Orhan Gazi,yarım kalan Bursa kuşatmasına devam etti.Orhaneli`yi aldıktan sonra Bursa teslim oldu.1326.Bu zaferden sonra Orhan Gazi Bizans`a karşı faaliyetlerini süratle devam ettirdi. Karadeniz kıyılarına kadar ulaşan Osmanlıları durdurmak isteyen Bizans İmparatoru III.Andronikos harekete geçti.1329`da Pelekanon(Maltepe) denilen yerde Bizanslılar büyük yenilgiye uğradı.Bu zafer Osmanlılara Marmara kapılarını açtığı gibi,diğer beylikler arasında da itibarını artırdı.1331`de İznik,1337`de İzmit alındı.İzmit`in alınışı sırasında yaşanan güçlükler nedeniyle daimi ordunun kurulmasına karar verildi.Yaya ve atlı birlikleri kuruldu.1338`de Üsküdar alındı.

Osmanlıların Hristıyan topraklarında elde ettiği bu başarılar,cihad ve gaza konusunda diğer beyliklerin öncüsü olmuştur.

1335`te Moğolların Anadolu`dan çekilmesi ile diğer beylikler gibi Osmanlıların da rahat bir nefes almalarını sağlamıştır.

1342`de Karesioğulları Osmanlıların eline geçti.Bu olayın Anadolu Türk Birliği için ele geçen ilk beylik olması bakımından büyük öneminin yanı sıra  önemli sonuçları da vardır: a-Çanakkale Boğazına ulaşıldı,b-Karesi donanması Osmanlıların eline geçti,(bu olay aynı zamanda Osmanlıların ilk defa denizcilik çalışmalarına başlaması bakımından da önemlidir),c-Rumeli`ye geçiş kolaylaştı,d-Rumeli`yi iyi tanıyan ve Osmanlıların Rumeli fetihlerinde büyük yararları olacak olan değerli Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdi.(Hacı İl Bey,Evrenos Bey,Ece Halil).

1341`de Bizans İmparatoru ölünce,yerine küçük yaştaki oğlu Yuannis İmparator olmuş;ona da Kantakuzen vasi olmuştu.Vasi olarak İmparator olan Kantakuzen`e muhalefet olunca Bizans`ta bir bunalım yaşandı.Orhan Gazi Bizans`ın bu durumundan yararlanmak için Kantakuzen`e yardım cı oldu.Bu sayede imparator olan Kantakuzen`in kızı ile evlenerek ilişkileri kuvvetlendirdi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Orhan Gazi,Bizans`a Sırp ve Bulgar saldırılarına karşı bir çok defalar askeri yardımlarda bulundu.Böylece Türk askerleri ilk defa Bizans`a yardım amaçlı olarak Rumeli`ye geçmiş oldular.Kantakuzen Orhan Gazi`ye yardımları karşılığı olarak Çimpe Kalesi`ni verdi.Orhan Gazi`nin oğlu Süleyman Paşa 1353`te Çimpe kalesi`ne bir mikdar asker bıraktı.Böylece Osmanlıların Rumeli`ye ilk yerleşmeleri gerçekleşmiş oldu.Bu olaydan sonra Osmanlilarin Rumeli fetihleri de başlamış oldu.Süleymen Paşa kısa sürede Gelibolu ve Edirne`ye kadar tüm Rumeli`yi fethetti.Bu fetihlerde Karesi`li komutanların rolü büyük oldu.

Rumeli`ye geçen Osmanlılar fethettikleri yerlerin kalıcılığını sağlamak için planlı hareket etmişler;ele geçen bu topraklarınTürkleşmesini de sağlayacak olan bir İskan(Yerleştirme) Politikası uygulamışlardır.Fethedilen yerlere Anadolu`dan Konar-göçer Türkmenler getirilip yerleştirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir