Ana Sayfa / Ders Notları / Hz Ömer Dönemi

Hz Ömer Dönemi

HZ. ÖMER (634-644)

  1. 636 yılında ECNADEYN Savaşı’yla Bizans bir kez daha yenilgiye uğratıldı. Suriye ve Filistin fethedildi.
  2. Kudüs valisi şehri Halifenin teslim alması üzerine savunma yapmayacağını bildirmesi üzerine Kudüs’e gelerek şehri teslim aldı.
  3. Mısır fethedildi. Trablusgarp’ın bir bölümü ele geçirildi.
  4. Sasanilerle yapılan Kadisiye, Celula ve Nihavent savaşları sonucu bu devlete son verildi. İran Müslümanların eline geçti.

NOT: Böylece Müslüman Araplarla Türkler komşu oldular.

  1. Sınırlar genişleyince yeni gelişmeler yaşandı. Bunlar;

–          Ülke yönetimi İllere ayrıldı. Valiler atandı.

–          Düzenli ordular kuruldu. Fetihlerde düzen sağlamak için askeri divan (Divan’ı Cünd) oluşturuldu.

–          Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için İKTA SİSTEMİ oluşturuldu.

–          Adliye teşkilatı kuruldu. İllere kadılar tayin edildi.

–          Maliye teşkilatı düzenli hale getirildi.

–          Hicret başlangıç kabul edilerek Hicri Takvim düzenlindi.

–          Kudüs alınınca Hristiyanlara Cizye vergisi konuldu.

–          Teravih Namazı kaynaşmayı sağlamak için topluca kılınır hale getirildi.

–          Divan örgütü kuruldu.

–          İlk posta teşkilatı kuruldu.

Hakkında Sosyal Bilgiler

yorumlayın

  1. sağolun sosyalde ben seçilmmiştm yardımcı oldu sdfgsdkj neyse by wer.tgfd.ghw.er.fdhj:RT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir