Anasayfa / Genel / Sosyal Bilgiler 7.sınıf Osmanlı Devletinde Yönetim

Sosyal Bilgiler 7.sınıf Osmanlı Devletinde Yönetim

OSMANLI’DA YÖNETİM
Divan-ı Hümayun: Osmanlı Devleti’nde önemli konular
Divan-ı Hümayun denilen kurulda görüşülürdü. Bu kurumun
başkanı Fatih’e kadar padişah iken Fatih Sultan Mehmed
bunu değiştirmiş, başkanlığını Sadrazama vererek padişah
Divan-ı Hümayun’a gelmemiştir. Bu kurulda devletin askerlik,
maliye, adalet ve yönetim işleri görüşülerek karara bağlanırdı.
Divan-ı Hümayun Orhan Bey döneminde kurulmuş olup II.
Mahmud zamanında kaldırılmıştır. Divan-ı Hümayun’a Vezir-i
Azam (Sadrazam), Kazasker, Defterdar ve Nişancı
katılmaktadır. Gerektiğinde ise Şeyhülislam ve Kaptan-ı Derya
da görüşmelere katılmıştır.
Vezir-i Azam: Günümüzün başbakanı konumunda olup
padişahtan sonra en yetkili kişidir. Padişah sefere çıkmadığı
zaman orduya komutanlık etmek, memurları atayıp görevden
almak görevleri arasındadır.
Kazasker: Adalet ve eğitim işlerinden sorumlu divan
üyesidir. Askeri davalara bakmak kadı ve müderrisleri
atamak, terfi vermek ve görevden almak görevleri
arasındadır.
Defterdar: Günümüzün maliye bakanı konumunda olup
devletin tüm mali işlerini yürüten divan üyesidir.
Nişancı: Ferman ve Beratlara padişahın tuğrasını çeker,
yeni fethedilen toprakları gelirlerine göre yazımını yapar,
dirlikleri dağıtır, bunlarla ilgili tapu kayıt defterleri tutar.
Kanunları iyi bilir, gerektiğinde divana açıklama yapar.
Şeyhülislam: Yapılan işlerin, seferlerin dinen uygun
olduğuna dair fetva verir.
Kaptan-ı Derya: Osmanlı’da denizlerden sorumlu divan
üyesidir. Orduda donanmaya komutanlık yapar.
OSMANLIDA ORDU SİSTEMİ
Osmanlıda gelişmiş bir ordu sistemi vardır. Her grup kendi
içinde tekrar gruplara ayrılmıştır. Belli başlı ordu mensupları
ve görevleri aşağıda verilmiştir:
Tımarlı Sipahiler: Tamamı atlı birlik olup savaşta hızlı
hareket edebilirler. Barış zamanında bulundukları yerlerin
güvenliğini sağlarlar, üretimi denetlerlerdi.
Akıncılar: Sınır boylarında oturan birliklerdir. Orduya
öncülük etmek, düşman birlikleri hakkında istihbarat bilgileri
toplamak görevleriydi.
Yeniçeri Ocağı: Savaş zamanında padişahın yanında yer
alıp savaşırlar, barış zamanında ise Divan-ı Hümayunu
koruyarak İstanbul’un güvenliğini sağlarlardı.
Acemi Ocağı: Yeniçeri ocağına asker yetiştiren bir okul
konumundaydı.
Cebeci Ocağı: Orduya ait silah yapımı, bakımı ve
korumasından sorumluydu.
Topçu Ocağı: Savaş meydanlarında topları döken ve
kullanan ocaktır.
Lağımcı Ocağı: Kale kuşatmaları sırasında tüneller kazarak
surların altına patlayıcılar

Alıntı: Özkan Derya

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir yorum

  1. çok sıkıldım

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Sosyal Bilgiler Tarihçesi

Sosyal bilgiler alanının ilk başlangıcı 19. XIX yüzyılda ve daha sonra 20. XVIII yüzyılda büyüdü. ...