Milli mücadele de Misaki Milli (Milli yemin).

Alınan kararlar şunlardır:
• Karar:30 ekim 1918 tarihli Mondros Antlaşmasının imzalandığı gün düşman ordularının işgali altında bulunan ve çoğunluğu Arap olan yerlerin kaderi o bölge halkının serbestçe vereceği karara bağlı olacaktır.Bunu dışında kalan ve o gün işgal edilmiş olan Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler bölünmez ve ayrılmaz bir bütündür.

Yorum:
• İlk kez Erzurum Kongresinde ifade edilmiş ve Sivas Kongresinde de kabul edilmiş olan “Milli Sınırlar “ifadesi bu madde ile açıklanmıştır.
• Vatanın bölünmez bir bütün olduğu ifade edilerek işgallerin tanınmayacağı belirtilmiştir.
• Mondros ateşkes antlaşmasından sonra yapılan bütün işgallerin sona ermesi gerektiği ortaya konulmuştur.
• I.Dünya savaşı sırasında işgal edilmiş olan Arap illerinin yönetiminin işgalci güçleri ve onların etkisi altındaki yöneticileri tarafından belirlenmesine karşı çıkılmıştır.Bu bölgelerde Wilson ilkelerine uygun olarak halk oylaması yapılması istenmiştir.

• Karar:1918’de halk oyları ile anavatana katılmış olan Kars Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılmalıdır
Yorum:
• “Evliye-i Selase”(üç vilayet) olarak bilinen bu iler 3 Mart 1918’de Rusya ile imzalanan Brest-Litowsk Antlaşmasında halk oylamasına gidilmesi kararlaştırılmıştı.Yapılan halk oylamaları sonucunda bu iller Osmanlı Devletine katılmayı kabul etmişlerdi.Mondros Ateşkes antlaşmasında ise Osmanlı ordularının bu topraklardan çekilmesi kararlaştırılmıştı. Misak-ı Milli’de yer alan madde bu illerin halkının çoğunluğunun Türk olmasına dayanmıştır.

• Karar:Yapılacak barış antlaşmasının kararına bırakılan Batı Trakya’nın hukuki durumunun tespiti de serbestçe gerçekleştirilecek bir halk oylamasıyla belirlenmiştir.
Yorum:
• Osmanlı Devletinin balkan Savaşlarında kaybetmiş olduğu batı Trakya’da Türklerin çoğunlukta olması nedeniyle böyle bir karar kabul edilmiştir.II:Balkan Savaşında bu toprakların Yunanistan tarafından işgal edilmesi bölge halkının Yunanistan’a karşı ayaklanmasına neden olmuştu.Bölge halkının bu direnişi ve Osmanlı yönetimine katılmak istemeleri Misak-ı Milli!de alınan bu kararın oluşmasında etkili olmuştur.
• Karar:İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlandığı takdirde İstanbul ve Çanakkale boğazları ticari ulaşıma açılacaktır.Ancak bu konuda ilgili devletlerin oybirliğine gitmesi gereklidir.
Yorum:
• Osmanlı Devletinin başkenti olan İstanbul’un ve boğazların güvenliği garanti altına alınmak istenmiştir.Boğazların Türklerin yönetimine bırakılması gerektiği belirtilmiştir.

• Karar:Azınlıkların hakları komşu ülkelerde yaşayan Müslüman halka tanınan haklar oranında güvenlik altına alınacaktır.
Yorum:
• Komşu ülkelerde azınlık durumda yaşayan Müslümanların uluslar arası antlaşmalarla belirlenmiş olan haklarını kullanabilmeleri karşılığında bu hakların Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklar içinde geçerli olabileceği belirtilmiştir.Bu maddeyle aynı zamanda devletler arası ilişkilerde karşılıklı eşitlik ilkesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

• Karar:Siyasi adli ve mali gelişmemize engel olan her türlü sınırlandırmalar kaldırılmalıdır.
Yorum:
• Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmak anlamına gelen her türlü durumun ortadan kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir.
• Özellikle kapitülasyonların kaldırılması azınlıkların bazı fermanlarla kazandıkları ayrıcalıklara son verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir