Sosyal Bilgiler Dersi Bize Ne Öğretiyor

Sosyal Bilgiler Dersi Bize Ne Öğretiyor

Sosyal Bilgiler Dersi Bize Ne Öğretiyor. Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, etkin vatandaşlar olarak yetişmelerini amaçlar.

Etkin vatandaş, hakları ile ilgili bilinçlidir, hak ihlalleri karşısında yasal yollardan hakkını arar. Ülkesinde ve dünyadaki haksızlıklar- sorunlar karşısında duyarlıdır. Katılımcıdır, sorunların çözümü ile ilgili sivil toplum kurumlarında aktif olarak çalışır. (Ör: Erozyon tehlikesi karşısında TEMA vakfına üye olup, fidan dikme çalışmalarında yer almak…) Sorumluluk sahibidir, üzerine düşen görevleri yerine getirir.(Ör; oy kullanır, devlet malına zarar vermez, ülke kaynaklarını israf etmeden kullanır…)
– Bilinçli tüketicidir… Ör: bir ürünü satın alırken son kullanma tarihini kontrol eder…
– Şiddet kullanarak hak aramaz…
– Çevreye, ülke ve dünya sorunlarına duyarlıdır…
– STÖ’lerin çalışmalarında rol alır… (sivil toplum örgütleri)

Sosyal Bilgiler Dersi Bize Ne Öğretiyor

Sosyal Bilgiler Dersi Bize Ne Öğretiyor
Sosyal Bilgiler Dersi Bize Ne Öğretiyor

Sosyal Bilgiler Dersi Bize Ne Öğretiyor

► Sosyal bilgiler dersinde ülkesini onun doğal ve kültürel güzelliklerini tanıyan-öğrenen öğrenci ülkesini sever-korur… dersimizin amaçlarından biri çocuklara yurt sevgisi aşılamaktır…

► Sosyal bilgilerinde haklarını öğrenen öğrenci, haksızlığa uğradığında hangi yollara başvuracağını bilir(ör: dilekçe ile ilgili kuruma başvurmak…), çünkü ders öğrencilerin etkin vatandaş olmamızı amaçlamaktadır.

► Derste, tarihini, kültürünü öğrenen öğrencide milli(ulusal) bilinç oluşur-güçlenir. Türk milletinin bir parçası olmaktan gurur duyar. Ülkesine karşı sorumluluk bilinci edinir; Ör; Ülkesi için askerlik görevini gururla yapar…
Çünkü sosyal bilgiler dersinin amaçlarından biri de öğrencileri vatansever bireyler yapmaktır…

► Sorun çözme becerimizi geliştirir. Ör: sınıfımızda kaloriferler çalışmıyorsa derste öğrendiğini uygulamaya geçiren öğrenciler dilekçe yazarak okul idaresinden bu sorunun çözülmesini isterler…

► İçinde bulunduğumuz toplumla uyum içinde yaşamamızı sağlar. Çünkü sosyal bilgiler dersinde haklarımızı, sorumluluklarımızı ve kültürümüzü tanıyıp öğreniyoruz.

Sosyal Bilgiler Dersi Bize Ne Öğretiyor
Sosyal Bilgiler dersinden ne öğreniriz

2-) “Sosyal Bilgiler dersinde yaşadığımız çevreyi, hak ve sorumluluklarımızı, toplumla ve insanlarla nasıl ilişkiler kuracağımızı, karşılaştığımız sorunları çözmek için neler yapacağımızı öğreniriz.”

Bu bilgilere bakarak Sosyal Bilgiler dersinde öğrendiklerimizin aşağıdakilerden hangisine katkısı diğerinden daha azdır?

  1. a) Ülkemizi tanımamıza
  2. b) Fiziki gelişimimizi sağlar
  3. c) Vatandaşlık bilinci kazanmamıza
  4. d) Sorun çözme becerimizin artmasına

Olaylar ve Sonuçları

► Olayların birçok nedeni ve sonucu olabilir,

► bir olayın sonucu başka olayın nedeni olabilir.

► Bir olay sonuçları itibariyle kişileri farklı şekillerde etkileyebilir.

          Bir olayın birçok neden ve sonucunun olması, insanları farklı şekillerde etkilemesi o olayın çok boyutluluğunu gösterir.

Ör: yaşadığımız mahalleye bir üniversite açılması mahallemizdeki trafiğin artmasına yol açarken, mahallemizde yaşamak isteyen öğrenci sayısı arttığından kiralar artmıştır, mahallemizde bulunan lokanta-cafe gibi mekânların işleri öğrencilerin de gelişi ile artmıştır, öte yandan siz de üniversite okumak için başka şehire gitmek zorunda kalmayacaksınız, aile bütçesi de birçok masraftan kurtulmuş olacak…

Çok boyutlu olayların nasıl birçok sonucu var ise birçok nedenden dolayı da ortaya çıkmaktadır. Ör: çevre kirliliği sadece bizim doğaya bıraktığımız çöplerden kaynaklanmaz, fabrika bacalarından, araba egzozlarından çıkan zehirli gazlar, kanalizasyon atıklarının denize akıtılması, fabrika atıklarının suya-toprağa karışması gibi birçok nedeni vardır….

Sosyal Bilgiler Dersi Bize Ne Öğretiyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir