Anasayfa / Sınavlara Hazırlık / İyi ki Var Test

İyi ki Var Test

SORULAR

1. “İşlerimizi  daha  kolay  ve  hızlı  yapabilmemiz  için  kullandığımız araçları , aletleri  ve  yön­temleri kapsayan  bilgiye ……………….. denir. ”  Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a- ) teknik   b- ) icat    c- ) buluş      d- ) teknoloji

 

2. Teknolojik ürünler kullanım alanlarına göre sınıflandırılırlar. Buna göre otomobil, tren, gemi, uçak gibi teknolojik ürünlerin kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) haberleşme   b- ) ulaşım   c- ) eğitim   d- ) sağlık

 

3. Tekerleğin icadı ile ilgili aşağıdaki ifade­lerden hangisi yanlıştır?

a- ) Tekerleğin icadından sonra ilk ilkel ara­balar yapılmıştır.

b- ) Tekerlek, insanlara yükleri bir yerden başka bir yere kolayca taşıma imkânı vermiştir

c- ) Tekerlek icat edilmeseydi hiçbir oyuncak yapılamazdı.

d- ) Tekerlek, insanlığın en önemli icatların­dan birisidir.

 

4. Uzakta olan sevdiklerimizle görüşebil­mek için aşağıdaki araçların hangisinden yararlanmayız?

a- ) televizyon  b- ) faks  c- ) telefon   d- ) İnternet

 

I.  tramvay  –  ulaşım

II.  telgraf  –  eğitim

III.  bilgisayar  –  eğitim

IV.  televizyon  –  ev işleri

5. Yukarıda verilen teknolojik ürünler ile kullanım alanları eşleştirilmiştir. Bunlar­dan hangileri doğrudur?

a- ) I – II                            b- ) II – IV

c- ) II – III – IV                d- ) I – III

 

    I.  saat                          II.  gazete

III.  takvim                     IV.  televizyon

6. İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için yukarıdaki araçlardan hangilerini kul­lanmışlardır?

a- ) I – III                        b- ) II – IV

c- ) I – II                          d- ) I – III – IV

 

7. Ağıdakilerden hangisi zamanı ölçmede kullanılmamıştır?

a- ) güneş saati              b- ) yemek saati

c- ) kum saati                 d- ) su saati

 

8. Aşağıda Miladî takvim ile ilgili olarak ve­rilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a- ) Hz. İsa’nın doğumu başlangıç olarak kabul edilmektedir.

b- ) Dünyada az kullanılan bir takvim türüdür.

c- )Ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.

d- ) Türklerin araştırmaları sonucunda bu takvim türü bulunmuştur.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi televizyon yayınlarının olumsuz etkile­rinden biri değildir?

a- ) Uyku düzenini bozar.

b- ) Ders çalışmada isteksizlik oluşturur.

c- ) Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.

d- ) Göz sağlığına zararlı olabilir.

 

I.  mum                             II.  gaz lambası

III.  elektrik                    IV.  kandil

10. Mekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçların kronolojik sıralanışı aşağı­daki seçeneklerin hangisinde doğru ola­rak verilmiştir?

a- ) I – II – III – IV             b- ) II – III – I – IV

c- ) IV – II -I – III              d- ) IV – I – II – III

 

11. Çocukların yaşamında teknolojik geliş­melerin etkisini nasıl izleyebiliriz?

a- ) giysilerine bakarak

b- ) yaşadıkları çevreye bakarak

c- ) oyuncaklarına bakarak

d- ) beslenmelerine bakarak

 

12. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olan maddelerden değildir?

a- ) ayakkabı boyası      b- ) ekmek  poşeti

c- ) konserve kutusu      d- ) su  şişesi

 

13. Aşağıdakilerden hangisi insanların kul­landığı saat türlerinden biri değildir?

a- ) duvar saati                b- ) kum saati

c- ) ay saati                     d- ) güneş saati

 

14. “İnsanların hayatını kolaylaştırmak  ve  ihtiyaçlarını  gidermek  için  çeşitli  ürünlerin  ilk  kez ortaya  konulmasına  ………….  denir.   ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a- ) teknoloji                     b- ) internet

c- ) iletişim                        d- ) icat

 

15. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanıl­maktadır?

a- ) On iki hayvanlı Türk takvimi

b- ) Miladî takvim

c- ) Hicrî takvim

d- ) Rumî takvim

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

MEB 2024 Bursluluk Sınavı Soru ve Cevap Anahtarı

  Milli Eğitim Bakanlığı MEB Bursluluk Sınavının (5. Sınıf)  A soru kitapçığı ve cevap anahtarı ...