KUVA-İ MİLLİYE

kuvayi-nilliyeKUVA-İ MİLLİYE’NİN ÖZELLİKLERİ
 Bölgesel amaçlıdır. Kendi bölgelerini korumak amacıyla
kurulmuştur.
 Disiplinli ve düzenli birlikler değillerdir. İşgallere karşı
vatanı korumak amacıyla kurulan birliklerdir.
Milliyetçilik duygusu hâkimdir.
 Askerlik bilgi ve teknik bakımından eksik birliklerdir.
 Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır. Düzenli
ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamışlar,
TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları başarıyla
bastırmışlardır.
Kuvay-i Milliye‘de İlk Silahlı Direniş Olayı: Kuvayi
milliye’nin işgallere karşı ilk direnişi 19 Aralık 1918
tarihinde Hatay-Dörtyol’da Fransızlara karşı olmuştur.
İkinci direniş ise İzmir’in işgalinden sonra Batı
Anadolu’da Yunanlılara karşı olmuştur. Düzenli ordunun
kurulmasıyla birlikte Kuvayi milliye kaldırılmıştır.
Kuva-i Milliye’nin kaldırılma nedenleri:
 Belli bir otoriteye bağlı olmayışları
 Askeri teknik ve bilgi bakımından eksik oluşları
 İhtiyaçlarını karşılamak için halka baskı yapmaları
 Düzenli orduya sahip olan Yunanlılara karşı tam olarak
başarı sağlayamamaları.
Kuva-i Milliye‘nin sağladığı faydalar ve özellikleri:
Milli Mücadele’nin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır.
 Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun
işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir.
Kuvay-ı Milliye birlikleri arasında ilişki az olup, kendi
bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze
bağlı değillerdir.
Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de
bu harekete katılmışlardır.
 Düşmanın ilerlemesi yavaşlatmıştır. Yunan ordularının
Anadolu’da rahatça ilerlemelerini engellemişlerdir.
 Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerinin saldırılarına
karşı korumuşlardır.
 Halka moral vermiş ve ulusal bilincin gelişmesine katkı
sağlamıştır.
 Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı korumuştur.
TBMM‘ye karşı başlayan iç ayaklanmaların
bastırılmasında çok önemli fayda sağlamıştır.
 Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi için zaman
kazandırmıştır.
Kuvay-ı Milliye, düzenli ordular kuruluncaya kadar
TBMM’ye zaman kazandırmış ve ülkede TBMM’nin
hâkim ve tek güç haline gelmesine ortam hazırlamıştır.
 Kuvay-ı Milliye daha sonra kaldırılarak Düzenli Ordu
kurulmuştur (8 Ekim 1920).’

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.