE ……………. ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Karar No: 12

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 10/04/2013

 

Gündem Maddeleri:

1-       Genel kurul yapılacak.

2-       Tiyatro çalışmalarına devam edilmesi.

3-       23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yarışmalar.

4-      23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konulu çalışmaların panoya asılması,

5-      Toplum Hizmeti çalışmaları.

6-       Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

 

1-      Genel kurul toplantıları 3/A Sınıfında yapıldı.

 

2-      23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili “Köylü ile Şehirli” adlı oyun için çalışmalar yapıldı.

3-      23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili kutlama programı hazırlandı.

4-      Pano  “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” için düzenlendi.

5-      Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporları kontrol edilip küçük sınıflardaki öğrencilere yardımcı olundu.

6-      Çalışmaların başarılı bir şekilde yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………İLKOKULU VE ……. ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Karar No: 13

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 08/05/2013

 

Gündem Maddeleri:

1-       Genel kurul yapılacak.

2-      Anneler Günü ile ilgili şiirlerin panoda sergilenmesi.

3-       “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” ile ilgili yazı, şiir ve oratoryoların hazırlanması.

4-      Toplum Hizmeti çalışmalarının yapılması.

5-      Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

 

1-      Genel kurul toplantıları 3/A Sınıfında yapıldı.

2-      Anneler Günü ile ilgili yazı ve şiirler hazırlanarak kulüp panosunda sergilendi.

3-      19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” ile ilgili yazı ve şiirler hazırlanıp kulüp panosunda sergilendi. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” ile ilgili oratoryo hazırlandı.

4-      Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporları kontrol edildi.

5-      Çalışmaların başarılı bir şekilde yapılması dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.

 

 

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……….. İLKOKULU VE ………..ORTAOKULU TİYATRO KULÜBÜ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Karar No: 15

Karar Yeri: 3/A Sınıfı

Karar Tarihi: 29/05/2013

 

 

Gündem Maddeleri:

 

1-       Genel kurul yapılacak.

2-      2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı boyunca yapılan çalışmaları değerlendirebilme.

3-      Panoda 25 Mayıs Etik Günü ile ilgili bilgilerin ve resimlerin sergilenmesi.

4-       “Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporları kontrol edilmesi.

5-      Kulüp değerlendirme formlarının doldurulması.

6-      Çalışma ve sonuçların rapor halinde idareye sunulması.

7-      Dilek ve temenniler.

Gündem Kararları:

 

1-      Genel kurul toplantıları 3/A Sınıfında yapıldı.

2-      2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Çalışmalardaki olumlu yönler ve aksayan yönler konuşuldu.

3-      Panoya 25 Mayıs Etik Günü ile ilgili bilgiler ve resimler asıldı.

4-      Öğrencilerin yaptıkları toplum hizmeti çalışmalarının raporları kontrol edildi.

5-      Kulüp değerlendirme formlarının dolduruldu.

6-      Çalışma ve sonuçların rapor halinde idareye sunuldu.

7-      Çalışmalarından dolayı bütün öğrencilere teşekkür edilerek toplantı sona erdirildi.

 

 

 

 Kaynak:Egitimhane

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir