Kamu kurumlarına bu ay içinde 4 bin 263 yeni memur alınıyor.

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına gönderdiği yazıyla, yeni memur alım sürecini resmen başlattı.

Yazıda, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca, Kamu Personel Seçme Sınavını yapma ve yerleştirme işlemlerinin ÖSYM’ye verildiği, açıktan atama kadroları için yüksek öğretim kurumlarının YÖK’e, mahalli idarelerin İçişleri Bakanlığına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da Devlet Personel Başkanlığına başvurmalarının öngörüldüğü hatırlatıldı.

Kamu kuruluşlarının, boş kadro ve pozisyonlara ilişkin taleplerini Devlet Personel Başkanlığına ilettikleri, Başkanlığın da buna ilişkin değerlendirmelerini tamamladığı bildirildi.

Söz konusu yazıyla birlikte, yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ait sınıf, unvan, derece, sayı, öğrenim durumu ve diğer şartlar da ÖSYM’ye iletildi.

4 BİN 263 KADROYA YERLEŞTİRME YAPILACAK

Bu arada, yeni yerleştirmelere ilişkin hazırlanan bilgi notunda da, 4 bin 263 kadroya bu ay içinde yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Yerleştirme yapılacak kadrolara ilişkin bilgilerin ÖSYM’ye gönderilmesinin ardından, Başkanlığın KPSS Tercih Kılavuzlarıyla kadro ve pozisyonları ilan edeceği vurgulanan bilgi notunda, adayların tercihlerini yapmalarının ardından da ÖSYM’nin en yüksek puanlı olandan başlamak üzere yerleştirme yapacağına işaret edildi.

Daha sonraki süreç hakkında da şu bilgilere yer verildi:

“KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının, ilgili kurumda oluşturulan Sınav Değerlendirme Komisyonunca tespit edilmesi üzerine atamaları yapılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, toplam 4 bin 263 adet kadro ve pozisyonlarına yerleştirme talep etmişlerdir.

Bu çerçevede 2008 yılının birinci merkezi yerleştirme işlemi olarak, Devlet Personel Başkanlığı tarafından incelenen söz konusu taleplerin ÖSYM Başkanlığına intikal ettirilmesini müteakip, söz konusu Başkanlıkça hazırlanacak KPSS Yerleştirme Kılavuzu ile bu kadro ve pozisyonlara Mayıs ayı içerisinde yeni bir yerleştirme gerçekleştirilecek.”

EN FAZLA KADRO İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA VERİLDİ

ÖSYM’ye iletilen kadro listesine göre, yerleştirmelerle sırasında 11’i mahalli idare, 14’ü KİT, 24‘ü de 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında bulunun kuruluşlar olmak üzere, kamuda 49 kuruluşa yeni eleman alınacak.

İçişleri Bakanlığı, bin 300 kadro ile en fazla yerleştirme yapılacak kurum olarak belirlenirken, İçişlerini 590 kadro ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 480 kadro ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 238 kadro ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 228 kadro ile de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı izliyor.

Öğrenim durumlarına göre de, yerleştirme yapılacak kadroların bin 944’ü dört yıllık üniversite mezunları, bin 269’u iki yıllık yüksekokul, bin 50’si de lise mezunları arasından seçilecek.

Yeni yerleştirmelerle ilgili kadro bilgileri şöyle:

Yerleştirme yapılacak kuruluşlar Kadro Sayısı

Aksaray Üniversitesi 2

Atatürk Üniversitesi 12

Basın Yayın ve Enformasyon G.M 5

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 228

Devlet Meteoroloji İşleri G.M 45

Devlet Opera ve Balesi G.M 10

Dışışleri Bakanlığı 5

Düzce Üniversitesi 7

Emniyet Genel Müdürlüğü 480

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 16

Hacettepe Üniversitesi 109

İçişleri Bakanlığı 1.300

İller Bankası G.M 26

Karayolları G.M 27

Maden Tetkik ve Arama G.M 51

Milli Piyango İdaresi G.M 4

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 9

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma G.M 3

Tapu ve Kadastro G.M 590

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 172

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başk. 10

Türkiye İş Kurumu 100

Uludağ Üniversitesi 23

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 131

Toplam 3.365

KİT’LER

Çay İşletmeleri G.M 24

Devlet Hava Meydanları İşletmesi G.M 238

Elektrik Üretim A.Ş 128

Eti Maden İşletmeleri G.M 27

Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş 3

Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş 6

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 85

Soma Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş 2

Tarım İşletmeleri G.M 43

Türkiye Elektrik İletim A.Ş 110

Türkiye Kömür İşletmeleri G.M 20

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii 7

Türkiye Taşkömürü Kurumu 10

Yeniköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş 9

Toplam 712

MAHALLİ İDARELER

Malatya-Akçadağ Sulama Birliği 1

Antalya-ASAT G.M 96

Afyonkarahisar-Bolvadin Belediyesi 3

Erzincan-Geçit Belediyesi 1

Elazığ İl Özel İdaresi 18

Hatay İl Özel İdaresi 42

İzmir İl Özel İdaresi 20

Yozgat İl Özel İdaresi 1

Konya İslik Belediyesi 2

Erzurum Kazımkarabekir Belediyesi 1

Antalya-Kınık Belediyesi 1

Toplam 186

Genel Toplam 4.263

memurlar.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir