1- Kişiler Arası Çatışma Yönetim-Çözüm Yolları

Çatışmalar, çatışmaya taraf olan kişiler üzerinde önemli bir baskı unsuru olmaktadır. Bir baskı unsurunu, kişi üzerinde psikolojik ve fizyolojik dengesizlikler yaratan bir olay olarak tanımlamak olasıdır. Dolayısıyla her çatışma, kaynak ve şiddetine bağlı olarak, kişi üzerinde bir baskı unsuru olacaktır. Baskı altındaki kişilerin ise çeşitli tipik davranış şekillerinden birini göstermesi beklenir. Bu tipik davranış şekilleri şunlar olabilir:

Çekilme ve kayıtsız kalma : Şu veya bu şekilde bir çatışmaya taraf olan ve baskı altında kalan bir kişi, ya ortamdan fizik olarak çekilebilir (istifa, devamsızlık, katılmama) veya organizasyonla ilgili (veya işi, üstleri, astları, meslektaşları ile ilgili) konulara tümüyle kayıtsız kalabilir ve ilgi göstermeyebilir. Böyle bir davranış çatışmayı daha da kuvvetlendirici bir rol oynar. Çünkü çekilme ve kayıtsız kalma, iletişimin azalması ve kesilmesi, güvensizliğin ortaya çıkması ve karşılıklı yardımlaşma ortamının kaybolması ile sonuçlanır. Ancak çatışan taraflar arasında dostluk , karşılıklı saygı ve birbirine güven varsa, iletişimde kesilme olasılığı az olacağından, tarafların doyurucu bir çözüme ulaşması beklenebilir. Organizasyonlarda yabancılaşma olarak bilinen olay esasında bu şekilde bir çeşit çatışmaya tepki olarak ele alınabilir.

Saldırgan olma: Çatışma ve baskı, kişileri davranışlarında daha saldırgan olmaya yöneltebilir. Fiziksel saldırganlık, bu davranışın en aşırı uç örneğidir. Bu davranışın, hislerle kuvvetlenmesi halinde saldırganlık daha da şiddetlenecektir. Saldırganlık belirli bir konuya (işe, projeye, fikre) yöneltilebileceği gibi kişilere veya tüm organizasyona da yöneltilebilir. Böyle bir davranışa, çatışmaya taraf olan diğer kişinin vereceği karşılık, ya çatış-mayı hafifletici yönde veya daha da arttırarak tatmin edici bir çözüme ulaşmayı güçleştirici yönde etki yapacaktır.

Rasyonelleştirme: Baskı altında bulunan kişi bazen kendi durumunu rasyonelleştirmeye çalışarak savunmacı bir davranış gösterebilir. Örneğin düşük performans, yeterli alet olmayışına, veya başarısızlık yöneticinin yönetim tarzına bağlanmak istenebilir. Bunun daha ileri bir şekli suçu başkalarına yüklemek davranışıdır. Çatışma yaratan her olayın nedeni olarak başkaları (üstler, başka birimdekiler vs.) gösterebilir.

Olgun olmayan davranışlar gösterme: Baskı altındaki kişi bazen de çocukça, olgun bir kişiye yaraşmayan davranışlar gösterebilirler. Örneğin, kendini acındırma, surat asma gibi davranışlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir