KUVA-İ MİLLİYE

kuvayi-nilliyeKUVA-İ MİLLİYE’NİN ÖZELLİKLERİ
 Bölgesel amaçlıdır. Kendi bölgelerini korumak amacıyla
kurulmuştur.
 Disiplinli ve düzenli birlikler değillerdir. İşgallere karşı
vatanı korumak amacıyla kurulan birliklerdir.
Milliyetçilik duygusu hâkimdir.
 Askerlik bilgi ve teknik bakımından eksik birliklerdir.
 Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır. Düzenli
ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamışlar,
TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları başarıyla
bastırmışlardır.
Kuvay-i Milliye‘de İlk Silahlı Direniş Olayı: Kuvayi
milliye’nin işgallere karşı ilk direnişi 19 Aralık 1918
tarihinde Hatay-Dörtyol’da Fransızlara karşı olmuştur.
İkinci direniş ise İzmir’in işgalinden sonra Batı
Anadolu’da Yunanlılara karşı olmuştur. Düzenli ordunun
kurulmasıyla birlikte Kuvayi milliye kaldırılmıştır.
Kuva-i Milliye’nin kaldırılma nedenleri:
 Belli bir otoriteye bağlı olmayışları
 Askeri teknik ve bilgi bakımından eksik oluşları
 İhtiyaçlarını karşılamak için halka baskı yapmaları
 Düzenli orduya sahip olan Yunanlılara karşı tam olarak
başarı sağlayamamaları.
Kuva-i Milliye‘nin sağladığı faydalar ve özellikleri:
Milli Mücadele’nin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır.
 Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun
işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir.
Kuvay-ı Milliye birlikleri arasında ilişki az olup, kendi
bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze
bağlı değillerdir.
Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de
bu harekete katılmışlardır.
 Düşmanın ilerlemesi yavaşlatmıştır. Yunan ordularının
Anadolu’da rahatça ilerlemelerini engellemişlerdir.
 Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerinin saldırılarına
karşı korumuşlardır.
 Halka moral vermiş ve ulusal bilincin gelişmesine katkı
sağlamıştır.
 Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı korumuştur.
TBMM‘ye karşı başlayan iç ayaklanmaların
bastırılmasında çok önemli fayda sağlamıştır.
 Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi için zaman
kazandırmıştır.
Kuvay-ı Milliye, düzenli ordular kuruluncaya kadar
TBMM’ye zaman kazandırmış ve ülkede TBMM’nin
hâkim ve tek güç haline gelmesine ortam hazırlamıştır.
 Kuvay-ı Milliye daha sonra kaldırılarak Düzenli Ordu
kurulmuştur (8 Ekim 1920).’

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir