anadolu

14.yy.başında Anadolunun siyasi durumu

14.yy.başında Anadolunun siyasi durumu

Anadolu 1243 Kösedağ Savaşı`ndan sonra Moğolların(İlhanlılar) egemenliği altına girmiş;Anadolu`ya tayin edilen Moğol genel valileri yönetimi tamamen ele alarak,kimin sultan olacağından,tüm devlet işlerine kadar her şeyde söz sahibi olmuşlardır.

Anadolu(Türkiye) Selçuklularının en güçlü olduğu, Anadolu Türk Birliğinin sağlanmış olduğu bir dönemden sadece bir savaşla;1243 Kösedağ Savaşı ile birden bire yıkılış sürecine geçildiği, Moğol katliamlarının haddi hesabı olmadığı bu dönemde,bazı Türk Beyleri, Moğol baskısının yoğun olduğu iç ve Doğu Anadolu`dan mümkün olduğunca uzaklaşmak için harekete geçtiler.

Karadeniz,Akdeniz,Ege ve Marmara bölgelerine dağılıp oralarda kendilerine ait birer küçük yönetimler kurdular.Önceleri sayıları az olan bu oluşumlar daha sonra Anadolu`ya olan göçlerle kalabalıklaştılar.Anadolu Beylikleri adıyla anılan bu dönem,Anadolunun Türkleşmesi ve Türk Kültürü`nün geliştiği önem kazandığı bir dönemdir.

Karadeniz Bölgesinde,Amasra`da Cenevizliler;Giresun`dan Rize`ye kadar uzanan şeritte ise Rum-Pontus Devleti bulunmaktaydı.

Bilindiği gibi bu devlet 1204`te IV.Haçlı seferi sonunda Istanbul`u basan Haçlılardan kaçan Komnen sülalesi tarafından kurulmuştu.

anadolu uygarliklari
Anadolu Uygarlıkları hakkında bilgi

Osmanoğullarının yanısıra Anadolu`da kurulan Türk Beylikleri şunlardır.

1-Karamanoğulları:Konya-Karaman,

2-Boğulmayanlarına:Kütahya,

3-Candaroğulları:Kastamonu-Sinop,

4-Karesioğulları:Balıkesir,

5-Saruhanoğulları:Manisa,

6-Aydınoğulları:İzmir-Aydın,

7-Menteşeoğulları:Muğla,

8-Tekeoğulları:Antalya,

9-Hamitoğulları:Isparta,

10-Eşrefoğulları:Beyşehir,

11-Çobanoğulları:Kastamonu,

12-Ramazanoğulları:Çukurova,

13-Dulkadiroğulları:Maraş,

14-Eretna Beyliği:Sivas-Kayseri,

15-Sahip Ataoğulları:Afyon,

16-Pervaneoğulları:Sinop,

17-Kadı Burhanettin Devleti:Sivas-Kayseri,

18-Ahiler Devleti:Ankara.

Bu beylikler içinde Karamanoğulları;merkezlerinin Konya olması nedeniyle kendilerini Anadolu Selçuklularının mirasçısı sayarak diğer beyliklerin kendilerine katılması ve Anadolu birliğinin bu şekilde sağlanması konusunda hayli ısrarlı bir politika gütmüşlerdir.Bu nedenle, Osmanlı Devletini en çok uğraştıran beylik Karamanoğulları olmuştur.

Anadolu Türk beyliklerinden Germiyanoğulları beyliği ilk başlarda,diğer beylikler üzerinde otorite kurmuşsa da Karamanoğulları ile rekabet içinde olmuşlardır.Yıldırım Bayezit,bu beyliklerin tamamına yakınını ortadan kaldırarak Anadolu Türk birliğini kurmuş,fakat bu beylikler Ankara savaşı`n dan sonra tekrar ortaya çıkmışlardır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir