Kanuni Dönemi’nin Diğer Önemli Olayları.

a-Koyduğu yasalarla imparatorluğu en kapsamlı yasalara kavuşturdu.

b-Avrupa’daki Coğrafi Keşifler ve Rönesans’ın etkileri yavaş yavaş hissedilmeye başlandı.

c-Fransızlara yakınlık gösterilerek,Şarlken’in Osmanlılara karşı geliştirdiği plan saf dışı edildi.

d-İlk defa Vezirlerin eyaletlere vali olarak gönderilmesi usulu başlatıldı.Bu uygulamada ilk olarak Vezir Ahmet Paşa Mısır’a gönderilmiştir.

e-İlk defa Tımar sisteminde haksız kişilere Tımar verilmeye başlandı.(Bu durum ileride Tımar sisteminin bozulmasına,devletin asker sayısının azalmasına,ülke içinde birtakım feodal oluşumlara neden olacaktır.)

f-Süleymaniye Medreseleri kuruldu.

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi.1566-1579.

Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu II.Selim,devlet işlerinde pasif kalınca,tüm yetkileri Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’ya bıraktı.Böylece Osmanlı Tarihi’nde Sokullu Dönemi denilen,Yükselme Dönemi’nin son aşamasına girilmiş oldu.Sokullu,Kanuni,II.Selim ve III.Murat dönemlerinde sadrazamlık yapmıştır.

Sakız Adası’nın fethi.1566.Ada,Cenevizliler’in elinde olup,Osmanlılara vergi vermekteydiler.Son zamanlarda vergilerini aksatıp,zaman zaman da Türk gemilerine saldırılar yapınca,Piyale Paşa komutasında bir donanma ile alındı.1566.

Yemen’in kesin olarak alınması.1568.Birinci Hind Seferinde alınan Yemen’de Osmanlılar gerekli otoriteyi kuramayınca,sık sık isyanlar görüldü.

İsyanlar bastırıldıktan sonra,Mısır Valisi Koca Sinan Paşa tarafından Osmanlılara dahil edildi.

Endonezya Seferi.1569.Endonezya’ya kadar ulaşıp,Cava ve Sumatra adalarında üstünlük kurmak isteyen Portekizlilere karşı,Sumatra Açe Sultanlığı Osmanlılardan yardım isteyince,Hızır Hayrettin reis komutasındaki donanma ile yardım ulaştırılmıştır.

Kıbrıs’ın Fethi.1571.Doğu Akdeniz egemenliği için Lala Mustafa Paşa komutası’ndaki bir donanma ile Venediklilerden alınmıştır.

İnebahtı Yenilgisi.1571.Kıbrıs’ın fethi üzerine Don Juan yönetimindeki Haçlı Donanması,Osmanlı donanmasını İnebahtı’da yaktı.Bu olayda Uluç Ali Reis büyük yararlıklar gösterdiği için,Kılıç adı verilmiştir.

1571’de Kırım Hanlığı ile birlikte Rusya’ya bir sefer yapılmıştır.Bu arada Ruslar Istanbul Ortodoks Patrikliğinden ayrılıp,Moskova Patrikliğini kurdu.

Tunus’un Fethi.1574.Kılıç Ali Paşa tarafından fethedildi.Beylerbeylik haline getirildi.

Lehistan’ın Osmanlı Himayesine Girmesi.1575.Sokullu,Erdel Prensi Baturi’yi Lehistan kralı seçtirerek Osmanlı himayesine aldı.

Fas’ın himaye altına alınması.1577.Portekizlilere karşı yardım gönderen Osmanlılar,Vadi-üs Sebil savaşı’ndan sonra Fas’ı himayeye aldı.

Don-Volga Projesi.İpek Yolu’nu geliştirmek,Orta Asya ile bağlantı kurmak,İran’a etkili olmak için bu iki ırmak arası kanal açılmak istendi ise de Kırım Hanı’nın ilgisizliği ve Rusların kundaklamaları sonucu gerçekleşmedi.1569.

Süveyş Kanalı Projesi.Kılıç Ali Paşa’nın önerisi ile proje hazırlandı ise de Sokullu’nun ilgisizliği nedeni ile uygulanamadı.1869’da Fransızlar açtı.

One thought on “Kanuni Dönemi’nin Diğer Önemli Olayları.”
  1. hep sosyal öğrt.menimiz hep araştırma veriyor ama sosyalciyi çok seviyom

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir