Osmanlı-Macar ilişkileri.

Macaristan Seferi ve Belgrat’ın Fethi.1521

Kanuni dönemi’nde Avrupa’da Osmanlılar için en önemli rakip,siyasi tehlike Kutsal Roma Germen imparatoru Şarlken idi.Macar Kralı II.Lui’de Şarlken’in kız kardeşi ile evli idi.Öte yandan Avusturya Arşüdikası Ferdinant ile Şarlken kardeş idi.Ferdinant da II.Lui’nin kız kardeşi ile evliydi.

Ferdinant bu akrabalık yolu ile Macaristan’ı kendisine bağlamak istiyordu.

Kanuni zamanında yapılan ilk sefer,Belgrad’ın fethi için yapılan harekattır.Macaristan’ın kapısı durumunda çok önemli mevkide kurulmuş olan bu şehir,aslında bir Sırp şehri olduğu halde,burasını Türklere karşı savunamayacağını kestiren Sırplar tarafından Macarlara bırakılmıştı.Daha önce iki defa kuşatıldığı halde alınamamıştı.(II.Murat-Fatih).

Kanuni Süleyman’ın taht’a geçişini bildirmek üzere Macar Kralına gönderilen Behram Çavuş adındaki Türk elçisini,Macarların hakaret edip öldürmeleri üzerine savaş açıldı.

Karadan ve Tuna nehrinden yapılan kuşatma sonucunda Belgrad fethedildi.1521.Macaristan yolu Türklere açıldı.

Belgrad,Balkan topraklarının emniyet noktası olduğu gibi,aynı zamanda Avrupa’ya açılan kapı durumundaydı.Bundan böyle Avrupa’ya yapılacak seferlerde bir üs olarak kullanıldı.

Mohaç savaşı ve Macaristan’ın Fethi.1526

Belgrad’ın fethi Avrupa’da büyük yankılar uyandırdı.Papa önderliğinde,Şarlken komutasında bir Haçlı ittfakı oluşturuldu.Şarlken zaten bütün Avrupa’yı kendine bağlamak istiyordu.Hatta bu konuda Fransa ile 1525’de yaptığı Pavia Savaşı sonunda Fransa Kralı I.Fransuva’yı da esir almıştı.

Fransuva annesi aracılığı ile Kanuni’den yardım istedi.Bu gelişmeler Kanuni’nin Avrupa siyasetinde bir avantaj sağlayacaktı.Çünkü yardım sayesinde Fransızların Türklere yanaşması batıdaki Hristıyan birliğinin bozulması demektir.Hristıyanlar arasındaki dayanışmanın bozulması ise,elbette Türklerin işine gelecektir.Asırlardan beri Hristıyanların İslamlar ile çarpışmasında ön planda bulunan Fransızların şimdi Türklere el uzatarak Hrıstıyan bir devlete karşı yardım rica etmeleri,şüphesiz Hristıyanlık yönünden,hiç de kendileri için hoş bir şey değildi.

Kanuni hazırlıklarını tamamladıktan sonra,Tuna’yı aşarak Macaristan’a girdi.Mohaç’ta,1526’da yapılan savaşta Macar ordusu birkaç saat içinde yok edildi.Kral II.Lui öldü.Budapeşte alındı.Macaristan fethedildi.Osmanlılara bağlı bir krallık haline getirildi.Yanoş,Macar kralı yapıldı.Bu arada I.Fransuva kurtarıldı.

Kanuni’nin Belgrad seferi ile başlayan Osmanlı-Macar ilişkileri;II.Lui ölünce,akrabalık nedeniyle Macaristan üzerinde hak iddia eden Avusturya Arşüdikası Ferdinant’ın tutumu nedeniyle Osmanlı-Avusturya ilişkilerine dönüşmüştü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir