sanayi inkilabi
Sanayi İnkılabı

Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

SANAYİ İNKILABI

18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de janes Watt tarafından icat edilen  buharla çalışan bir makinenin dokuma fabrikasında kullanılmasıyla başlamıştır. Sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanmıştır (Fransa, Belçika, Hollanda, ABD ve  Japonya’da da gerçekleşmiştir. ) Çelik, buhar gücü ve elektrik sırayla sanayiye girdi ve yararlanılmaya başlandı.

Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

Sanayi İnkılâbı’nın Nedenleri

 • Coğrafi keşifler sonunda bulunan yeni kıtalardaki değerli madenlerin Avrupa’ya taşınması
 • Ticaret hayatının canlanmasıyla meydana gelen sermaye birikimi Rönesans’la birlikte başlayan bilim ve teknolojideki gelişmelerdir.
 • Aydınlanma Çağı döneminde üretim ile ilgili fikirlerin ortaya çıkmasıSanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları
sanayi inkilabi kucuk
Avrupa Sanayi Devrimi

Sanayi İnkılâbı’nın Sonuçları

 • El tezgâhlarından fabrika sistemine geçildi
 • Küçük üretimden seri üretime geçildi.
 • İnsan gücünün yerini makineler aldı.
 • Yeni buluşlar ve teknik ilerlemeye önem verildi.
 • Modern işçi sınıfı doğdu, işçi haklarını koruyan sendika ve partiler kurulmaya başlandı.
 • Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıktı.
 • Köyden kente göç başladı; kentleşme hızlandı; kent sorunları doğdu.Dünyanın ilk gecekonduları meydana geldi.
 • İnsanın dünyaya düşkünlüğü ve rahata olan tutkusu arttı.
 • Ulaşım hızla gelişti kısa yollar açıldı.(Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı gibi)
 • Hammadde ve Pazar ihtiyacı arttı.
 • Fransız İhtilalı’nın sonuçlarına ters bir şekilde sömürge elde etme yarışı hızlandı.
 • Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları
sanayi devrimi
Sanayi Devrimi

NOT: Güçlü devletler fabrikaları için ihtiyaç duyulan hammadde için ve pazarlama ortamları için gözünü geri kalmış zayıf ülkelere dikmişlerdir. Böylece sömürgecilik yarışı başlamıştır.Bu gelişmeler devletlerarasında önüne geçilmez bir ekonomik rekabeti başlattı ve zincirleme olarak I. ve II. Dünya Savaşlarına neden oldu. Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

NOT: Sanayi İnkılâbı, geri kalmış, teknolojik gelişmesini tamamlayamamış ülkeler için büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Bu ülkeler Endüstri İnkılâbını gerçekleştirmiş olan ülkelerin hammadde ve pazar kaynağını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti açısından da Sanayi İnkılâbı çok büyük sıkıntı yarattı. Kapitülasyonların da olumsuz etkisi yüzünden Osmanlı ekonomisi çöküntüye uğradı. EI tezgâhlarından oluşan yerli sanayi dağıldı.Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

Hazırlayan: Mehmet ÖZDURAK

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir