Tevhidi tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu ve önemi

osmanlı-memurTEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİM BİRLİĞİ )KANUNU  3 MART 1924

19.yy.da Osmanlı İmp.’nda  klasik medreselerin yanı sıra batılı tarzda eğitim veren okullar,azınlık okulları ve yabancı okullar bulunmaktaydı.Bu okulların her biri farklı dünya görüşüne sahip olan,farklı bilgilerle donatılmış bireyler yetiştiriyordu.Bun durum Osmanlıda kültür çatışmalarına yol açıyordu.Kısaca Osmanlıda öğretim birliği yoktu.

3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-İ Tedrisat (Öğretim Birliği )Kanunu  ile

**Eğitim alanındaki ikilik ortadan kalkmış,öğretim birliği sağlanmıştır.

**Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

**Medreseler kapatılmış,Maarif (Eğitim) Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılarak bugünkü eğitim sistemine geçilmiştir.

**Karma eğitime geçilmiş eğitim öğretim kız ve erkek bütün çocuklara zorunlu hale getirilmiştir.

**M.Kemal eğitim sisteminin milli(milli kültüre dayalı),demokratik,laik,çağdaş,bilimsel özellik taşıması gerektiğini belirtmiştir.

**3 Mart 1924’te ayrıca Şeriye ve Evkaf(Vakıflar) Vekaleti(Bakanlığı) kaldırılarak,halkı din ile ilgili konularda aydınlatmak din işlerini yürütmek için Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.Vakıf mallarını korumak,amacına göre yaşatmak ve işletmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

 

***NOT: 3 Mart 1924’te Erkan-ı Harbiye Vekaleti (Savaş Bakanlığı) kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.***Ordunun siyasetten ayrılması amaçlanmıştır.

3 Mart 1924’te çıkarılan bütün kanunlarda çağdaşlaşma amaçlanmıştır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi (genelgeler – kongreler)

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi İstanbul’da yaptığım görüşmeler ve gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır: …

2 Yorumlarınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir