meb e1481353323579
Ortaokullarda sınıfta kalma

Sınıfta Öğrenci Bırakmak İçin Yapılması Gerekenler

İlkokullarda öğrenci bırakmak için yapılması gerekenler

İlkokullarda öğrenci bırakılması tamamen velinin elinde bulunmaktadır.Velinin yazılı dilekçesi ile öğrenci sınıfta kalabilir.İlkokul hayatı boyunca ise sadece bir defaya mahsus öğrenci bırakılır.

Ortaokulda öğrenci bırakmak için yapılması gerekenler.

Ortaokullarda öğrenciyi bırakmak Şube öğretmenler kurulunun elinde gelelim ince ayrıntılara.Daha önce bu konuda bir yazımız vardı bakabilirsiniz. TIKLA

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında;

a) Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.

İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 31. maddesinde  akademik başarıdan dolayı öğrenci sınıfta bırakılamaz deniliyor. Buradan yola çıkarak öğrenciyi sadece akademik başarısızlıktan dolayı sınıfta bırakmak hatalıdır. Bu yüzden sınıfta kalacak öğrenci bir bütün olarak  değerlendirilmelidir.Burayı okuduğumuzda öğrencinin bırakılamaz diye düşünülse de hemen aşağısında öğrencinin kalması sadece bir toplantıya bakar deniliyor.

Fakat öğretmenlerin ve idarecilerin dikkat etmesi gereken bir kaç nokta var.Velinin itirazı sonucunda bir takım evrakların hazır olması gerekmektedir. Yukarıda denildiği gibi akademik başarısızlık engeli olduğu için yıl içinde öğrenci hakkında disiplin sorunları da yazılı olarak el altında bulunması gerekmektedir. Aylık toplanan okul disiplin kurulu toplantı tutanaklarında bu öğrenciler hakkında alınması gereken önlemler görüşülmeli ve toplantı tutanaklarında yer edinmeli.

b) Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Devamsızlık ve veli isteği dışında öğrenci bırakabilmek için sene sonunun son haftasında şube öğretmenler kurulu toplantısı yapılır. Şöke kalan öğrencilerin durumu burada görüşülür. Oy çokluğu ile öğrencinin kalıp kalmaması karara bağlanır. Oyların eşitliği halinde idarecinin kullandığı tarafın kararı kabul edilir.

E-Okul- İlköğretim Kurum İşlemleri – Şök ve sınıf tekrarına kalanlar – Raporlar – 5,6,7,8 Sınıf Şube Öğretmenler Toplantı Tutanağı – Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı bu evraklar alınarak doldurulur. Doldurulan evraklar dosyalanır.

e okul şök
E-okul Şök

E-okul sistemine girilerek ilgili yere alınan kararlar ve görüşler işlenir.

Fakat öğrenci bırakılacaksa öğretmenlerin bir takım önlemler almalıdır.

 1. Yapılan sınavlar yönetmelik gereği farklı soru tipleri içinde barındırmalıdır.
 2. Sınav tarihleri bir hafta öncesinden e-okula girilmelidir.
 3. Yapılan sınavlar sonucunda sınıfta aşırı derece de zayıf alan öğrenci olmamalıdır.
 4. Ders içi etkinlik katılım puanı verilirken bir ölçeğe göre puan verilmelidir. Bu ölçek saklanmalı.
 5. Proje notu ölçeğe göre verilmelidir ve bu ölçe sınıfta panoya asılmalıdır.
 6. Bir günde en fazla 2 sınav yapılmalıdır.Sınav tarihleri ile sınıf defteri bir birini tutmalıdır.
 7. Veli toplantıları her iki dönemde de yapılmalıdır. Toplantı tutanağında sıkıntılı öğrencilerin durumu dile getirilmeli ve bu durum toplantı tutanağında yazılmalıdır.
 8. 1 ve 2 şök toplantısında öğrencinin durumu yazılmalı ve olumsuzlukların giderilmesi için alınacak önlemler yazılmalıdır.
 9. Okulda toplanacak aylık disiplin kurulunun bu öğrencilerin disiplin sorunu hakkında görüşmeli tutana işlemeli ve alınacak önlemler sıralanmalıdır.
 10. Devamsızlık mektupları düzenli gönderilmeli.İmzalı bir örneği saklanmalı.
 11. Yıl sonuna kadar ders işlenmelidir.

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir