Lise son sınıf öğrencilerine aile onayı ile izin verilecek.

Milli eğitim bakanı Nimet Çubukçu lise son sınıf öğrencilerinin okulun son dönemlerinde rapor alıp okula devam etmemelerine çözüm buldu.Rapor kaldırılıp öğrenci velisi bir dilekçe yazması öğrencinin izinli olması için yeterli olacak.Bu izine özürlü devamsız denilecek.Böğlece öğrencinin 40 gün izin hakkı olacak. 20 gün özürlü devamsızlık 20 günde özürsüz devamsızlık

Bu konuda MEB tarafından yayınlanmış bir genelge aşağıdadır.

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği.

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin özürlü devamsızlıkları ile ilgili ilgi Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında tereddüte düşüldüğü yönünde Bakanlığımıza bilgiler intikal etmektedir.

İlgi Yönetmeliğin 40’ıncı maddesi 2’nci fıkrasının:

(b)    bcndindc;”Dcrs yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.”

(c)    bendinde; “Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin  toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurom veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, yoğun bir çalışma temposu göstererek yükseköğretime hazırlandıkları bilinmektedir. 2010 yılında yükseköğretime geçişin, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) şeklinde iki aşamalı sınavla yapılacağı ve bunlardan YGS’nin Nisan ayında yapılacak olması da göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin;

Sınav streslerinin azaltılması, derslere motivasyonlarının sağlanması ve sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri amacıyla bu öğretim yılma mahsus, ilgi Yönetmeliğin 40’ıncı maddesi 2’nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen özürlerin yanı sıra öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması hâlinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlıktan sayılması öğrenci ve velilerine moral kazandıracaktır.

Hakkımızda Kızıl Elma

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

meb

2021 Bursluluk Sınavı Başvuru Bilgileri

BAŞVURU BİLGİLERİ Veliler ön başvuruyu https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir