Güney Cephesi

İngilizler, Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Musul, Antep, Urfa ve Ma-raş’ı işgal ettiler. Buralardaki halkın kutsal inançlarına ve onuruna dokunacak dav­ranışlarda bulunmadıklarından dolayı Kuvayımilliye birliklerinin silahlı direnişi ile karşılaşmadılar. İngiltere ve Fransa, daha sonra kendi aralarında yeni bir antlaş­ma imzalayarak işgal bölgelerinde değişiklik kararı aldılar (15 Eylül 1919). An­tep, Urfa ve Maraş’ı İngilizlerden teslim alan Fransız birlikleri içinde, Fransız üni­forması giymiş Ermeniler de bulunmaktaydı.

Ermeniler, bölgedeki Türklere, giderek artan zulüm ve işkence uygulamaya başladılar. Ermeni saldırılan karşısında bölge halkı da silahlı direniş başlattı. Sivas Kongresi’nin ardından oluşturulan Temsil Heyeti, halkı teşkilatlandırması için bölgeye subaylar yolladı. Türk milleti, bu subayların öncülüğünde Fransızlara kar­şı direnişlerini artırdılar.

Maraş’ı işgal eden Fransızlar, Ermenilerle birlikte yöredeki halka çeşitli saldı­rılarda bulunarak baskı ve şiddet uyguladılar. Fransızlar, Maraş Kalesi’nden Türk bayrağını indirerek yerine Fransız bayrağını çektiler. Bu ise Maraş halkının büyük tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Maraşlılar ayaklandılar. Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla düşmana karşı direniş hareketi başladı. Direniş sonunda Fransızlar, ken­ti terk etmek zorunda kaldılar. 12 Şubat 1920‘de kentten çekildiler. Bu başarısın­dan dolayı Maraş’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahraman unvanı verilmiştir (1973).

Urfalılar da Fransızlara karşı direnişe başladılar. Urfalılar, uzun çarpışmalardan sonra kenti işgal kuvvetlerinden kurtardılar (11 Nisan 1920). Türkiye Büyük Mil­let Meclisi, bu üstün başarısından dolayı Urfa’ya Şanlı unvanını verdi (1984).

Antep halkı, Fransızlar ile Ermenilerin baskı ve zulümleri karşısında mücade­leye başladı. Bu mücadelede Şahin Bey önemli kahramanlıklar gösterdi. Antep, uzun çarpışmalardan ve zorlu bir direnişten sonra 9 Şubat 1921‘de düşmana tes­lim oldu. Bu kahramanlık ve on bir ay süren direnişten dolayı, Türkiye Büyük Mil­let Meclisi, bu kente Gazi unvanını verdi (1921).

Fransızlar, Güney Cephesi’nde tutunamayacaklannı anlayınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşma yollarını aramaya başladılar. Sakarya Zaferi’nin hemen ardından Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak Güney Cephesi’nde savaş sona erdirildi (20 Ekim 1921). Bu cephenin kapanması ile buradaki birliklerimiz Batı Cephesi’ne kaydırıldı.

Antalya ve Konya’yı işgal eden İtalyanlar ile herhangi bir silahlı mücadele olma­mıştı. İkinci İnönü Zaferi’nden sonra bölgeden çekilmeye başlayan İtalyanlar, Sa­karya Meydan Savaşı’nın ardından işgal ettikleri yerleri tamamen boşaltmışlardır

Maraş’ı işgal eden Fransızlar, Ermenilerle birlikte yöredeki halka çeşitli saldı¬rılarda bulunarak baskı ve şiddet uyguladılar. Fransızlar, Maraş Kalesi’nden Türk bayrağını indirerek yerine Fransız bayrağını çektiler. Bu ise Maraş halkının büyük tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Maraşlılar ayaklandılar. Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla düşmana karşı direniş hareketi başladı. Direniş sonunda Fransızlar, ken¬ti terk etmek zorunda kaldılar. 12 Şubat 1920’de kentten çekildiler. Bu başarısın¬dan dolayı Maraş’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahraman unvanı verilmiştir (1973).

Urfalılar da Fransızlara karşı direnişe başladılar. Urfalılar, uzun çarpışmalardan sonra kenti işgal kuvvetlerinden kurtardılar (11 Nisan 1920). Türkiye Büyük Mil¬let Meclisi, bu üstün başarısından dolayı Urfa’ya Şanlı unvanını verdi (1984).

Antep halkı, Fransızlar ile Ermenilerin baskı ve zulümleri karşısında mücade¬leye başladı. Bu mücadelede Şahin Bey önemli kahramanlıklar gösterdi. Antep, uzun çarpışmalardan ve zorlu bir direnişten sonra 9 Şubat 1921’de düşmana tes¬lim oldu. Bu kahramanlık ve on bir ay süren direnişten dolayı, Türkiye Büyük Mil¬let Meclisi, bu kente Gazi unvanını verdi (1921).

Fransızlar, Güney Cephesi’nde tutunamayacaklannı anlayınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşma yollarını aramaya başladılar. Sakarya Zaferi’nin hemen ardından Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak Güney Cephesi’nde savaş sona erdirildi (20 Ekim 1921). Bu cephenin kapanması ile buradaki birliklerimiz Batı Cephesi’ne kaydırıldı.

Antalya ve Konya’yı işgal eden İtalyanlar ile herhangi bir silahlı mücadele olma¬mıştı. İkinci İnönü Zaferi’nden sonra bölgeden çekilmeye başlayan İtalyanlar, Sa¬karya Meydan Savaşı’nın ardından işgal ettikleri yerleri tamamen boşaltmışlardır.<>< -->

10 thoughts on “Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi”
  1. Kurtuluş Savaşı Güney Cephesindeki Kahramanlar … Acil Lütfenn

  2. ay bu siteden ödevimi yaptım 100 aldım saolun walla bak :D

  3. Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

  4. o avaşlar ne zor şartlar altında geçti bizde bu vatana sahip çıkalım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir