Ana Sayfa / Sunular / Sosyal Bilgiler Soruları

Sosyal Bilgiler Soruları

A. Aşağıdaki bilgilerden doğru olana (D), yanlış olana (Y) yazınız.(20 PUAN)

 1. Empati, karşımızdaki insanın yerine kendimizi koyabilme becerisidir. (   )
 2. Beyin göçünün nedenlerinden birisi, verimli çalışma ortamından yoksunluktur. (   )
 3. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesine neden olan savaş Yassıçemen Savaşı’dır(  )
 4. Osmanlılarda devşirme sistemi ile oluşturulan ve devletten üç ayda bir maaş alan askerlerin bulunduğu orduya tımarlı sipahi ordusu denir. (    )

 

B.Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun sözcükleri yazınız.(20 PUAN)

 1. Mustafa Kemal tarafından 4 Eylül 1919’da kurulan ilk milli mücadele gazetesi …………………………. ………………… dir.
 2. Bir ülke yada bölgedeki nüfusun, o ülke veya bölgenin alanına bölünmesiyle elde edilen sayıya …..

…………………………………………….. denir.

 1. Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan savaş …………………………………’dır.
 2. Divan-ı Hümayun üyelerinden olup, mali işlere bakan, gelir ve giderleri hesaplayan kişi …………. ………………dır.

 

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(60 PUAN)

 1. Kitap okuma alışkanlığı olan bireylerin konuşurken kullandıkları kelimeler daha çeşitli ve kurdukları cümleler daha akıcı ve düzgündür. Buna göre doğru bir iletişim için aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmektedir?

A. Dinleme becerisin

B. Empati kurmanın

C. Dili doğru kullanmanın

D. Hoşgörülü davranmanın

 

 1. İletişimi olumlu etkileyen tutum ve davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A.Farklı görüşlere açık olmak

B.Dinleme becerisine sahip olmak

C.Ön yargılı davranmak

D.Kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilmek

 

 1. Türkiye’de doğal ve ekonomik koşulların etkisiyle bazı alanlarda nüfus az, bazı alanlarda ise nüfus fazladır. Buna göre ülkemizdeki nüfusun az olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz?

A.yer şekillerinin kıyıya paralel uzanması

B. Tarım alanlarının az olması

C. Fabrika sayısının yetersiz olması

D.Dağlık ve engebeli alanların bulunması

 

 1. Mevsimlik iç göç alan yörelerde yaz ile kış arasındaki nüfus miktarında önemli bir değişim görülür. Bu durum aşağıdaki şehirlerin hangisinde daha fazladır?

A.Konya                               B.Antalya             C.Çorum                             D.Ankara

 

 1. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kırsal alanlarında genel olarak kadın nüfusu erkeklerin nüfusundan daha fazladır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.Göçe katılan nüfusun daha çok erkeklerden oluşması

B.Temel geçim kaynağının hayvancılık olması

C.Kış mevsiminin uzun sürmesi

D.Kadınların okuma yazma oranının düşük olması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kırsal alanlardan şehre göçün nedenleri arasında yer almaz?

A.Toprağın erozyonla verimsizleşmesi

B.Toprakların miras yoluyla bölünmesi

C.Makineli tarıma geçilmesi

D.Tarımsal üretimin artması

 

 1. İlk Türk beyliklerinin Anadolu tarihine katkıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A.Anadolu’nun Türkleşmesinde rol oynadılar.

B.Bizans’ın siyasi varlığına son verdiler.

C.Türk-İslam kültürünü Anadolu’ya tanıttılar.

D.Haçlılarla Anadolu’da mücadele ettiler.

 

 1. Anadolu Selçukluları Akdeniz ve Karadeniz ticaretini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini fethetmemiştir?

A.Alanya                              B.Sinop

C.Konya                               D.Antalya

 

 1. I. Merkezi krallıklar güçlendi.

II.Barut, matbaa, pusula ve matbaa gibi icatlar Avrupalılarca tanındı.

III.Doğu’dan getirilen pek çok eser Avrupa’daki skolastik düşüncenin zayıflamasına yol açtı.

Yukarıdaki Haçlı Seferlerinin sonuçlarından hangileri “Savaşlar kültürel etkiletişimde bir araçtır.” Yargısını destekler?

A.Yalnız  I                           B.I ve II

C.II ve III                            D.I,II ve III

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Divan üyeleri arasında yer almaz?

A.Nişancı B.Kazasker  C.Tımarlı Sipahi  D.Defterdar

 

 1. İstanbul’un fethiyle kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı. Bu gelişme Avrupa’da aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

A.Rönesans hareketlerinin hızlanmasında

B.Kralların derebeylerin egemenliğine son vermesinde

C.Yeni ticaret yollarının bulunmasında

D.Coğrafi keşiflerin başlamasında

 

 1. Ankara Savaşı ile Anadolu’da Türkmen beylikleri yeniden kurulmuştur. Ayrıca I. Beyazıt esir düşmüş ve Osmanlı tahtı boş kalmıştır. Buna göre:

I.Anadolu siyasi birliği bozulmuştur.

II.Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları yaşanmıştır.

III.Osmanlı Devleti yönetim şekli değişmiştir.

IV.Osmanlı’nın Anadolu hakimiyeti sona ermiştir.

Hangisine ulaşılır?

A.I,II     B.II,III         C.III,IV          D.I,II,III

alıntı

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir