İletişim ve İnsan İlişkileri Ünitesi Anadolu Ajansı Konusu

Ajans kelimesinden ne anlıyorsunuz?
Anadolu Ajansının, Millî Mücadelenin başlarında kurulması neden önemliydi?

Anadolu Ajansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan on yedi gün önce 6 Nisan 1920’de kurulmuştur.
Millî Mücadelenin başlarında, girişilen millî davanın sesinin her yana duyurulması için doğru ve tarafsız haberciliğe büyük ihtiyaç vardı.
Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı‘ndan yeni çıkmış ve 30 Ekim 1918’de ağır koşullar içeren Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştı.
Havas Reuter Ajansının yayınladığı haberler, Türkiye’nin çıkarlarına uygun değildi. Mustafa Kemal Paşa da bu ajansın uydurma, karışıklık çıkarmaya ve zihinleri bulandırmaya yönelik ha¬berlerinden rahatsızlık duymaktaydı.

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da giriştiği kurtuluş hareketinin sesini duyurmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulundu. 4-11 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’nde alman kararların du¬yurulması amacıyla adını kendi koyduğu “Benim Gazetem” dediği îradeyimilliye gazetesini yayımlattı. Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinden hemen sonra, ilk işlerden biri olarak gazete konusuna el attı. Hâkimiyetimilliye gazetesinin çıkartılmasını sağladı. Bu gazete, millî mücadelenin sesi olmuştur.

Bu konuşma sırasında “Halide Edip, Anadolu’nun haklı davasını bütün dünyaya anlatabilmek amacıyla “bir ajans teşkilatı” kurma önerisinde bulunur. “… gider gitmez bir ajans teşkilatı kura­lım, o vasıta ile dâhile ve harice söyleriz.”

—  Birinci şart hanımefendi. Sonra bunun teferruatı (ayrıntıları) gelir; mesela ilk merhalede neşriyat (yayın) ki başlı başına teşkilata ihtiyaç gösterir…

— Tabii sıra ile hepsi yapılır. Fakat benim fikrimce ilk iş ajans olmalıdır. Hatta isterseniz adı­nı burada koyuverelim. Mesela, Türk Ajansı, Ankara Ajansı, Anadolu Ajansı...

—  Bana “Anadolu Ajansı” en iyi bir isim gibi görünüyor.

—  Bana da öyle. Değil mi evvela kendini ve mümkünse bütün vatanı kurtaracak olan Anado­lu’dur. O hâlde kararımızı vermiş olalım: Anadolu Ajansı…

Evet Anadolu Ajansı hanımefendi…”

Anıttepe Yayıncılık Kitabından alıntıdır

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Anadoludaki 1.Beylikler Dönemi 1

Anadolu’da Kurulmuş Bazı Medeniyetler

Anadolu’da Kurulmuş Bazı Medeniyetler Anadolu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler arasında …

3 Yorumlarınız

  1. CaNsu ArKadASımIZ çOK İyi DeMiŞ… !!!!!!!
    CANSU DOĞRuUuuuQ

  2. BENCE: İnSaN İLİşkiLeRi olMASa hAyAT OLmaz… !!!!!!!

  3. BENCE:iletişim olmasa hayASt oLmaZ…!!!!!!!!!11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir