ANASAYFA / Ders Notları / SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI

SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI

   SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI:

 SOSYAL BİLİMLER: Toplum olayları,insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilimdir. Sosyal Bilimler bir çok bilim dalından yararlanır.(Tarih,Coğrafya,Psikoloji,Sosyoloji,Ekonomi,Din Bilimleri,Filoloji,Hukuk vs)

Sosyal Bilgiler dersini niçin görürüz?

Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmek. Sosyal bilgiler

Etkin ve Sorumlu vatandaş olmak

Vatanını ve milletini seven vatandaşlar olmak

Haklarını bilen vatandaşlar olmak

Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öğe ve süreçleri bilen vatandaşlar olmak

lolay-olgu-görüş,genelleme
SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENMENİN YARARLARI

Sosyal Bilgiler Dersi;

Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.

Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy­gusunu artırır.

Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş­mesini sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.

Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.

Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı­zı sağlar.

Demokratik yaşam kurallarını öğretir.

Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar­dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.

İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.

Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir