İzmir 2012 Müdür ve Müdür Yardımcılığına Başvurda Dikkat Edilecek Hususlar

a) Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği.
b)  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 Tarihli ve 80 Sayılı Kararı Ekinde Yer Alan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge.
c)    Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.

EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜRLÜĞÜ,
MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞINA
SEÇME SINAVINA DAYALI ATAMALARLA İLGİLİ
ATAMA TAKVİMİ

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
TARİH
1    Atama Yapılacak Eğitim Kurumu Müdürlüğü-Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Duyurusu    13 Ocak 2012
2
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
23-27 Ocak 2012
3    Atama Yapılması ve Elektronik Ortamda İlanı    07 Şubat 2012

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
TARİH
1    Atama Yapılacak Eğitim Kurumu Müdürlüğü-Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Duyurusu    13 Ocak 2012
2
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
23-27 Ocak 2012
3    Atama Yapılması ve Elektronik Ortamda İlanı    07 Şubat 2012

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- Adaylar ve onay makamları ilgi Yönetmeliği ve özellikle ilgili yönetmelikte 09/08/2011 tarihinde yapılan değişikliği dikkatle incelemeli gerek tercih ve gerekse başvuru ile ilgili iş ve işlemler yeni duruma göre yapılmalıdır. (sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başvuru yapabileceklerdir.)
2- Başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri sırasında sorun yaşamamaları için başvuru işlemleri başlamadan önce kişisel bilgiler modülünü kullanarak bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.
3- Başvuru sayfası açıldığında sistemden gelen bilgilerde hata veya eksiklik olması durumunda Kurum/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunularak düzeltme yapılabilecektir.
4- Adaylar başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edecektir. Sistem üzerinde konulamayan kontrollerden dolayı şartları taşımadıkları halde bazı adaylara başvuru ekranları açılabilmektedir. Bu durumda olanların başvuruları onay birimlerince reddedilecektir. Onay birimlerini yanıltmaya çalışan adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5- Sistemde “Başvuru İşlemleri” modülüne giriş yapılarak sınav puanı ile yöneticilik başvuru ekranı seçilecektir.
6- Adaylar, ilgi Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla 25 tercihte bulunabileceklerdir.
7- Başvuruda bulunan adayların tercihleri, onay makamları tarafından tercih ettikleri kurum ve yönetim kademesi dikkate alınarak değerlendirilecektir. Müdür Başyardımcılığı sınavında başarılı olan ve yönetmelik hükümlerine göre atanma şartlarını taşıyan adaylar sadece müdür Başyardımcılıklarını, Müdür Yardımcılığı sınavında başarılı olanlar sadece müdür yardımcılıklarını, müdürlük sınavında başarılı olanlar ise yalnızca boş müdürlükleri tercih edebileceklerdir.
8- Başvuruların atama yapılmak üzere değerlendirilebilmesi için kurum, ilçe ve il onayından geçmiş olması gerekmektedir.
9- Kayıt işleminden sonra başvurusunda değişiklik yapmak isteyen adaylar; onay birimlerine başvurarak müracaat süresi içerisinde başvurularını reddettirmeleri ve yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak bu tür işlemlerin son güne bırakılmaması başvurunun sağlıklı yapılabilmesi açısından son derece önemlidir. İlçelerimiz başvuru süresinin son günü adaylar için RED işlemi yapmamalıdır.
10- Başvurularını, başvurunun son günlerinde yapan adayların doğrudan MEBBİS sisteminden gelen ve teknik olarak onay makamlarının düzeltme işlemi yapamadığı bilgilerinde (Görmüş Olduğu Yüksek Öğrenimin Yılı, Öğretmenlik Kariyer Basamağı, gibi…) adayın haksız puan almasına neden olan yanlış bilgi bulunması durumunda, onay makamları tarafından doğrudan reddetme işlemi yapılacaktır. Bu şekilde bir durumla karşılaşmamaları için adaylara başvurularını son günlere bırakmamaları hatalı bilgilerinin duyuru sürecinde düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.
11-  Müdür olarak atanacaklar için, Yükseköğrenimleri (Lisans) sırasında hazırlık sınıfı okuyan adayların belgelendirmeleri kaydıyla bu öğrenimleri de değerlendirmeye alınabilecektir. Adaylar bu bilgilerini başvurularını kaydetmeden önce MEBBİS sistemine işletmeleri gerekmektedir. Başvurunun kayıt işlemlerinden sonra onay makamlarının teknik olarak bu bilgiyi düzetme yetkisi bulunmamaktadır.
12- Yöneticilik Görevi, son 3 yıllık hizmet süresi içerisinde adli veya idari soruşturma sonucu üzerinizden alınan adaylar Yönetmelik Madde-7 (1) (d) bendi gereğince başvuru yapamayacaktır.
13- Adaylar Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak durumundadırlar.
14- Müdür olmak için başvuranlardan “Yüksek Lisans” veya “Doktora” programlarını bitiren adaylar onaylı diploma veya mezuniyet belgesi örneği ekleyecektir.
15- Müdür olmak için başvuranlardan Öğretmenlik Kariyer Basamakları bölümünde kariyer unvanına ilişkin Uzman Öğretmenlik veya Başöğretmenlik kriterlerinden puan alan adaylar sertifika örneğini ekleyecektir.
16- Müdür olmak için başvuranlardan “Yüksek Lisans” veya “Doktora” ile kariyer basamakları bölümlerinin ikisinden de puan alan adaylar, Ek-2’de Lisansüstü öğrenime bağlı olarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarını almış olanlara bu özelliklerden sadece birisi için öngörülen ve yüksek olan puan verileceğinden Kariyer Basamakları Sınavını Kazandı Belgesini ekleyecektir. Aksi durumda bu adayların başvuruları onay makamlarınca reddedilecektir.
17- Müdür olmak için başvuranlardan Hizmet sürelerinin hesaplanmasında başvurunun son günü olan 27 Ocak 2012 tarihi esas alınacaktır.
18- Başvuru ekranları başvurunun son günü olan 27 Ocak Cuma günü saat 17:00’de kapanacaktır. Başvuru ekranları kapatıldıktan sonra tercih değişikliği ve ya tercih iptali mümkün olamayacaktır. Bu durumda olanların istekleri doğrultusunda atama başvuruları reddedilecektir.
19-  Boş ilan edilen kadroların listesinde, devam eden işlemler ve yargı kararları gibi sebeplere bağlı olarak değişiklik olması mümkündür. Ancak başvuruların başlaması ile birlikte sona erinceye kadar herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacaktır.
20-Başvurusu onaylanıp ataması yapılan kişilerin, başvuru ile atama arasındaki süreçte durumlarının değiştiğini belgelendirmeleri dışında kesinlikle atama iptali yapılmayacaktır. Bu nedenle tercihlerin bilinçli ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

meb

2021 Bursluluk Sınavı Başvuru Bilgileri

BAŞVURU BİLGİLERİ Veliler ön başvuruyu https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri …

1 Tanecik Yorum

  1. Sosyal bilgiler dersinde tımar sistemi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir