1. TBMM'nin Açılması ve Çalışmalarına Başlaması

TBMM’NİN AÇILMASI VE ÇALIŞMALARI
Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından başlayan işgallere karşı etkili bir direniş yapabilmek için bölgesel güçlerin birleştirilmesini amaçlayan Mustafa kemal paşa,Mebuslar Meclisi’nin açılmasına da destek vermişti.Fakat İstanbul’daki Mebuslar meclisinin kapatılması Meclisin İstanbul’da açılmasına karşı çıkan Mustafa Kemal Paşa’yı haklı çıkarmıştı.

Milletin kendi adına etki altında kalmadan kararlar alabilmesi için yeni bir meclisin açılması çalışmalarına hemen başlandı.Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak Ankara’da olağanüstü yetkilerle toplanacak olan meclise katılmak üzere her sancaktan 5 milletvekilinin seçilerek 15 gün içinde Ankara’ya gelmelerini istedi.Ayrıca İstanbul’daki Mebuslar meclisi üyelerinden tutuklanmamış olanların yeni yapılacak seçimlere girmeden Ankara’daki meclise katılmaları istendi.Bu durum Mustafa Kemal Paşanın milli iradeye vermiş olduğu önemin ve TBMM’nin her türlü farklı görüşten insanlara açık olduğunun göstergesidir.
İstanbul’un resmen işgali üzerine yine büyük bir ümitsizliğin eşiğine gelmiş olan Türk ulusu,Mustafa Kemal Paşa’nın çağrısına büyük bir katılımla cevap vermiştir.Bazı illerde yapılan engellemelerin dışında seçimler yapılarak 23 Nisan 1920’de Ankara’da meclis açılmıştır.
23 Nisan 1920’den 1 Nisan 1923’e kadar faaliyette bulunacak olan yeni Türk Devletinin bu ilk milli meclisi “Olağan Üstü yetkilere sahip meclis” adıyla açılmıştır.Açılışında 120 milletvekili ile ilk oturum gerçekleşmiş,daha sonradan katılanlara ilk meclise kayıtlı milletvekillerinin sayısı 390’a ulaşmıştır.
Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasının ardından meclis çalışma sistemi ile ilgili bir önerge sunmuştur.Bu önerge 24 Nisan 1920’de meclis tarafından kabul edilerek meclisin çalışma sistemi yani iç tüzüğü belirlenmiştir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir