virus 4999857 640
Okula Göndermeme Dilekçesi

Pandemi Döneminde Okulda Uyulması Gereken Kurallar Rehberi

Pandemi Döneminde Okulda Uyulması Gereken Kurallar Kılavuzu

1. Öğretmenler ders giriş ve çıkışlarında hijyeni sağlayacak gerekli tedbirleri (el yıkama vb.) almalıdır.
2. Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında sağlık otoritelerince belirtilen sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturulur. Ayrıca açık havada yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde de fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uygun tedbirler alınır.
3. Eğitim ortamlarında havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılması sağlanır.
4. Salgın dönemlerinde (COVID-19 vb.) bulaşıcılığı engellemek için sağlık otoritelerince belirtilen kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanılması sağlanır.
5. Eğitim ortamlarında yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturma düzeni sağlanır.
6. Temaslı takibi için eğitim ortamlarında, öğrencinin zorunlu hâller dışında aynı yerde oturması sağlanır.
7. Birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeninin sağlık otoritelerince belirtilen sosyal mesafeye uygun olması sağlanır.
8. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle aktivite yapılmaz.
9. Kitap, kalem, oyuncak, vb. eğitim materyallerinin kişiye özel olması ve öğrenciler arası materyal alışverişi yapılmaması sağlanır.
10. Öğrencilerin gün boyu aynı eğitim ortamlarında ders görmesi, eğitim ortamı değişikliği yapılmaması sağlanır. Değişiklik zorunlu ise eğitim ortamlarının her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması sağlanır.

Pandemide uyulması gereken kurallar

ÖĞRETMENLER ODASI

1.Öğretmenler odasında sosyal mesafe kurallarına uygun davranır.
2. Öğretmenler kişisel eşyalarını özel dolaplarına koyar, açıkta bırakmaz.
3. Bilgisayar klavyesi, fare, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın ortak kullanılmamasına dikkat edilir. Ancak ortak kullanımı zorunlu olan malzemeler temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.
4. Öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir.
5. Öğretmenler odasında el antiseptiği ve genel hijyen kurallarını sağlayan koruyucu malzemeler bulundurulur.
6. Öğretmenler odasında tek kullanımlık bardak, pet şişe su kullanılmalıdır. Çay/kahve makinası kullanılmamalıdır.
7. Öğretmenler odasında salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamalıdır.
8. Öğretmenler odasının havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılması sağlanır.

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME REHBERİ

11. Günlük grup etkinliklerinde, öğrencinin hep aynı grup ile etkinlik yapması sağlanır.
12. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışmasının önlenmesi sağlanır.
13. Gerektiğinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin engel durum ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapılır.
14. Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin öncelikle belirlenen boş bir odada/alanda izole edilmesi ve ivedilikle okul idaresince görevlendirilen idareciye haber verilmesi sağlanır.
15. Eğitim ortamlarında, salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamalıdır.

mask 5488606 640
Pandemi Okul

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN

Okul İçerisinde Alınması Gereken Önlemler
1. Velilerin zorunlu hâller dışında okul bahçesine alınmamasını sağlar.
2. Velilerin çocuklarını bırakırken ve alırken fiziksel mesafeye uymaları amacı ile okul girişine konulan belirleyici işaretlerin uygunluğunu kontrol eder.
3. Öğrencilerin okula ve sınıflara fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak girmelerini sağlar.
4. Ders araları ve okul çıkışlarında öğrencilerin fiziksel mesafe kurallarına uymalarını sağlar. Kapı, koridor ve diğer alanlardan yığılmaları önler. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanlarında kişilerin sosyal mesafeye uymalarını sağlar.
5. Okula girişte salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencileri ve personeli öncelikle belirlenen boş bir odada izole eder ve ivedilikle ilgili idareciye haber verir.
6. Nöbet alanının planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilip edilmediğinin kontrolünü sağlar.
7. Öğrencilerin, okul bahçesinde fiziksel mesafeye uygun şekilde yerleştirilen yer işaretlerine uyup uymadığını denetler.
8. Eğitim ortamlarında havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.
9. Lavaboların yakınında hijyen uygulamalarını açıklayan afiş, levha vb. bulunup bulunmadığı kontrol eder.
10. Tuvaletlerde eksik temizlik malzemesi olup olmadığını kontrol eder.
11. Asansör bulunan okullarda asansörlerin kullanımının sınırlandırılması, asansör kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmesi ve bu sayının asansör girişinde belirtilmesi
sağlanır.

virus 4999857 640
Okullarda Uyulması Gereken Kurullar

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME REHBERİ

Okullarda Yeme İçme Düzenine İlişkin Önlemler
1. Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasını sağlar.
2. Yemekhane girişlerinde el antiseptiği bulunup bulunmadığının kontrolünü yapar.
3. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için aynı kişilerin aynı masada yemek yemelerini sağlar. Öğrencilerin aynı masada oturmaları hâlinde sosyal mesafeye uyulmasını sağlar.
4. Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uymalarını ve KKD kullanmalarını sağlar.
5. Öğrencilerin yemek alım noktasında belirlenen işaretler aracılığıyla mesafe kuralına uymalarını sağlar.
6. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için alınan tedbirlere uyulmasını sağlar.

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME REHBERİ 25

Etüt/Çalışma Salonu – Kütüphane
1. Fiziksel mesafe kurallarına göre oturma düzenini sağlar.
2. Etüt/çalışma salonu ve kütüphanede öğrencilerin KKD kullanmasını sağlar.
3. Kişisel malzeme ve araç gereç alışverişi yapılamamasını sağlar.
4. Havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi
hâllerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.
5. Etüt/çalışma salonu ve kütüphanede salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamasını sağlar.
Mescit/İbadethane
1. Girişte el antiseptiği bulunup bulunmadığını kontrol eder.
2. Mescit/ibadethanede sosyal mesafe işaretlemesinin kontrolünü yapar.
3. Eşya ve malzemelerin ortak kullanımını engeller.
4. Mescit/ibadethanenin havalandırma/iklimlendirme sistemi
varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.

okul pandemi
Okul ve Salgın

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME REHBERİ

Genel Hususlar
1. Pansiyonda havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.
2. Kullanılmış KKD’lerin atılması için her koridorda ve uygun alanlarda atık kumbaralarının olup olamadığını kontrol eder.
3. WC, banyo ve lavabolardaki zemin, kapı kolları, musluklar vb. alanların uygun temizlik malzemesi ile sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini sağlar. Yapılan temizlik ve dezenfekte işlemlerinin günlük ve saatlik çizelge ile kayıt altına alınıp alınmadığını kontrol eder.
4. Temizlik görevlilerinin her temizlik esnasında KKD kullanmasını ve temizlik sonrası KKD’lerin uygun biçimde imha edilmesini sağlar.
5. Pansiyonda ihtiyaç hâlinde öğrencilerin kullanımı için KKD bulundurulmasını sağlar.
6. Rahatsızlanan bir öğrenci için mutlaka sağlık birimleri ile irtibata geçilir. Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrenciler öncelikle belirlenen boş bir odada/alanda izole edilir. Gerekli
birimlere ve ailesine ivedilikle haber verilir

REHBERLİK 1- MEB tarafından belirtilen takvim doğrultusunda oluşturulan
psikososyal destek hizmetleri psikososyal destek programına
uygun eğitim çalışmalarına katılır. Ayrıca öğrenci ve velilerin
bu programda belirtilen takvim doğrultusunda eğitim çalışmalarına katılımının sağlanması konusunda bilgilendirir.
2- Okul rehberlik öğretmeni/psikolojik danışman psikososyal
destek programının uygulanması sırasında okulda tespit edilmiş zorlu yaşam olayından ileri düzeyde etkilenmiş öğrencileri kurum ya da kuruluşlara yönlendirir.

3- Psikososyal destek eğitim uygulamaları sırasında yapılan paylaşımlarla ilgili gizlilik ilkelerini dikkate alır.
4- MEB ve okul yönetiminin belirlediği güncel talimatlar doğrultusunda öğrenci ve velilere salgın ile ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapar.
5- Veli ve öğrenci toplantılarının gerektiğinde çevrim içi yolla gerçekleştirilmesini sağlar.

pexels dominika roseclay 4288898 1
Okul Pandemi Rehberi

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME REHBERİ

6- MEB ve okul yönetiminin düzenleyeceği hijyen eğitimi vb. eğitimlere katılır.
7- MEB psikososyal destek kapsamında COVID-19 salgını süresince psikolojik direnci artırmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencileri seviyesinde “Elif ve Alp” karakterlerini içeren Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçıkları serilerinin veliler tarafından takip edilmesini sağlar.
8- Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik direncimizi korumak için MEB tarafından yayınlanan psikososyal bilgilendirme rehberlerinden faydalanılmasını sağlar

Okul Servislerinde Alınması Gereken Tedbirler

1. Araçlarda el antiseptiğinin olup olmadığını kontrol eder.
2. Araç içerisinde oturma planına uyulup uyulmadığını kontrol eder.
3. Servise binen öğrencilerin servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak, arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturup oturmadığını gözlemler.
4. Servislere inip binerken öğrencilerin gerekli mesafeye uyup uymadığını kontrol eder.

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME REHBERİ

5. Şoför ve rehberin KKD kullanıp kullanmadığını kontrol eder.
6. Araçların hijyen kurallarına uygun olarak temizlenip temizlenmediğini kontrol eder.
7. Özel gereksinimi olan öğrenciler için ek tedbirler alınıp alınmadığını kontrol eder

YEMEKHANE

Yemekhane, Kantin, Kafeterya ve Çay Ocağı
1. Yemekhane girişinde öğrencilerin el hijyeni önlemlerini almasını sağlar.
2. Sosyal mesafe ile ilgili işaretlemeleri kontrol eder.
3. Yemekhanenin oturma düzenini ve yemek dağıtım sürecini sosyal mesafeye göre düzenler.
4. Servis görevlilerinin KKD kullanmalarını sağlar.
5. Mutfak personelinin getirilecek ek tedbirlere uymasını sağlar.
6. Bardak, tabak vb. malzemelerin tek kullanımlık olup olmadığını kontrol eder.
7. Mutfak ve servis alanlarına görevliler haricî kişilerin girmesini engeller.
8. Yemekhanede el antiseptiği olup olmadığını kontrol eder.
9. Yemekhanede havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılmasını sağlar.

pexels karolina grabowska 4197562
Virüs Dönemi Okul

Yatakhane

1. Çarşaf, yastık kılıfı, nevresim ve battaniyelerin her hafta temizliğini kontrol eder.
2. Oda zeminlerinde kilim, halı, örtü vb. toz tutucu malzemelerin olup olmadığını kontrol eder.
3. Öğrenci odalarının öğrenciler okula gittikten sonra her gün
temizlik görevlileri tarafından en az iki saat boyunca havalandırılmasını sağlar.
4. Öğrencilerin kişisel malzeme ve kıyafetlerini dolaplarında kapalı tutmalarını ve paylaşmamalarını sağlar.
5. Odalarda salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri
yapılmamasını sağlar.

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir