Amasya Genelgesi Özet

AMASYA GENELGESİ

Amasya Genelgesi Özet 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelen Mustafa Kemal burada halk tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Buraya arkadaşları
Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa’yı da davet eden Mustafa Kemal onlarla Milli Mücadele’nin planlamasını yaptı. Mustafa Kemal’in hazırladığı metin Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa ve Kazım Karabekir’in de telgrafla onayı alındıktan sonra genelge olarak telgraf yoluyla tüm yurda duyuruldu.
Genelgenin maddeleri şöyleydi:

Amasya Genelgesi Özet
Amasya Genelgesi Özet


 Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı
tehlikededir. (Kurtuluş Savaşının Gerekçesi)
İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini
yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş
gösteriyor. (Kurtuluş Savaşının gerekçelerinden birinin de
İstanbul Hükümetinin millete karşı görevini yerine
getirememesi) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır. (Kurtuluş Savaşının Yöntemi ve amacı)
 Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların
gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana
duyurmak için, her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir
heyetin varlığı zaruridir. (Kurtuluş Savaşı kişisellikten
çıkartılarak kurumsallaştırılmıştır. İlk defa milli bir kurulun
varlığından bahsedilmiştir.)
 Anadolu’nun her bakımdan en güvenilir yeri olan
Sivasta hemen milli bir kongre toplanması kararlaştırılmıştır.
 Bunun için bütün illerin her sancağından milletin
güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa
zamanda yetişmek üzere yola çıkılması gerekmektedir.
(Milletin güvenini kazanmış, Milli Mücadele taraftarı kişilerin
seçilmesine çalışılmıştır)
 Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak
tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini
tanıtmadan yapmalıdırlar. (İstanbul hükümetinin ve İtilaf
devletlerinin Sivas Kongresini engellemeye yönelik
faaliyetlerine karşı önlem alınmıştır)

GENELGENİN ÖNEMİ:
 Kurtuluşu Savaşının AMACI, GEREKÇESİ ve YÖNTEMİ
Amasya Genelgesinde belirtilmiştir.
 Bu genelge Kurtuluş Savaşı için atılmış ilk önemli
adımdır.
 Milli Mücadelenin topyekûn bir mücadele olduğu
konusuna vurgu yapılmıştır. Türk milletinin milli
egemenliği ancak kendi gücü ve çabasıyla
kazanabileceğine dair bir çağrı niteliğindedir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

1 Tanecik Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir