testSORULAR

1- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin insanlara sağladığı yararlardan değildir

a) Zaman kazandırarak yaşamı kolaylaştırır.

b) İnsanların birbiriyle vakit geçirmesini engeller.

c) Ağır işlerin kolay yapılmasını sağlar.

d) İnsanlara enerjiden tasarruf sağlar.

 

2- Yazılı ve görsel kaynakların izinsiz çoğaltılması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

a) Yeni eser ortaya çıkarır                      b) Kaliteli eser piyasaya sunulur

c) Eser sahibine kazanç sağlar                   d) Ülke ekonomisine zarar verir

 

3- Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Dili araştırılıp geliştirilsin diye Türk Dil Kurumunu, Türk tarihi ile ilgili araştırmalar yapılsın diye Türk Tarih Kurumunu kurdurması hangi kişisel özelliğini gösterir?

a) bilimselliği              b) kararlılığı             c) insan sevgisi              d) çağdaşlığı

 

4- Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esastır. Birey olarak bizim de bu kuruluşlara katkımız olabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu konuda yapabileceğimiz bir çalışma değildir?

a) Sivil toplum kuruluşlarına üye olabiliriz.

b) Sivil toplum kuruluşlarının çalışma programını hazırlayabiliriz.

c) Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları kampanyalara katılabiliriz.

d) Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip edebiliriz.

 

5- Okullardaki sosyal kulüpler toplumdaki sivil toplum kuruluşlarının küçük bir modeli gibidir. Tema vakfının çalışma alanının, aşağıdaki sosyal kulüplerden hangisinin çalışma alanı ile benzerlik gösterdiği söylenebilir?

a) Çevre koruma kulübü                                     b) Çocuk hakları kulübü

c) Satranç kulübü                                     d) Bilinçli tüketici kulübü

 

6- Resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarından ayıran temel fark hangi seçenekte verilmiştir?

a) Resmi kurumlar herkese, sivil toplum kuruluşları üyelerine hizmet verir.

b) Resmi kurumların giderleri devlet, sivil toplum kuruluşlarının giderleri halkın bağışlarıyla karşılanır

c) Resmi kurumlar her yerde, sivil toplum kuruluşları büyük şehirlerde hizmet verir

d) Resmi kurumları binalarını devlet,  sivil toplum kuruluşlarının binalarını halk yapar.

 

7- Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş yapıya ne denir?

a) kurum             b) hükümet               c) sistem                d) devlet

 

8- Aşağıdakilerden hangisi gönüllü olarak çalışır?

a) sağlık ocağı             b) adliye              c) ilkyar                d) okul

 

9-Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü kişilerin oluşturduğu örgüte ne denir?

a) grup            b) sivil toplum kuruluşu              c) resmi kurum               d) siyasi parti

 

10- Aşağıdakilerden hangisi erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek için kurulmuştur

a) İlkyar              b) TEMA              c) Yeşilay               d) ÇEKÜL

 

11- Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden sonra topluma yardım eden kuruluşlardan biridir?

a) İlkyar              b) ÇEKÜL              c) DHKD               d) AKUT

 

12- Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermeyi aşağıdakilerden hangisi amaç

edinmiştir?

a) Türk Dil Kurumu     b) Bağımsız mahkemeler       c) Türk Tarih Kurumu    d) Türk Eğitim Vakfı

 

13- Aşağıdakilerden hangisi doğal ve kültürel mirası korumak amacıyla kurulmuştur?

a) AKUT             b) ÇEKÜL              c) İlkyar               d) TEMA

 

14- Resmi kurumlarla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

a)Hiçbir ücret almadan çalışılır

b) Çalışanların birbiri ile dayanışması esastır

c) Çalışanlarda belli şartlar aranır

d) Belli bir ücret karşılığı çalışılır.

 

15- Aşağıdakilerden hangisi LÖSEV’in amaçlarından biri değildir?

a) Kan hastası çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

b) Toplumu kan hastalıklarından korumak için ilaçlama yapmak

c) Lösemi hastalığını tanıtarak toplumu bilinçlendirmek

d) Kan hastalıklarıyla ilgili ulusal düzeyde tedavi kurumları kurmak

 

Aşağıdaki ifadelerin noktalı yerlerini, altta verilen kelime ve kelime guruplarının uygun olanlarıyla tamamlayınız.

 

( eğitim,  sağlık,  sivil toplum kuruluşları,  bağımsız mahkemeler,  Türkiye Kızılay Derneği,  ilkyar )

 

 

1- …………………………….………………………. , kar amacı gütmez.

 

2- Yoksullara yardımda bulunmak ………………….……..…………………. görevlerindendir.

 

3- Köylere kitap yardımı yapmak ………………………………………….. görevleri arasındadır.

 

4- Toplumun ihtiyaçlarına ……………..……………. ve …………..……………… örnek olarak verilebilir. 

5- Yurdumuzda yargı …………………….…………………………… aracılığıyla gerçekleşir.

 

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını ( D ) , yanlış olanlarını ( Y ) harfleriyle gösteriniz.

 

1- (        ) Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esastır.

 

2- (        ) ÇEKÜL, Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak için kurulmuştur.

 

3- (        ) Devlet tarafından kurulan resmi kurumlarda her yaştan ve her gruptan insan çalışabilir.

 

4- (        ) DHKD’nin amacı erozyonla mücadeledir.

 

5- (        ) Sivil toplum kuruluşları, çalışma şekillerini yasalar çerçevesinde kendileri belirler.

 

BAŞARILAR

 

NOT: Her soru 4 puan değerindedir.

 

 

2 thoughts on “Sosyal Bilgiler 5.sınıf 2.dönem 2.yazılı Test Boşluk doldurma”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir